sobota, 24 lutego 2018

Język judeosłowiański, czyli kolejne durnoty

Manipulacja historią praktycznie postępuje cały czas. Jedni nam wycięli historię, a drudzy tworzą nową. Powstają co jakiś czas durnoty. 
Przykładem jest poniższy artykuł ze strony http://tojuzbylo.pl/wiadomosc/leshon-knaan-czyli-wymarly-jezyk-judeoslowianski. Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać.

Leshon Knaan czyli wymarły język judeosłowiański.


Żydzi zamieszkujący pośród Słowian nie zawsze posługiwali się językiem jidisz. W okresie wczesnego średniowiecza na obszarach zachodniej słowiańszczyzny funkcjonował język knaan . Język ten, dziś wymarły,  w X wieku bazował głównie na języku czeskim, jednak w miarę ekspansji wzbogacał się o słowa z Łużyc, Polski i Słowacji dlatego często nazywany jest językiem judeosłowiańskim i zaliczany jest do języków zachodniosłowiańskich.
Nazwa języka (nawiązująca do biblijnej krainy Kanaan) pochodzi od żydowskiej nazwy ziem leżących na wschód od rzeki Łaby, odróżniający żydowską populację zamieszkującą po wschodniej stronie Łaby od aszkanazyjskich Żydów zamieszkujących na zachód od tej rzeki a także od sefardyjskich Żydów zamieszkujących Półwysep Iberyjski.
Język knaan wymarł w epoce średniowiecza za sprawą ekspansji języka jidisz i kultury aszkanazyjskiej. Ta hipoteza jest poparta dużą liczbą archaizmów słowiańskich nie będących już w użyciu wśród samych Słowian w momencie ekspansji kultury aszkanazyjskiej.
Powyżej monety bite dla polskich wladców przez żydowskich mincerzy
Językoznawca Paul Wexler twierdzi wręcz, że język knaan jest bezpośrednim poprzednikiem jidisz, a sam język został zgermanizowany i dlatego błędnie klasyfikowany jako język germański.
Teoria Wexlera jest jednak mocno kwestionowana w świecie akademickim i uznaje się, że zapożyczenia słowiańskie w jidisz  są pózniejsze i pochodzą z okresu gdy jidisz był już w pełni uformowanym językiem i wchłoną oraz zasymilował język mniej licznej społeczności żydowskiej posługującej się językiem knaan.
Jednym z nielicznych dowodów istnienia języków judeosłowiańskich  są napisy na XII i XIII wiecznych brakteatach  polskich bitych przez żydowskich  mincerzy na dworze Mieszka III  Starego i Leszka Białego.
Jedna z zachowanych inskrypcji brzmi: משקא קרל פלסק, co transkrybuje się mškɔ krl plsk i odczytuje jako Mieszko król Polski.  Jednak najstarszym przykładem języka knaan jest list z IX wieku pochodzący z żydowskiej społeczności na Rusi.
najstarszy przykład głagolicy pochodzący z Chorwacji z wyspy Krk
Wiem, że to co napiszę nie będzie popularne w pewnych kręgach, ale nie można także wykluczyć, że oprócz istniejących wcześniej run słowiańskich, na tworzenie głagolicy,  (pierwszego pewnego pisma Słowian) obok greckiej minuskuły,  pewien wpływ na to pismo miał alfabet hebrajski. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz