piątek, 8 maja 2015

1395 - wymazana data z historii Polski

To, że naszą historię przekłamują Niemcy już wiemy, ale dobrze jest wiedzieć, jak wymazuje się elementy historii potęgi polskiej, aby zochydzić i wymazać nam przeszłość.
Taką datę wymazywaną jest styczeń 1395 roku, gdyż w tym roku Stefan I, który objął tron mołdawski w 1394 r, po usunięciu zeń Romana I, wskutek niepowodzeń w prowadzonej przez tego ostatniego polityce antypolskiej  złożył hołd polskiej parze królewskiej – Władysławowi Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej.
Tutaj jest mapa pokazująca całokształt Królestwa Obojga Narodów.
Od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego.
I teraz proszę sobie odpowiedzieć, dlaczego czasy kiedy nasi władcy budowali i rozszerzali swoje Królestwo jest przez nieustanny czas poddawane jest nieustannej oficjalnie i w zakulisowej formie niszczona, zamazywana i zniekształcana i poddawana cały czas w bajania i mżonki o potędze.
Kluczem jest zrozumienie jednej rzeczy - Polska jest kluczem do mocarstwowości Niemiec. Bez silnej Polski Niemcy zawsze będą potęgą, zaś w momentach, gdy Polska (Rzeczypospolita) jest silna Niemcy nie znaczą więcej niż średni kraj europejski - słaby i biedny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz