niedziela, 9 maja 2021

Fakty, o których nie wiedziałeś

             Naszą historię opisują w większości ludzie którzy, nie mają pojęcia jak układają się klocki w wydarzenia, które doprowadzają nas do tragedii i katastrof. W zasadzie dziś nic się nie zmieniło patrzymy otępiali na to co się dzieje tak jak w 1939 r te same błędy.

Dziś   agent bangsterki Morawiecki chce dokupić szczepionki, z których Dania zrezygnowała przez zakrzepy (resztę pominę) a głosowanie o przyjęciu ustawy w sprawie funduszu odbudowy, gdzie Komisja Europejska z upoważnienia państw członkowskich zadłuży się na rynkach finansowych oznacza dla nas po prosty wieczną lichwę dla bankierów lub wojnę, do której jesteśmy podpuszczani jak w 1939 r. Skutki znamy a jak to było z Hitlerem to z paroma nieznanymi faktami można zapoznać się z art  napisany przez r Ingrid Rimland Zundel

https://www.veteranstoday.com/2021/05/04/623735/

Dla nas Polaków powinno być ważne dociekanie prawdy nawet jeśli niektóre stwierdzenia mogą być dla nas szokujące to zawsze należy znać punkt widzenia innych.
niedziela, 2 maja 2021

Wyludnienie przez edykt rządowy, czyli kto i dlaczego to robi

Wyludnienie przez edykt rządowy

Deanna Spingola pod redakcją Kena Freelanda 27 stycznia 2010 r.

 

W 1922 roku Margaret Sanger napisała The Pivot of Civilization ze wstępem eugenika HG Wellsa. Fundacja Rockefellera „entuzjastycznie poparła koncepcję„ eugeniki ”, która zachęca do wysiłków reprodukcyjnych osób uważanych za„ dobre ”geny, jednocześnie zniechęcając lub powstrzymując prokreację przez niepożądane. Ale Rockefeller i inni chcieli pójść jeszcze dalej i uformować wzorce rozrodu Ameryki zgodnie z ewolucyjnymi liniami ”. [1] John D. Rockefeller Jr., zgodnie z radą Raymonda B. Fosdicka, zapewnił wsparcie finansowe dla ruchu Planned Parenthood Margaret Sanger. [2] Sanger, feministka i aktywistka antykoncepcyjna, założyła pierwsze kliniki planowania rodziny w Nowym Jorku. Kilka amerykańskich fundacji sfinansowało badania eugeniczne, w tym Carnegie Institution, która finansowała badania eugeniczne Davenporta w Cold Spring Harbor, oraz Fundacja Rockefellera, która w latach trzydziestych XX wieku przyznała granty na badania eugeniczne w Galton Laboratory w University College w Londynie oraz Cornell Medical. Szkoła w Nowym Jorku. [3]

Do zwolenników kontroli populacji i badań nad eugeniką należą Theodore Roosevelt, Charles Wilson, prezes Harvardu i Irving Fisher, prezes Yale i prezes Eugenics Research Association w latach dwudziestych XX wieku, a także wiele innych bardzo publicznych postaci wokalnych. [4] Prezydent Theodore Roosevelt mianował Olivera Wendella Holmesa Jr. do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, gdzie służył od 1902 do 1932 roku. Holmes był zwolennikiem hodowli selektywnej i wydał w 1927 r. Werdykt sterylizacji Carrie Buck. lepiej dla całego świata, jeśli zamiast czekać, by stracić zwyrodniałe potomstwo za przestępstwo lub pozwolić im umrzeć z głodu z powodu ich głupoty, społeczeństwo może powstrzymać tych, którzy są ewidentnie niezdolni do kontynuowania swego rodzaju. Zasada, która podtrzymuje obowiązkowe szczepienia, jest na tyle szeroka, że ​​obejmuje cięcie jajowodów. Wystarczą trzy pokolenia imbecylów ”. [5] Sir Frederick Pollock, członek Stowarzyszenia Pielgrzymów i profesor prawa w Oksfordzie, był redaktorem Law Quarterly Review od 1885 do 1919. Przez sześćdziesiąt lat pozostawał w bliskich kontaktach z Oliverem Wendellem Holmesem, wykształconym na Uniwersytecie Harvarda. Badacz Charles Savoie utrzymuje, że Stowarzyszenie Pielgrzymów było blisko związane z Sądem Najwyższym Ameryki od ponad wieku. [6]

 

Fundacja Rockefellera sfinansowała nową specjalizację znaną jako genetyka psychiatryczna. Fundacja zrestrukturyzowała kształcenie medyczne w Niemczech, w tym zarządzanie Instytutem Psychiatrii Cesarza Wilhelma oraz Instytutem Antropologii, Eugeniki i Dziedzictwa Człowieka Cesarza Wilhelma pod kierunkiem szwajcarskiego psychiatry Ernsta Rudina, wspieranego przez jego zaufanych protegowanych Otmara Verschuera i dr Franza J. Kallmann. W 1932 r. Brytyjski ruch eugeniczny wyznaczył dr Rudina na stanowisko prezesa Światowej Federacji Eugeniki. Ruch eugeniczny promował zabijanie lub sterylizację uciążliwych ludzi, osób, które Henry Kissinger nazywał „bezużytecznymi zjadaczami”. [7] Rockefeller ufundował Instytut Eugeniki Cesarza Wilhelma w Niemczech, założony w 1927 roku.

 

Rodzina Bushów dołączyła do Johna D. Rockefellera i brytyjskiej rodziny królewskiej w sponsorowaniu inicjatyw eugenicznych, które dały początek programom higieny rasowej Hitlera. Prescott Bush został później uznany za winnego handlu z nazistami podczas II wojny światowej. Według akt sądowych rodzina Rockefellerów i ich Standard Oil Company bardziej wspierali Hitlera niż aliantów podczas wojny. W rzeczywistości jeden sędzia uznał Rockefellera za winnego zdrady. Dr Gary Glum udokumentował podstępne programy eugeniczne mające na celu stworzenie „rasy wyższej”, które początkowo były sponsorowane nie przez Adolpha Hitlera, ale przez amerykańską elitę, taką jak rodziny Rockefellerów, Carnegie, Harriman, Morgan, DuPont, Kellogg i Bush. [8]

 

Hitler, który był finansowany przez międzynarodowych bankierów, został kanclerzem III Rzeszy 30 stycznia 1933 r. Minister spraw wewnętrznych Wilhelm Frick wprowadził ustawę o wczesnej sterylizacji, która została uchwalona w ciągu sześciu miesięcy po mianowaniu Hitlera kanclerzem. Sterylizacja była używana do „życia niegodnego życia”. Niektóre osoby, które podobno uzasadniały serializację, obejmowały te z: „wrodzoną wadą umysłową (obecnie nazywaną upośledzeniem umysłowym), około 200 000; maniakalno-depresyjne szaleństwo, 20 000; schizofrenia, 80 000; padaczka, 60 000; Pląsawica Huntingtona (dziedziczna choroba mózgu), 600; dziedziczna ślepota, 4000; dziedziczna głuchota, 16 000; poważne wady rozwojowe ciała, 20 000; i dziedziczny alkoholizm - 10 000. Prognozowana łączna liczba 410, 000 uznano za jedynie wstępne, pochodzące głównie z osób już przebywających w instytucjach; zakładano, że ostatecznie zidentyfikowano i wysterylizowano znacznie większą liczbę ludzi ”. [9]

 

Po przejęciu władzy przez nazistów IG Farben i Rockefeller's Standard Oil połączyły się w jeden podmiot, który zawierał korzystne przepisy dla każdej firmy. IG Farben był do 1937 r. Kontrolowany przez rodzinę Warburgów, która współpracowała z Rockefellerem przy tworzeniu nazistowskiej eugeniki. Standard Oil utrzymał sojusz z IG Farben nawet po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny. W latach 1940-41 IG Farben zbudowało duży kompleks przemysłowy w Polsce, sąsiadujący z obozem koncentracyjnym Auschwitz, gdzie planowano wykorzystać niewolniczą siłę roboczą do produkcji benzyny z węgla. Prezydent Standard-Germany Emil Helfferich przyznał, że Standard Oil sfinansował część operacji w Auschwitz. [10]

 

Jesienią 1941 r. Sekretarz wojny Henry Stimson skontaktował się z dr Frankiem B. Jewettem, prezesem Narodowej Akademii Nauk, w celu omówienia dalszego rozwoju wojny biologicznej. Działo się to przed przystąpieniem Ameryki do II wojny światowej, ale według jego dziennika sekretarz Stimson doskonale zdawał sobie sprawę z nadchodzących wydarzeń. Wkrótce potem prezydent Roosevelt upoważnił Stimson do utworzenia cywilnej agencji nadzorującej wojnę biologiczną pod jurysdykcją Federalnej Agencji Bezpieczeństwa. George Merck, właściciel Merck Pharmaceutical i bliski doradca Roosevelta, został mianowany dyrektorem nowego War Research Service. [11]

 

Frank McDougall brał udział w obszarze zdrowia publicznego w ramach starej Ligi Narodów. Stworzył związek między zdrowiem społeczności, odżywianiem i rozwojem rolnictwa i polityką gospodarczą. ONZ na konferencji w Hot Springs między 16 października a 1 listopada 1945 r. Powołała Tymczasową Komisję ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Urzędnicy przygotowali projekt konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). McDougall był głównym architektem i promotorem organizacji. [12]

 

Biuro Dziedziczenia Człowieka przeniosło się z Londynu do Kopenhagi w 1947 roku, gdzie przeniosło się do nowo wybudowanego budynku opłaconego przez Fundację Rockefellera. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Genetyki Człowieka po II wojnie światowej został zwołany w Kopenhadze w 1956 roku. Verschuer, protegowany Rudina, był już wówczas członkiem American Eugenics Society, synonimem Rockefeller's Population Council. Dr Kallmann, dyrektor, zorganizował także Amerykańskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, które kierowało projektem ludzkiego genomu. Później Rockefellerowie przenieśli ruch eugeniczny w Stanach Zjednoczonych do swoich biur rodzinnych, gdzie kontrolowali także przyszłe grupy zajmujące się kontrolą populacji i działaniami na rzecz aborcji. Towarzystwo Eugeniczne przekształciło się później w Towarzystwo Studiów Biologii Społecznej. [13]

 

Studium planowania polityki Departamentu Stanu USA nr 23 z 1948 r., Kierowane przez George'a F. Kennana, zawierało konkluzję: „Mamy około 50 procent światowego bogactwa, ale tylko 6,3% jego populacji. W tej sytuacji nie możemy nie być przedmiotem zazdrości i urazy. Naszym prawdziwym zadaniem jest wypracowanie takiego wzoru relacji, który pozwoli nam utrzymać tę rozbieżność bez pozytywnej szkody dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Aby to zrobić, będziemy musieli zrezygnować z sentymentalizmu i marzeń, a nasza uwaga będzie musiała skupić się wszędzie na naszych bezpośrednich celach krajowych. Nie musimy się oszukiwać, że stać nas dziś na luksus altruizmu i światowego dobrodziejstwa. Powinniśmy przestać mówić o niejasnych i nierealnych celach, takich jak prawa człowieka, podniesienie poziomu życia i demokratyzacja. Niedługo nadejdzie dzień, w którym będziemy musieli zajmować się prostymi koncepcjami władzy. Im mniej przeszkadzają nam idealistyczne hasła, tym lepiej ”. [14]

 

John Foster Dulles, ówczesny prezes Fundacji Rockefellera, stwierdził po obserwacjach zebranych podczas licznych podróży zagranicznych, że istnieje „potrzeba zatrzymania ekspansji populacji innych niż biała”. W 1952 roku Frederick Osborn, oficer Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego, pomagał Johnowi D. Rockefellerowi III w organizowaniu Rady Populacji i był jej pierwszym administratorem. W 1958 roku Eisenhower wybrał Williama H. ​​Drapera na przewodniczącego komisji oceniającej odpowiednie działania wojskowe w innych krajach. Draper zasugerował, że lepiej skupić się na zagrożeniu eksplozją populacji i badaniu procedur wyludniania biedniejszych krajów niebędących białymi, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych [15]. Wygląda na to, że rosnąca populacja nie-biała może zmniejszyć dostępne zasoby, które byłyby lepiej wykorzystane przez populacje białe. Ponadto rosnące populacje wytwarzają urażone osoby, które agresywnie sprzeciwiają się elitarnej polityce.

 

W 1965 roku Hugh Moore, Lammot du Pont Copeland i William H. Draper Jr. założyli Population Action International (pierwotnie znany jako Population Crisis Committee). Światowa organizacja ma siedzibę w Waszyngtonie. Od 2001 r., We współpracy z Population Action International i za namową Kongresu, Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) rozprowadza informacje za granicą w celu zainicjowania planowania rodziny i uwzględnienia innych programów zdrowia reprodukcyjnego.

 

W 1961 roku John D. Rockefeller III przedstawił drugi wykład McDougalla Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. To było starsze o dekadę protokołów populacyjnych Rockefellera, które stały się częścią NSSM 200 Kissingera . Rockefeller w swoim przemówieniu powiedział: „Moim zdaniem wzrost populacji ustępuje jedynie kontroli broni atomowej jako najważniejszy problem dnia”. [16]

 

Fundacja Rockefellera finansowała ruch eugeniczny w Anglii. Rodzina Rockefellerów była wcześnie związana z House of Rothschild, któremu zawdzięczał swoje początki gigantyczny fundusz Standard Oil. Przypuszczalnie Rothschildowie, rodzina talmudyczna z wczesnymi koneksjami masońskimi i iluminackimi, aktywnie promowała i finansowała eugenikę i wyludnianie za kulisami. W latach sześćdziesiątych Towarzystwo Eugeniczne Anglii przyjęło krypto-eugenikę, w ramach której uczestniczyli w eugenice, nie nazywając jej w rzeczywistości eugeniką. Rockefellerowie udzielili wsparcia angielskiemu Towarzystwu Eugeniki, ustanawiając Międzynarodową Federację Planowanego Rodzicielstwa we współpracy z Towarzystwem Eugenicznym. To utworzyło prywatną, [17]

George HW Bush z Teksasu, który służył w Kongresie od 3 stycznia 1967 r. Do 3 stycznia 1971 r., Zapoczątkował legislacyjne dochodzenie w sprawie przeludnienia świata. [18] Dr DM MacArthur, zastępca dyrektora ds. Badań i technologii w Pentagonie, Departament Obrony, zażądał od Podkomisji ds. Środków Domu Kongresowego 10 milionów dolarów na opracowanie broni biologicznej na podstawie ustawy 15090 House'a. .

https://www.spingola.com/House-Bill-15090.pdf

9 czerwca 1969 roku komisja badawcza Izby Republikanów, której przewodniczył George HW Bush, wysłuchała zeznań generała Williama H. ​​Drapera z Komitetu Kryzysowego Ludności i dr Williama Morana z Biura Informacji o Ludności. Draper poinformował, że istnieją trzy kwestie istotne dla kontroli populacji - spis ludności z 1970 r. W USA i 1971 r. W Wielkiej Brytanii powinien obejmować cały świat, a nie tylko dwa kraje, przyspieszając antykoncepcję, a Światowa Organizacja Zdrowia powinna wdrażać swoje międzynarodowe programy, takie jak szczepienia. itp. [19] Czołowi naukowcy Światowej Organizacji Zdrowia, jak zauważono w Biuletynie Światowej Organizacji Zdrowia, zażądał stworzenia wirusów w celu zbadania ich wpływu na ludzi.

Departament Obrony, finansowany obecnie w wysokości 10 milionów dolarów, zamierzał przeprowadzić badania nad środkami niszczącymi układ odpornościowy w wojnie biologicznej. W 1983 roku dr Robert Strecker, internista i gastroenterolog, który jest również wyszkolonym patologiem z tytułem doktora. doktor nauk farmakologicznych, wyprodukował Memorandum Streckeraw którym twierdzi, że wirus AIDS został stworzony przez człowieka. Współpracując ze swoim bratem, adwokatem Tedem Streckerem, odkryli tysiące dokumentów potwierdzających pochodzenie AIDS spowodowane przez człowieka. Strecker utrzymuje, że wirusologicznie niemożliwe było, aby HIV emanował z małp; choroba była nieznana w Afryce przed 1975 r. Strecker twierdzi, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana przez Departament Obrony, zainicjowała testy na wirusie limfotroficznym, bydlęcym wirusie, który może również zakażać ludzi. W 1977 roku WHO zainicjowała masową kampanię w Afryce w celu wyeliminowania ospy prawdziwej wśród ludności miejskiej. Ponad 100 milionów Afrykanów zostało celowo zaszczepionych szczepionką przeciwko ospie zakażonej AIDS. W 1978 roku ponad 2 lata [20] Merck, Sharp and Dohme (MSD) sfinansowali badania nad szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, o których dr Strecker twierdził, że rozprzestrzeniały HIV wśród homoseksualistów w USA. [21] Tego rodzaju broń była najwyraźniej realnym problemem natychmiast po 11 września, jak podał John Bolton przemówienie na Konwencji o zakazie broni biologicznej z 19 listopada 2001 r. w Genewie, Szwajcaria, wyrażające nasze obawy dotyczące „terrorystów” używających broni biologicznej i chemicznej. [22] Przeszkoliliśmy wielu obcokrajowców w używaniu broni biologicznej i chemicznej w Fort McClellan w Alabamie.

 

Kissinger otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla po tym, jak kierował rozproszeniem ton toksycznego agenta Monsanto Orange w Wietnamie. Ta substancja chemiczna, zawierająca dioksyny, nadal negatywnie wpływa na obywateli Wietnamu i byłego wojskowego USA oraz ich dzieci z przerażającymi wadami wrodzonymi i zaburzeniami neurologicznymi. Z drugiej strony Ali Hassan al-Majid, który rozprowadzał chemikalia w Halabja, został niedawno stracony za tę samą działalność. Kissinger zaaranżował precedensowe tajne bombardowanie neutralnej Kambodży w ciągu czterech lat, rzekomo w celu ochrony Amerykanów w Wietnamie. Od 1970 roku Kongres zakazał bombardowania Kambodży we wszystkich ustawach dotyczących środków wojskowych, z wyjątkiem tego otwartego celu - ochrony USA [23] Wedługmagazynu Time z 19 kwietnia 1976 r., „Od zeszłorocznego zwycięstwa komunistów, około 500 000 do 600 000 ludzi, czyli jedna dziesiąta populacji Kambodży, zmarło z powodu represji politycznych, chorób lub głodu. . . Aby uciec od rozlewu krwi; co najmniej 25 000 Kambodżan uciekło przez granicę do Tajlandii. Opowiadają historie o ludziach pałkami na śmierć, aby oszczędzić amunicję. Inni zostali związani razem i pogrzebani żywcem przez buldożery lub uduszeni przez zawiązanie plastikowych toreb na głowach ”. [24]

 

Generując dalsze urazy, Stany Zjednoczone zainstalowały Lon Nola, który zebrał miliony dolarów amerykańskiej pomocy gospodarczej. Ogłosił się Naczelnikiem Państwa, Premierem i Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych po rozwiązaniu Zgromadzenia w październiku 1971 r. W celu ogłoszenia stanu wyjątkowego. Następnie pozwolił Stanom Zjednoczonym zbombardować Kambodżę. [25] Lon Nol przeszedł na emeryturę na Hawaje 1 kwietnia 1975 r. Z pół miliona dolarów, gratulacje od amerykańskich podatników. [26] Czerwoni Khmerzy Pol Pota ze swoimi polami śmierci, niezbędna likwidacja klasy średniej, głód, zniszczenie gospodarki i obozów koncentracyjnych nastąpiły po amerykańskiej działalności na tym obszarze.   

 

Z eksperymentów Kissingera w dziedzinie wojny biologicznej w Indochinach prezydent Richard Nixon zlecił Kissingerowi kierowanie kompilacją polityki populacyjnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prace zostały zakończone za administracji prezydenta Geralda Forda. Ich wysiłki doprowadziły National Security Study Memorandum, NSSM 200, Implikacje Worldwide Population Growth dla nas bezpieczeństwo i zagranicznych interesów, z dnia 10 grudnia 1974. Został oficjalnie przyjęty jako polityki Stanów Zjednoczonych w dniu 26 listopada 1975 roku, z protokołem 314 przez prezydenta Forda . Nadal obowiązuje, ponieważ nigdy nie została uchylona. Każda kolejna administracja wdraża politykę populacyjną przy użyciu własnej metodologii. NSSM 200 został odtajniony 8 lutego 2007 r.

 

Kontrola populacji służy strategicznym, gospodarczym i wojskowym interesom Stanów Zjednoczonych kosztem rozwijających się krajów trzeciego świata lub krajów słabiej rozwiniętych (LDC). Zgodnie z planem wzrost ich populacji jest szkodliwy i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA na cztery sposoby: (1) duże narody mogą zdobyć władzę polityczną (2) Stany Zjednoczone i ich sojusznicy potrzebują materiałów strategicznych z tych krajów. (3) Wysoki wskaźnik urodzeń oznacza, że ​​więcej młodych ludzi, którzy częściej niż osoby starsze, rzuci wyzwanie globalnym strukturom władzy. (4) Wzrost liczby ludności w krajach o stosunkowo niekorzystnej sytuacji zagraża inwestycjom Stanów Zjednoczonych. [27]

 

NSSM 200 ma szczególne konsekwencje dla trzynastu krajów - Indii, Brazylii, Egiptu, Nigerii, Indonezji, Filipin, Bangladeszu, Pakistanu, Meksyku, Tajlandii, Turcji, Etiopii i Kolumbii. NSSM 200 wymieniał Brazylię, która w tamtym czasie liczyła ponad 100 milionów mieszkańców i zdominowała kontynent pod względem demograficznym. Do 2000 r. Prognozy dotyczące populacji obejmowały łącznie około 212 milionów ludzi. [28] Ten rodzaj wzrostu populacji był nie do przyjęcia dla elity.  

 

W 1975 roku Kissinger udał się z Geraldem Fordem do Indonezji, gdzie spotkali wspieranego przez USA i uzbrojonego dyktatora Suharto, który nadzorował zabijanie milionów ludzi podczas 35-letniego panowania. Dzień po odejściu Forda i Kissingera siły indonezyjskie najechały niepodległe terytorium Timoru Wschodniego. Jedna trzecia ludności tego terytorium została eksterminowana podczas kolejnej 20-letniej okupacji, ale miało to niewielki wpływ na dalsze dostawy broni z Ameryki i Zachodu do reżimu w Dżakarcie. Niedawno opublikowane dokumenty wskazują, że Suharto otrzymał zielone światło dla inwazji od prezydenta i sekretarza stanu USA.

 

Nixon i Kissinger, wraz z Johnem Negroponte, doradcą Kissingera i oficerem odpowiedzialnym za Wietnam w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zaaranżowali chaos rządowy zamach stanu w Kambodży w marcu 1970 roku. Później Negroponte pełnił funkcję ambasadora w Iraku w latach 2004-2005 i jako dyrektor wywiadu narodowego w latach 2005-2007. 26 marca 2001 ukazał się Los Angeles Timesdonosi: „Będąc ambasadorem w Hondurasie w latach 1981-85, Negroponte kierował tajnym uzbrojeniem rebeliantów Contra z Nikaragui i został oskarżony przez organizacje praw człowieka o przeoczenie - jeśli nie nadzorowanie - wspieranej przez CIA szwadronu śmierci w czasie jego kadencji”. CIA miała nieograniczone fundusze, aby pomóc rządowi w jego wysiłkach na rzecz wyludnienia. W porozumieniu z Oliverem Northem „pomógł również zaaranżować tajną umowę, znaną później jako Iran-Contra, dotyczącą wysłania broni przez Honduras, aby pomóc Contrasom obalić rząd sandinistów”. [29] Negroponte był szefem ambasady USA w Hondurasie, kiedy setki Hondurańczyków oznaczonych jako „wywrotowcy” zostało schwytanych, zgwałconych, torturowanych i zabitych przez Batalion 316, hondurańską jednostkę wywiadowczą wyszkoloną, finansowaną i wspieraną przez Pentagon i CIA. Batalion 316 brał również udział w tajnych operacjach CIA w Nikaragui. [30] Negroponte był zastępcą sekretarza stanu za Condoleezzy Rice.

 

2 października 1979 r. Robert S. McNamara, prezes Banku Światowego i były sekretarz obrony podczas wojny w Wietnamie, w przemówieniu do grupy międzynarodowych bankierów powiedział: „Możemy zacząć od najbardziej krytycznego problemu, jakim jest wzrost liczby ludności. , ”Konkludując, że„ albo obecne wskaźniki urodzeń muszą spaść szybciej, albo wskaźniki śmiertelności muszą wzrosnąć… Oczywiście istnieje wiele sposobów, na które wskaźniki śmiertelności mogą wzrosnąć. W erze termojądrowej możemy to osiągnąć bardzo szybko i zdecydowanie ”. Jest to zaskakujące stwierdzenie w świetle krypto-eugenicznego stanowiska zajmowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Eugeniczne, którego McNamara, ewidentnie oddany eugenik, z pewnością byłby świadomy. Można tylko przypuszczać, że nie zgadzał się ze stanowiskiem społeczeństwa, [31] McNamara i Maurice Strong, agent Rockefellera i ekologiczny agitator, zorganizowali Szczyt Ziemi ONZ w Sztokholmie w 1972 roku. [32] The New York Times twierdził, że Strong był „Strażnikiem planety”. Strong jest wdzięczny George'owi HW Bushowi, który wprowadził go na stanowisko Sekretarza Generalnego Konferencji ONZ w sprawie Środowiska i Rozwoju w 1992 r., Szczytu Ziemi zwołanego w Rio de Janeiro, który podniósł światowe regulacje gospodarcze i środowiskowe. [33] Strong uważa, że ​​aby mieć dziecko, należy wymagać posiadania prawa jazdy.

 

Plan ludnościowy został początkowo wdrożony przez Brenta Scowcrofta, wieloletniego kolegę Kissingera i wiceprzewodniczącego Kissinger Associates i doradcę ds. Bezpieczeństwa narodowego Forda w latach 1974–1977 i George'a HW Busha w latach 1989–1993. Dyrektor CIA George HW Bush (od listopada 1975 do stycznia 1977) pomagał Scowcroftowi, który jest współautorem A World Transformedz George'em HW Bushem. Oprócz doradcy ds. Bezpieczeństwa narodowego za wykonanie planu ludnościowego odpowiedzialni są Sekretarze Departamentu Stanu, Skarbu, Obrony i Rolnictwa. Każda administracja korzysta z tych agencji i określa własną strategię wyludniania planety. Scowcroft był przewodniczącym Rady Doradczej ds. Wywiadu Zagranicznego prezydenta George'a W. Busha w latach 2001-2005, a także pomagał prezydentowi Barrackowi Obamie w wyborze jego zespołu ds. Bezpieczeństwa narodowego. Scowcroft najwyraźniej ułatwiał wysiłki Obamy, aby kontynuować wyludniającą się strategię wojenną Busha na Bliskim Wschodzie.

 

W 1974 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołała w Rzymie Światową Konferencję Żywnościową, na której, zgodnie z sugestią Stanów Zjednoczonych, skupiono się na dwóch kwestiach. Pierwszym tematem był wzrost populacji na świecie i niedobory żywności. Drugim punktem porządku obrad była eskalacja cen żywności w wyniku rzekomego spadku światowych dostaw żywności. Zarówno ceny ropy, jak i zboża rosły o około 300 do 400 procent rocznie. Domniemany kryzys żywnościowy w połączeniu z możliwościami Ameryki jako największego producenta żywności na świecie spowodował, że rząd USA odpowiada za żywność i ceny, co doprowadziło do sojuszu między handlarzami zbożem a rządem USA, co doprowadziło do manipulacji genetycznej. [34]

Administracja Reagana przyjęła Monsanto i inne prywatne firmy, które wytwarzały wątpliwie bezpieczne produkty spożywcze przeznaczone do handlu światowego. Produkty modyfikowane genetycznie (GMO), z niewielkimi testami lub bez nich, zostały wprowadzone na rynek amerykański. Wiceprezydent George Herbert Walker Bush, były dyrektor CIA, był głównym orędownikiem w administracji Reagana dla tej innowacyjnej dziedziny produktów modyfikowanych genetycznie. [35] Obywatele USA byli celowo narażeni, ponieważ oznaczanie GMO zostało zabronione przez FDA. [36] Drogie, elitarne nasiona Terminatora Monsanto, urodzajne tylko do jednego sadzenia, „w rękach jednego lub kilku rządów zamierzających użyć żywności jako broni, Terminator był narzędziem wojny biologicznej prawie„ zbyt dobre, by w to uwierzyć ”. [37] Biorąc pod uwagę że tak wiele krajów trzeciego świata jest zarządzanych zgodnie z anglo-amerykańskimi interesami eugenicznymi, nasiona Terminatora zapewniają tyranom wiele okazji do zaaranżowania głodu.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rdzenna ludność Stanów Zjednoczonych, która nie była białą, za pośrednictwem indyjskiej służby zdrowia Biura do spraw Indian prowadziła metodyczny program straconego pokolenia przeciwko rdzennym Amerykanom w wieku rozrodczym, w którym wysterylizowały około czterdziestu dwóch procent z nich życie na rezerwacjach bez ich informowania. Dokonano tego w połączeniu z innymi procedurami medycznymi. Podobno program ten został zakończony w 1976 roku po postawieniu i potwierdzeniu zarzutów. Żaden urzędnik nie stracił pracy ani nie poniósł konsekwencji sądowych w wyniku realizacji udziału w tym programie. W końcu po prostu stosowali się do procedur rządowych, które dotyczyły krajowych populacji innych niż biała. [38]

 

Niedawno, w latach dziewięćdziesiątych, Światowa Organizacja Zdrowia wydała zastrzyki przeciw tężcowi kobietom w wieku od piętnastu do czterdziestu pięciu lat w Nikaragui, Meksyku, na Filipinach i w niektórych krajach afrykańskich. Kobiety nie wiedziały, że zastrzyki przeciw tężcowi były połączone z gonadotropiną kosmówkową lub (hCG), naturalnym hormonem, który w połączeniu z toksoidem tężcowym zapobiega ciąży. Program ten, mający na celu wprowadzenie stanu permanentnej sterylizacji, został sfinansowany przez Fundację Rockefellera i rozpoczął się w 1972 roku.

 

Sterylizacja jest niesamowicie przerażająca, ale na tym się nie kończy. Wysiłki depopulacji prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych obejmują bardziej agresywne protokoły. Brytyjskie wojsko, którego taktykę często stosowaliśmy, po raz pierwszy zastosowało wojnę biologiczną już w 1385 roku, kiedy wrzucało szczątki ofiar dżumy i zwłoki chorych zwierząt do miast wroga. W Ameryce Północnej lord Jeffrey Amherst kazał swoim ludziom rozprowadzać koce pokryte ospą wśród bezbronnej ludności Indii, aby zdziesiątkować wroga bez wystrzelenia kuli.

Taktyka Amhersta stworzyła epidemię wśród Czerokezów w 1783 roku, która pomogła siłom Jerzego Waszyngtona i zakończyła opór Czerokezów. Smithsonian Institution z siedzibą w Masonach przyznał, że Amherst stosuje wojnę biologiczną: „Podczas zaciekłych walk w latach 1763-1764 generał Jeffrey Amherst nakazał zarażać Indian wokół Fort Pitt podarunkami koców ospy. Powstanie w Indiach upadło, a Fort Pitt został łatwo uwolniony po wybuchu epidemii ospy prawdziwej wśród wojowników oblegających fort. " [39] Armia Stanów Zjednoczonych powtórzyła taktykę wojny biologicznej Amhersta, rozprowadzając koce zakażone ospą prawdziwą Mandanom w Fort Clark w dzisiejszej Dakocie Południowej. Doprowadziło to do epidemii ospy w latach 1836-40. W Mandanie z około 2400 ocalałych tylko trzydziestu jeden osób. [40] Armia amerykańska powtórzyła tę śmiercionośną taktykę, wprowadzając koce obciążone tą samą chorobą do rzeki Missouri Mandans w latach trzydziestych XIX wieku. Wojna biologiczna stała się polityką rządu Stanów Zjednoczonych po tym, jak Brytyjczycy wykorzystali ją przeciwko indyjskim sojusznikom Francji podczas wojen francuskich i indyjskich (1754–63). W związku z tym w XIX wieku armia amerykańska rozdawała Indianom skażone koce w celu eksterminacji. Ospa, teraz dostępna w stanie suchym i cholera były bardzo skuteczne. [41] Całkiem możliwe, że ospa, wysoce zaraźliwa choroba, pochłonęła życie większej liczby Indian z Nizin Północnych, „dziewiczej populacji” w ciągu jednego roku, 1837-1838, niż wszystkie ekspedycje wojskowe skierowane przeciwko nim. Indianie używali bardzo opisowej nazwy ospy - gnijącej twarzy. [42] Wojsko amerykańskie również prowadziło wojnę bakteryjną, wstrzykując jeńcom filipińskim zarazki dżumy i beri-beri podczas okupacji Filipin w 1898 roku.

W 1998 roku w Republice Południowej Afryki w Komisji Prawdy i Pojednania złożono następujące zeznania: „Stany Zjednoczone zachęcały reżim apartheidu w RPA do opracowania programu broni chemicznej, który był skierowany do czarnej ludności tego kraju. Dr Wouter Basson, południowoafrykański generał, który kierował projektem od jego powstania w 1981 r., Zeznał na podstawie notatek ze spotkania z generałem dywizji USA Williamem Augersonem. On (Augerson) uważa, że ​​wojna chemiczna jest idealną bronią strategiczną, ponieważ infrastruktura jest zachowana wraz z obiektami i giną tylko żyjący ludzie. [43]

 

W ludobójczej wojnie chodzi o liczbę ciał - nieuzbrojeni mężczyźni, kobiety i dzieci są celem totalnej wojny, aby osiągnąć cel redukcji światowej populacji. Jednak wojna niszczy wiele infrastruktury. W związku z tym opracowano inne metody, które są równie skuteczne i mogą nawet zwiększyć zyski w innych branżach usługowych, również powiązanych z elitą, która konsekwentnie postrzega innych ludzi jako źródło zysków lub towarów, nawet po śmierci. Ludobójstwo, pod innymi pretekstami, jest regularnie praktykowane w celu ograniczenia „ekscesów” w celu zachowania ziemi i jej zasobów dla „najsilniejszych”. Rządy kontrolowane przez elity są obojętne na rzeź, głód, niewolniczą pracę i cierpienie innych, czego dowodem jest bezduszna odpowiedź byłej sekretarz stanu Madeleine Albright, zapytana o 500 000 dzieci, które zginęły w Iraku w wyniku sankcji nałożonych przez USA. Powiedziała: „To było tego warte”. [44]

 

Elita o mentalności maltuzjańskiej wierzy w przetrwanie najlepiej przystosowanych, co sprawia, że ​​ogromna większość populacji Ziemi staje się zbędna. Choreografowany kryzys gospodarczy, sankcje (głód narzucony przez rząd), głód spowodowany przez człowieka, wojny, ukierunkowana wojna energetyczna, choroby i masowe migracje na wrogie terytoria to metody przerzedzania populacji. Aborcja, promowana jako pro-choice i homoseksualizm, promowana jako alternatywny styl życia, wszystko to przyczynia się do redukcji urodzeń. Zarówno rewolucja seksualna Alfreda Kinseya, jak i ruch kobiecy Glorii Steinem były finansowane i wspierane przez elity.

 

Wielu Amerykanów uważa, że ​​Bóg sankcjonuje każde nasze działanie przeciwko innym grupom etnicznym tylko dlatego, że jesteśmy Amerykanami. Bóg prawie na pewno nie sankcjonuje wszystkiego, co robi rząd USA. W rzeczywistości błędne twierdzenie o sankcji Bożej przesłania ogrom usankcjonowanej przez państwo niegodziwości. Stany Zjednoczone mogłyby i powinny wykorzystać swoją potęgę na dobre. Najwyraźniej ustalamy własne standardy etyczne, całkowicie wolne od wszelkiej winy i, według Henry'ego Kissingera, nasze zachowanie nie powinno być umiędzynarodowione. Innymi słowy, akceptujemy, a nawet wspieramy jednostronne ataki na inne kraje, ale inne kraje mogą nie działać w ten sam sposób. Dzieci każdego kraju powinny mieć takie same prawa i ochronę jak białe dzieci amerykańskie. [45]

 

[1] Kinsey: Crimes & Consequences, the Red Queen and the Grand Scheme, autor: dr Judith A. Reisman, Institute for Media Education, Scottsdale, Arizona, 1998, str. 202 [2] The Proud Internationalist, the Globalist Vision of David Rockefeller, dostępny również w Nexus Magazine: Vol. 202 [2] 10, nr 5 (sierpień-wrzesień 2003); Vol. 20 nr 6 (październik-listopad 2003); & Vol. 11 nr 1 (grudzień 2003-styczeń 2004); 2006, s. 38 [3] Eugenics: A Reassessment autorstwa Richarda Lynna, pod redakcją Seymoura W. Itzkoffa, Praegera, Westport, Connecticut, 2001, s. 27 [4] Tamże [5]

 

 

 

 

War Against the Weak, Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race, Edwin Black, Four Walls Eight Windows, Nowy Jork, 2003, s. 120–122 [6] Pilgrims, Charles Savoie, Silver Investor, maj 2005, www.silver -investor.com/charlessavoie/cs_may05_pilgrims.htm [7] Kontrola ludności, naziści i ONZ! autor: Anton Chaitkin, http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html [8] American Bar Association, http://www.healthfreedom.info/BAR%20Association.htm [9]

 

 

 

The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Robert Jay Lifton, Basic Books, Nowy Jork, 2000, s. 25 [10] Kontrola ludności, naziści i ONZ! Anton Chaitkin, http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html [11] Pojawiające się wirusy: AIDS i Ebola, natura, wypadek czy zamierzone działanie? Leonard G. Horowitz, Tetrahedron, Inc. Rockport, Massachusetts, 1996, s. 38, 40-41 [12] Konferencja FAO 31. sesja: Dwudziesta druga McDougall Memorial Lecture, Rzym, 2-13 listopada 2001, http: / /www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2255e.htm

 

 

 

[13] Kontrola ludności, naziści i ONZ! autor: Anton Chaitkin, http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html [14] Badanie planowania polityki Departamentu Stanu USA nr 23, http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/2010/Nsc68 .pdf [15] Bush, Eugenics and Population Control, Alf Mendes, http://www.indymedia.org.uk/en/2006/07/344113.html [16] Seeds of Destruction, the Hidden Agenda of Genetic Manipulation autorstwa F. William Engdahl,

 

 

Global Research, Centrum Badań nad Globalizacją, Montreal, Quebec, Kanada, 2007, s. 71 [17] Kontrola ludności, naziści i ONZ! Anton Chaitkin, http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html [18] Pojawiające się wirusy, Aids & Ebola, Nature, Accident or Intentional? Leonard G. Horowitz, Tetrahedron Publishing, Inc., Rockport, Massachusetts, 1996, s. 521 [19] Tamże, s. 156, 159 [20] Tamże, s. 3-5 [21] Tamże, s. 12 [22] Konwencja o zakazie broni biologicznej,

 

 

 

 

 

http://www.state.gov/t/us/rm/janjuly/6231.htm [23] Sideshow: Kissinger, Nixon, and the Destruction of Cambodia, William Shawcross, Simon and Schuster, Nowy Jork, 1979, s. 277 [24] Kissinger, Sekretna strona Sekretarza Stanu Gary Allena, Shambhala Publications, 1979, s. 14  [25] Sideshow: Kissinger, Nixon, and the Destruction of Cambodia, William Shawcross, Simon and Schuster, Nowy Jork, 1979, s. 229 [26] Tamże, s. 357-358 [27]

 

 

 

 

National Security Study Memorandum NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth, For US Security and Overseas Interests (NSSM 200) - 10 grudnia 1974, s. 57-58 [28] National Security Study Memorandum, NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth , For US Security and Overseas Interests (Raport Kissingera), 10 grudnia 1974, s. 31 [29] Bush ONZ Choice stoi w obliczu walki Maggie Farley i Norman Kempster, Los Angeles Times, 26 marca 2001 [30] John Negroponte & The Death-Squad Connection, Bush Nominates Terrorist for National Intelligence Director Frank Morales, World War 4 Raport,

 

 

http://www.ww4report.com/negropontedeathsquad [31] Bush, Eugenics and Population Control, Alf Mendes, http://www.indymedia.org.uk/en/2006/07/344113.html [32] Nasiona Destruction, the Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl, Global Research, Montreal, Kanada, 2007, s. 127 [33] Kim jest Maurice Strong? Ronald Bailey, National Review, 1 września 1997 r. [34] Seeds of Destruction, the Hidden Agenda of Genetic Manipulation F. William Engdahl, Global Research, Centre for Research on Globalization, Montreal, Quebec, Kanada, 2007,

 

 

 

p. 43 [35] Tamże , s. 4 [36] Tamże , s. 13 [37] Tamże , s. 261 [38] A Little Matter of Genocide, Holocaust and Denial in the Americas 1492 to the Present, Ward Churchill, City Lights Books, San Francisco, s. 249 [39]

 

 

 

 

The State of Native America: Genocide, Colonization, and Resistance pod redakcją M.Anette Jaimes, South End Press, Boston, Massachusetts, 1992, s. 7 Jaimes Notes: Jacobs, Wilbur R., „British Indian Policies to 1783”, w Handbook of North American Indians, tom. 4: Historia stosunków indyjsko-białych, Smithsonian Institution, Waszyngton, DC, 1988, str. 10). Jeśli chodzi o zaszczepienie ospy prawdziwej wśród Mandanów w 1837 r., Patrz Connell, Evan S., Son of the Morning Star: Custer and the Little Big Horn, North Point Press, San Francisco, 1984, s. 15-6. [40] Catlin and His Contemporaries: The Politics of Patronage, autor: Brian W. Dippie, University of Nebraska Press, Lincoln, 1990, s. 331

 

[41] Death Stalks the Yakama: Epidemiological Transitions and Mortality on the Yakama Indian Reservation, 1888-1964, Clifford E. Trafzer, Michigan State University Press, East Lansing, Michigan, 1997, s. 151 [42] Rotting face: lepox and the American Indian, RG Robertson, Caxton Press, 2001, Wprowadzenie, str. 107-113 [43] Rogue State, A Guide to the World's Only Superpower, William Blum, Common Courage Press, Monroe , Maine, 2005, s. 120–121 [44] „Uważamy, że cena jest tego warta” Rahul Mahajan, http://www.fair.org/index.php?page=1084 [45]

Howard Zinn w swoim wykładzie: Howard Zinn: The Myth of American Exceptionalism, http://www.informationclearinghouse.info/article8632.htm

Pobrano z https://www.spingola.com/Depopulation_by_Government_Edict.htm

sobota, 24 kwietnia 2021

Pandemia - Konfabulacje p.dr hab.n.med.Tomasza Dzieciątkowskiego, zresztą wirusologa.

 Konfabulacje p.dr hab.n.med.Tomasza Dzieciątkowskiego, zresztą wirusologa.

Z cyklu; „P -399,państwo istnieje fromalnie.”
dr J.Jaśkowski

Motto.
Każda władza polityczna, poprzez rozdawnictwo tytułów naukowych, może z każdej przekupki zrobić profesora i wprowadzać poprawność polityczną poprzez powszechny, państwowy system edukacji zwany powszechnie tresurą Robotów Biologicznych.


Portal ABC zdrowia, polskojęzyczny, opublikował uwagi        p. dra habilitowanego nauk medycznych, Tomasza Dzieciątkowskiego, adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat wypowiedzi JM ks. biskupa Wróbla dotyczącej szczepionek AstraZeneka, podobno na Stiupid-19.
Nie jest to nic niezwykłego, ponieważ naukowcy powinni reagować na ewidentne przeinaczenia faktów naukowych, za to otrzymują od społeczeństwa wynagrodzenie.
Niestety, w tym przypadku p. Dzieciątkowski zamiast przedstawienia naukowych powodów do stosowania tego preparatu opiera się na konfabulacjach, jednoznacznie wskazujących, że nie posiada elementarnej wiedzy w poruszanym zakresie.
Przykładowo,
powołuje się na wypowiedź biskupa Rzymu, Franciszka, dotyczącą szczepień podkreślając: „Roma Locuta, causa finita.”
Nie wie ten biedny inaczej człek, że  religia katolicka jednoznacznie rozdziela władzę świecką od duchowej. Papież może się wypowiadać jako głowa Kościoła tylko w sprawach wiary, moralności, a nie w sprawach biznesowych. Jego inne wypowiedzi są tylko i wyłącznie prywatnymi dywagacjami znachora, niemającego nic wspólnego z nauką. Nie jest to pierwszy i ostatni uzdrowiciel.
Najlepszym podkreśleniem dyletanctwa Papieża w sprawach szczepień jest milczenie dotyczące wniosków z kontroli szczepionek, wykonanych na zlecenie Księży Biskupów Kenii. Wyniki badań jednoznacznie wskazywały na efekty poronne tych szczepionek, czyli chemiczną aborcję,  którą to Kościół Katolicki  oficjalnie zwalcza.
Podobnie sprawa  ta dotyczy PT Episkopatu Polskiego, który zachował „dyplomatyczne milczenie” w sprawie aborcji chemicznej, czyli ludobójstwa masowego.
Sam domyśl się  Dobry Człeku, dlaczego tak się dzieje.
P. Tomasz Dzieciątkowski stwierdza gołosłownie;” Wiemy o pozytywnych reazultatach tych szczepień przeciwko Covid -19”.
I mamy poważny problem merytoryczny. Pan Dzieciątkowski jest wirusologiem, a nie wie, że do tej pory żadnego wirusa Covid - 19 nigdzie na świecie nie wyizolowano.
Jak do tej pory, żaden z rządów na świecie nie umiał przedstawić  prawdziwego wirusa. Trudno się zresztą spodziewać, że  np. w Polsce, gdzie rząd warszawski reprezentowany przez ekonomistów wypełnia tylko polecenia starszych        i mądrzejszych, nagle ktoś, coś odkryje. Jak wiadomo, p. adiunkt z Katedry i Zakładu Mikrobiologii WUM jak do tej pory wirusa nie wyizolował, pomimo paru milionów rzekomych chorych w Polsce.
 Francesa Leader zapoznała się z dokumentacją MHRA [Urząd Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej Anglii] czy do wytworzenia szczepionki COVID- u użyto wyizolowanego wirusa. 
Na pytanie LEADER: CZY WIRUS JEST TYLKO WYGENEROWANĄ FORMĄ KOMPUTEROWĄ czy też użyto  prawdziwego wyizolowanego wirusa,  nie uzyskała odpowiedzi. Leader stwierdziła, że protokoły WHO, które Pfizer wykorzystał do produkcji mRNA, nie wydają się identyfikować żadnych sekwencji nukleotydowych, które są unikalne dla wirusa SARS- CoV-2 MHRA   - POTWIERDZIŁA, ŻE NIE MA PRAWDZIWEGO WIRUSA.

Szablon wirusa nie pochodzi bezpośrednio z izolowanego wirusa od osoby zakażonej”.

Pomimo tej wiedzy znanej medykom, rząd warszawski zakupuje miliony preparatów medycznych, nie wiadomo dlaczego zwanych szczepionkami, właśnie od amerykańskiej firmy Pfizer.

W celu dokładnego zapoznania się z danymi, odsyłam dociekliwych  PT. Czytelników do oryginału autorstwa H.Seligmana. 
Tytuły innych publikowanych artykułów są jeszcze bardziej ostre: „ Czy można wykazać, że szczepionka  firmy Pfizer  jest obecnie główną przyczyną wysokiej śmiertelności w Izraelu i na świecie ?”. 
W związku ze stwierdzeniem, że pojęcie” świat”  odnosi się bez wątpienia także do Polski, oraz to, że ta szczepionka jest także szeroko stosowana w naszym biednym kraju, poniżej kilka faktów na ten temat.
Jak podają autorzy:
„Podczas akcji szczepień od połowy grudnia 2020 roku do połowy lutego 2021 roku,  zanotowano 5351 zgonów Stiupid -19. W tej liczbie było, aż 2337 zgonów poszczepiennych, w okresie ok. 2 tygodni po szczepieniu, tj. 43.7% ludzi zmarło po szczepionce.”
W tym okresie zaszczepiono ogółem 1.3 miliona Izraelczyków [ na ok. 8 milionów mieszkańców].

Wniosek jest jednoznaczny:
szczepienie sprzyja przyspieszeniu zgonów, ponieważ  51,9 % zgonów przypada na 12.5 % zaszczepionych osób!
Horror w Izraelu, i nie tylko, trwa, ponieważ do tej liczby zgonów należy dodać wszelkie powikłania sercowo- naczyniowe, które  nie są uwzględniane w analizie.
Możemy także jednoznacznie stwierdzić, że szczepienie spowodowało więcej zgonów, aniżeli w tym samym czasie choroba zwana Stiupid - 19.
Wśród zaszczepionych osób  powyżej 65 roku życia, w okresie trzech tygodni pomiędzy otrzymaniem drugiej dawki,  współczynnik zgonów wynosił 200 na           100 000 zaszczepionych.  Natomiast współczynnik zgonów u chorych nieszczepionych, wyniósł tylko 4.91 na 100 000 chorych.
Tak więc śmiertelność wśród szczepionych powyżej 65 roku życia jest ponad 40 razy większa, aniżeli u osób nieszczepionych.
Jeszcze gorzej przedstawia się porównanie liczby zgonów wśród osób poniżej 65 roku życia szczepionych, do nieszczepionych. Okazało się, że śmiertelność wzrosła, aż 260 razy podczas pięciotygodniowego okresu szczepień, w porównaniu z naturalną śmiertelnością z powodu tego niewyizolowanego do dnia dzisiejszego wirusa. Izrael, podobnie jak np. Anglia, także zaprzestał zbierania danych odnośnie grypy. 

Wniosek:
szczepionka firmy Pfizer zabiła tylko w Izraelu w okresie pięciu tygodni akcji szczepionkarskiej, około 40 razy więcej osób, aniżeli sama choroba i około 260 razy więcej w grupie osób młodszych!!!
Wypada podkreślić, że szczepienie jest w Izraelu warunkiem koniecznym do uzyskania tzw. zielonego paszportu, ułatwiającego np. wyjazdy.
Jak podają naukowcy :”ten przerażający obraz rozciąga się na osoby poniżej 65 roku życia. W trakcie pięciotygodniowego okresu intensywnych szczepień, zmarło 50 osób na każde 100 000. W tym samym czasie  zmarło z powodu choroby tylko 19 na  1 000 000, czyli wielokrotnie mniej. Śmiertelność wzrosła o 260 razy w porównaniu z naturalnymi zgonami!!! 

Jak okłamują nas media najlepiej świadczy przykład telewizorni. W okresie Wielkanocy, dzienniki pokazywały  obywateli Izraela siedzących w kawiarniach ulicznych, i był to jakoby wynik zaszczepienia populacji.
Natomiast już w 3 dni później mass media doniosły, że firma Pfizer wstrzymała dostawę szczepionek do Izraela, z powodu nieuregulowania opłaty za poprzednie dwie dostawy. Reasumując: w Izraelu zaszczepiono ok. 30% mieszkańców i wstrzymano szczepienia z braku szczepionek. Zaszczepiono tylko co trzeciego obywatela i już wg polskojęzycznej telewizorni mogli spokojnie siedzieć przy kawiarnianym stoliku!!!
Rozumiesz teraz Dobry Człeku, jak jesteś manipulowany!!???


Ostatnio dotarły do mnie dane statystyczne z Anglii.
Co się dzieje z ludźmi, szczególnie starszymi, po szczepieniach przeciwko grypie.
Okazało się, że na każde 1324 zaszczepione zdrowe osoby, UMIERA 5.
Innymi słowy, na każde 100 000 zaszczepionych zmarło 377 osób. W Anglii zaszczepiono ok. 8 500 000 starszych osób [ok. 14 milionów  w ogóle] przeciwko grypie. Zamordowano więc ok. 52 780 staruszków, tylko w pierwszych 12 tygodniach 2020 roku. To sa dane oficjalne.

Mamy więc problem: dealerzy mówią nam o konieczności szczepień na Stiupid-19, jednocześnie nie umieją przedstawić owego wirusa.
Sam musisz zrozumieć zasady działania Big Pharmy i jej totumfackich.

Pan Tomasz Dzieciątkowski podaje cyt;” Jeżeli Episkopat chce wziąć na swoje sumienie zgony chorych na Covid - 19 [nieistniejaca chorobę jj] to proszę bardzo”.
W jednym zdaniu tyle poplątania.
 Podałem, wirusa nie ma!
W związku z tym faktem to p. Tomasz Dzieciątkowski bierze na swoje sumienie to ludobójstwo poszczepienne, udowodnione  wymienioną publikacją powyżej ?
To tylko proste pytanie, ponieważ rząd warszawski podaje  nieprzebadany prepart, oficjalnie niedopuszczony do stosowania. Został on dopuszczony warunkowo w nagłych przypadkach. 
Jakich? 
Zapomniano podać!
To gdzie p. Tomasz Dzieciątkowski widzi te korzyści?
Zapomiał ten biedny inaczej człowiek wymienić te korzyści dla chorego, ponieważ korzyści dla korporacji są olbrzymie. Miliardy dolarów rocznie.

Tak więc reasumując:
do tej pory wirus jest  niewyizolowany,
do tej pory korzyści  ze szczepien nie podano,
do tej pory brak wyników badań bezpieczeństwa tych preparatów,
do tej pory już 20 stanów  USA wprowadziło zakaz stosowania tego preparatu,
do tej pory minęło już 14 miesięcy okłamywania społeczeństw,
do tej pory mamy prawdziwą epidemię „naukowców” leczących Stiupid- 19. Trzeba przecież zarabiać, jak dają to brać!

Jak sądzisz Szanowny Czytelniku, dlaczego stracono cały rok na wyizolowanie jakiegoś wirusa, i go nie znaleziono, ale za to opracowano już  na niego kilka szczepionek ?

Zdziwienie budzi fakt, że tak dużo konfabulantów pracuje na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Taka p. Bernatowicz, a jakże profesur, nie wie po 200 latach, że nigdy nie było żadnego lekarza Jennera.
Taki p. Grzesiowski aktualnie na stanowisku eksperta Naczelnej Izby Lekarskiej od Stiupid - 19, [skompromitowany twierdzeniami o świnskiej grypie, odrze i wielu innych chorobach,] tej gazetowej epidemii.
Taki p.Horban wykazujący się nieznajomością elementarnych zasad medycyny np. stosunkiem do noszenia maseczek chirurgicznych czy sterylizacją poprzez promieniowanie elektromagnetyczne częstotliwości UV, znaną od ponad 100 lat -Nobel w 1906], a zamiast tego popierającego prywatny bissnes polewania środowiska  chemikaliami. Podobnie wprowadzający tzw. dystans społeczny                 np. w Kościołach 5 osób na Kościół i  policjantów egzekwujących ten niekonstytucyjny przepis.

Czyżby rząd p. Morawieckiego był rasistowskim i dzielił ludzi wg wyznania? Katolików osłania, a Żydzi mają ginąć?Proszę zauważyć;
Cały czas użyteczni idioci przy milczącej zgodzie episkopatu, kontrolują liczbę wiernych nie tylko w budynkach, ale nawet na cmentarzach, w sumie parkach.
A dlaczego przez cały czas nikt nie wspomniał o bożnicach.
W judaiźmie istnieje przepis, że uroczystość może się odbywać tylko w obecności 10 osób. Wymyślono dlatego zawód stacza, który przybywa do bożnicy w określonym czasie, aby uroczystość mogła się odbyć.
Czy Szanowni Czytelnicy chociaż raz słyszeli od p. Morawieckiego czy             p. Dudy, że w bożnicach także może być tylko 5 osób?
Jeżeli tak, to proszę mi to podać.
Jeżeli nie????
To trzeba samemu pomyśleć, dlaczego 5 katolików to liczba maksymalna, ale 10 Żydów to nie ma problemu.

Nic także nie słyszałem o ograniczeniach liczbowych w stosunku do meczetów?
Innymi słowy, czyżby to była zdecydowana walka z katolicyzmem w Polsce?
Dlaczego żadna z tzw. prawicowych witryn nie porusza tego w sumie bardzo istotnego problemu?
Jest to bezpośrednim dowodem, potwierdzającym wyniki badań Oxfordu, że ponad 90 % witryn w Polsce jest prowadzonych na paskach, bardzo krótkich.

Nieporuszanie tych tematów przez polskojęzyczne media, niemieckich właścicieli, pod zarządem amerykańskim, jest znamienne. Podobnie jest z wielu innymi sprawami, np. gwałtowną rozbudową sieci 5G, niezbędną dla wojska i służb specjalnych, w sumie niepolskich. Sprawa trucia społeczeństwa przez trwałe smugi, czyli chemtrialsy, i wiele, wiele innych. A kiedyś to było bardzo  tolerancyjne państwo.


Ślubuję:

Stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podnosić wiadomości świata lekarskiego o to wszystko, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić!
Przyrzeczenie Lekarskie.  Przysięga Hipokratesa. Deklaracja Genewska.

Jak podała prasa, specjalny Komitet w Norwegii chce postawić rząd norweski przed trybunałem stanu za ludobójstwo własnego narodu. Jak się potoczą sprawy, zobaczymy?
Już oficjalnie, sądy w Austrii czy Portugalii zakazały przeprowadzania testów  rzekomo przeciw Stiupid -19. A w naszym biednym kraju wyrzuca się miliony złotych, przeznaczonych na leczenie, na fałszywe testy.
Rząd się chwali, że wykonuje ok. 80 - 100 000 testów dziennie, po kilkaset zlotych. A za czyje pieniądze to zakupiono?
W budżecie zatwierdzonym przez Sejm nie ma takiej pozycji; zakup testów.
Za samo wypisanie skierowania na testy lekarz dostaje 40 złotych. 10 - 20 skierowań dziennie, to nie problem. A miesiąc ma ponad 20 dni roboczych!!!
Policzmy: rząd warszawski umieszcza ponad 3500 ludzi pod respiratorami. Dane z innych krajów mówią, że 90 % zgonów to chorzy z respiratorów. Oficjalnie podaje się, że umiera z Polsce na tego Stiupida-19 ok. 300 osob dziennie, czyli 10% respiratorowych????
Potwierdza to wyniki i dane z innych krajów.


Jedno jest pewne, że eurokołchoz stosuje bolszewickie metody całkowicie sprzeczne z naszą cywilizacja łcińską.
Dlatego też ważne jest przypomnienie:

Lance do boju, szable w dłoń,
Bolszewika, goń goń, goń.

c.d. można znaleźć …… https://www.youtube.com/watch?v=SPnK7NVGm0c


dan. w dniu  św. Leona IX.
Bruno, hrabia Egisheim-Dagsburg, urodził się w Egisheim (Alzacja) 21 czerwca 1002 r. Był krewnym cesarza Konrada II i cesarza Henryka III. Miał zaledwie 5 lat, gdy matka oddała go do szkoły i na wychowanie biskupowi z Toul, Bertoldowi. Tu ukończył chlubnie trivium i quadrivium - a więc wszystko, co szkoła katedralna mogła mu dać. W osiemnastym roku życia został mianowany kanonikiem w Saint-Etienne. Taki bowiem był wtedy zwyczaj. W kilka lat potem otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki kapelana cesarskiego na dworze Konrada II. Mając 24 lata został biskupem w Toul. Od razu zabrał się do reformy kleru diecezjalnego i zakonnego. Nie była to sprawa łatwa. Przełożeni byli wtedy mianowani przez cesarzy i panów świeckich, którzy nie zawsze liczyli się z przydatnością kandydatów, dbając o to, by mieć na tych stanowiskach ludzi sobie oddanych. Bruno swoim taktem i zabiegami umiał jednak tak pokierować sprawami, by urzędy duchowne były obsadzane ludźmi godnymi. Zwoływał synody, na których dokonywał zbawiennych reform. Zagrabione przez księcia Vaucouleurs dobra biskupie, kiedy zawiodły wszystkie inne środki, odebrał siłą. W roku 1046 interweniował u cesarza Henryka III za biskupem Lyonu, kiedy ten wpadł w zatarg z cesarzem.  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-19a.php3

kontakt; Konfabulacje p.dr hab.n.med.Tomasza Dzieciątkowskiego, zresztą wirusologa.
Z cyklu; „P -399,państwo istnieje fromalnie.”
dr J.Jaśkowski

Motto.
Każda władza polityczna, poprzez rozdawnictwo tytułów naukowych, może          z każdej przekupki zrobić profesora i wprowadzać poprawność polityczną poprzez powszechny, państwowy system edukacji zwany powszechnie tresurą Robotów Biologicznych.


Portal ABC zdrowia, polskojęzyczny, opublikował uwagi                                     p. dra habilitowanego nauk medycznych, Tomasza Dzieciątkowskiego, adiunkta           w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat wypowiedzi JM ks. biskupa Wróbla dotyczącej szczepionek AstraZeneka, podobno na Stiupid-19.
Nie jest to nic niezwykłego, ponieważ naukowcy powinni reagować na ewidentne przeinaczenia faktów naukowych, za to otrzymują od społeczeństwa wynagrodzenie.
Niestety, w tym przypadku p. Dzieciątkowski zamiast przedstawienia naukowych powodów do stosowania tego preparatu opiera się na konfabulacjach, jednoznacznie wskazujących, że nie posiada elementarnej wiedzy w poruszanym zakresie.
Przykładowo,
powołuje się na wypowiedź biskupa Rzymu, Franciszka, dotyczącą szczepień podkreślając: „Roma Locuta, causa finita.”
Nie wie ten biedny inaczej człek, że  religia katolicka jednoznacznie rozdziela władzę świecką od duchowej. Papież może się wypowiadać jako głowa Kościoła tylko w sprawach wiary, moralności, a nie w sprawach biznesowych. Jego inne wypowiedzi są tylko i wyłącznie prywatnymi dywagacjami znachora, niemającego nic wspólnego z nauką. Nie jest to pierwszy i ostatni uzdrowiciel.
Najlepszym podkreśleniem dyletanctwa Papieża w sprawach szczepień jest milczenie dotyczące wniosków z kontroli szczepionek, wykonanych na zlecenie Księży Biskupów Kenii. Wyniki badań jednoznacznie wskazywały na efekty poronne tych szczepionek, czyli chemiczną aborcję,  którą to Kościół Katolicki  oficjalnie zwalcza.
Podobnie sprawa  ta dotyczy PT Episkopatu Polskiego, który zachował „dyplomatyczne milczenie” w sprawie aborcji chemicznej, czyli ludobójstwa masowego.
Sam domyśl się  Dobry Człeku, dlaczego tak się dzieje.
P. Tomasz Dzieciątkowski stwierdza gołosłownie;” Wiemy o pozytywnych reazultatach tych szczepień przeciwko Covid -19”.
I mamy poważny problem merytoryczny. Pan Dzieciątkowski jest wirusologiem, a nie wie, że do tej pory żadnego wirusa Covid - 19 nigdzie na świecie nie wyizolowano.
Jak do tej pory, żaden z rządów na świecie nie umiał przedstawić  prawdziwego wirusa. Trudno się zresztą spodziewać, że  np. w Polsce, gdzie rząd warszawski reprezentowany przez ekonomistów wypełnia tylko polecenia starszych        i mądrzejszych, nagle ktoś, coś odkryje. Jak wiadomo, p. adiunkt z Katedry i Zakładu Mikrobiologii WUM jak do tej pory wirusa nie wyizolował, pomimo paru milionów rzekomych chorych w Polsce.
 Francesa Leader zapoznała się z dokumentacją MHRA [Urząd Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej Anglii] czy do wytworzenia szczepionki COVID- u użyto wyizolowanego wirusa. 
Na pytanie LEADER: CZY WIRUS JEST TYLKO WYGENEROWANĄ FORMĄ KOMPUTEROWĄ czy też użyto  prawdziwego wyizolowanego wirusa,  nie uzyskała odpowiedzi. Leader stwierdziła, że protokoły WHO, które Pfizer wykorzystał do produkcji mRNA, nie wydają się identyfikować żadnych sekwencji nukleotydowych, które są unikalne dla wirusa SARS- CoV-2 MHRA   - POTWIERDZIŁA, ŻE NIE MA PRAWDZIWEGO WIRUSA.

Szablon wirusa nie pochodzi bezpośrednio z izolowanego wirusa od osoby zakażonej”.

Pomimo tej wiedzy znanej medykom, rząd warszawski zakupuje miliony preparatów medycznych, nie wiadomo dlaczego zwanych szczepionkami, właśnie od amerykańskiej firmy Pfizer.

W celu dokładnego zapoznania się z danymi, odsyłam dociekliwych  PT. Czytelników do oryginału autorstwa H.Seligmana. 
Tytuły innych publikowanych artykułów są jeszcze bardziej ostre: „ Czy można wykazać, że szczepionka  firmy Pfizer  jest obecnie główną przyczyną wysokiej śmiertelności w Izraelu i na świecie ?”. 
W związku ze stwierdzeniem, że pojęcie” świat”  odnosi się bez wątpienia także do Polski, oraz to, że ta szczepionka jest także szeroko stosowana w naszym biednym kraju, poniżej kilka faktów na ten temat.
Jak podają autorzy:
„Podczas akcji szczepień od połowy grudnia 2020 roku do połowy lutego 2021 roku,  zanotowano 5351 zgonów Stiupid -19. W tej liczbie było, aż 2337 zgonów poszczepiennych, w okresie ok. 2 tygodni po szczepieniu, tj. 43.7% ludzi zmarło po szczepionce.”
W tym okresie zaszczepiono ogółem 1.3 miliona Izraelczyków [ na ok. 8 milionów mieszkańców].

Wniosek jest jednoznaczny:
szczepienie sprzyja przyspieszeniu zgonów, ponieważ  51,9 % zgonów przypada na 12.5 % zaszczepionych osób!
Horror w Izraelu, i nie tylko, trwa, ponieważ do tej liczby zgonów należy dodać wszelkie powikłania sercowo- naczyniowe, które  nie są uwzględniane w analizie.
Możemy także jednoznacznie stwierdzić, że szczepienie spowodowało więcej zgonów, aniżeli w tym samym czasie choroba zwana Stiupid - 19.
Wśród zaszczepionych osób  powyżej 65 roku życia, w okresie trzech tygodni pomiędzy otrzymaniem drugiej dawki,  współczynnik zgonów wynosił 200 na           100 000 zaszczepionych.  Natomiast współczynnik zgonów u chorych nieszczepionych, wyniósł tylko 4.91 na 100 000 chorych.
Tak więc śmiertelność wśród szczepionych powyżej 65 roku życia jest ponad 40 razy większa, aniżeli u osób nieszczepionych.
Jeszcze gorzej przedstawia się porównanie liczby zgonów wśród osób poniżej 65 roku życia szczepionych, do nieszczepionych. Okazało się, że śmiertelność wzrosła, aż 260 razy podczas pięciotygodniowego okresu szczepień, w porównaniu z naturalną śmiertelnością z powodu tego niewyizolowanego do dnia dzisiejszego wirusa. Izrael, podobnie jak np. Anglia, także zaprzestał zbierania danych odnośnie grypy. 

Wniosek:
szczepionka firmy Pfizer zabiła tylko w Izraelu w okresie pięciu tygodni akcji szczepionkarskiej, około 40 razy więcej osób, aniżeli sama choroba i około 260 razy więcej w grupie osób młodszych!!!
Wypada podkreślić, że szczepienie jest w Izraelu warunkiem koniecznym do uzyskania tzw. zielonego paszportu, ułatwiającego np. wyjazdy.
Jak podają naukowcy :”ten przerażający obraz rozciąga się na osoby poniżej 65 roku życia. W trakcie pięciotygodniowego okresu intensywnych szczepień, zmarło 50 osób na każde 100 000. W tym samym czasie  zmarło z powodu choroby tylko 19 na  1 000 000, czyli wielokrotnie mniej. Śmiertelność wzrosła o 260 razy w porównaniu z naturalnymi zgonami!!! 

Jak okłamują nas media najlepiej świadczy przykład telewizorni. W okresie Wielkanocy, dzienniki pokazywały  obywateli Izraela siedzących w kawiarniach ulicznych, i był to jakoby wynik zaszczepienia populacji.
Natomiast już w 3 dni później mass media doniosły, że firma Pfizer wstrzymała dostawę szczepionek do Izraela, z powodu nieuregulowania opłaty za poprzednie dwie dostawy. Reasumując: w Izraelu zaszczepiono ok. 30% mieszkańców i wstrzymano szczepienia z braku szczepionek. Zaszczepiono tylko co trzeciego obywatela i już wg polskojęzycznej telewizorni mogli spokojnie siedzieć przy kawiarnianym stoliku!!!
Rozumiesz teraz Dobry Człeku, jak jesteś manipulowany!!???


Ostatnio dotarły do mnie dane statystyczne z Anglii.
Co się dzieje z ludźmi, szczególnie starszymi, po szczepieniach przeciwko grypie.
Okazało się, że na każde 1324 zaszczepione zdrowe osoby, UMIERA 5.
Innymi słowy, na każde 100 000 zaszczepionych zmarło 377 osób. W Anglii zaszczepiono ok. 8 500 000 starszych osób [ok. 14 milionów  w ogóle] przeciwko grypie. Zamordowano więc ok. 52 780 staruszków, tylko w pierwszych 12 tygodniach 2020 roku. To sa dane oficjalne.

Mamy więc problem: dealerzy mówią nam o konieczności szczepień na Stiupid-19, jednocześnie nie umieją przedstawić owego wirusa.
Sam musisz zrozumieć zasady działania Big Pharmy i jej totumfackich.

Pan Tomasz Dzieciątkowski podaje cyt;” Jeżeli Episkopat chce wziąć na swoje sumienie zgony chorych na Covid - 19 [nieistniejaca chorobę jj] to proszę bardzo”.
W jednym zdaniu tyle poplątania.
 Podałem, wirusa nie ma!
W związku z tym faktem to p. Tomasz Dzieciątkowski bierze na swoje sumienie to ludobójstwo poszczepienne, udowodnione  wymienioną publikacją powyżej ?
To tylko proste pytanie, ponieważ rząd warszawski podaje  nieprzebadany prepart, oficjalnie niedopuszczony do stosowania. Został on dopuszczony warunkowo w nagłych przypadkach. 
Jakich? 
Zapomniano podać!
To gdzie p. Tomasz Dzieciątkowski widzi te korzyści?
Zapomiał ten biedny inaczej człowiek wymienić te korzyści dla chorego, ponieważ korzyści dla korporacji są olbrzymie. Miliardy dolarów rocznie.

Tak więc reasumując:
do tej pory wirus jest  niewyizolowany,
do tej pory korzyści  ze szczepien nie podano,
do tej pory brak wyników badań bezpieczeństwa tych preparatów,
do tej pory już 20 stanów  USA wprowadziło zakaz stosowania tego preparatu,
do tej pory minęło już 14 miesięcy okłamywania społeczeństw,
do tej pory mamy prawdziwą epidemię „naukowców” leczących Stiupid- 19. Trzeba przecież zarabiać, jak dają to brać!

Jak sądzisz Szanowny Czytelniku, dlaczego stracono cały rok na wyizolowanie jakiegoś wirusa, i go nie znaleziono, ale za to opracowano już  na niego kilka szczepionek ?

Zdziwienie budzi fakt, że tak dużo konfabulantów pracuje na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Taka p. Bernatowicz, a jakże profesur, nie wie po 200 latach, że nigdy nie było żadnego lekarza Jennera.
Taki p. Grzesiowski aktualnie na stanowisku eksperta Naczelnej Izby Lekarskiej od Stiupid - 19, [skompromitowany twierdzeniami o świnskiej grypie, odrze i wielu innych chorobach,] tej gazetowej epidemii.
Taki p.Horban wykazujący się nieznajomością elementarnych zasad medycyny np. stosunkiem do noszenia maseczek chirurgicznych czy sterylizacją poprzez promieniowanie elektromagnetyczne częstotliwości UV, znaną od ponad 100 lat -Nobel w 1906], a zamiast tego popierającego prywatny bissnes polewania środowiska  chemikaliami. Podobnie wprowadzający tzw. dystans społeczny                 np. w Kościołach 5 osób na Kościół i  policjantów egzekwujących ten niekonstytucyjny przepis.

Czyżby rząd p. Morawieckiego był rasistowskim i dzielił ludzi wg wyznania? Katolików osłania, a Żydzi mają ginąć?Proszę zauważyć;
Cały czas użyteczni idioci przy milczącej zgodzie episkopatu, kontrolują liczbę wiernych nie tylko w budynkach, ale nawet na cmentarzach, w sumie parkach.
A dlaczego przez cały czas nikt nie wspomniał o bożnicach.
W judaiźmie istnieje przepis, że uroczystość może się odbywać tylko w obecności 10 osób. Wymyślono dlatego zawód stacza, który przybywa do bożnicy w określonym czasie, aby uroczystość mogła się odbyć.
Czy Szanowni Czytelnicy chociaż raz słyszeli od p. Morawieckiego czy             p. Dudy, że w bożnicach także może być tylko 5 osób?
Jeżeli tak, to proszę mi to podać.
Jeżeli nie????
To trzeba samemu pomyśleć, dlaczego 5 katolików to liczba maksymalna, ale 10 Żydów to nie ma problemu.

Nic także nie słyszałem o ograniczeniach liczbowych w stosunku do meczetów?
Innymi słowy, czyżby to była zdecydowana walka z katolicyzmem w Polsce?
Dlaczego żadna z tzw. prawicowych witryn nie porusza tego w sumie bardzo istotnego problemu?
Jest to bezpośrednim dowodem, potwierdzającym wyniki badań Oxfordu, że ponad 90 % witryn w Polsce jest prowadzonych na paskach, bardzo krótkich.

Nieporuszanie tych tematów przez polskojęzyczne media, niemieckich właścicieli, pod zarządem amerykańskim, jest znamienne. Podobnie jest z wielu innymi sprawami, np. gwałtowną rozbudową sieci 5G, niezbędną dla wojska i służb specjalnych, w sumie niepolskich. Sprawa trucia społeczeństwa przez trwałe smugi, czyli chemtrialsy, i wiele, wiele innych. A kiedyś to było bardzo  tolerancyjne państwo.


Ślubuję:

Stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podnosić wiadomości świata lekarskiego o to wszystko, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić!
Przyrzeczenie Lekarskie.  Przysięga Hipokratesa. Deklaracja Genewska.

Jak podała prasa, specjalny Komitet w Norwegii chce postawić rząd norweski przed trybunałem stanu za ludobójstwo własnego narodu. Jak się potoczą sprawy, zobaczymy?
Już oficjalnie, sądy w Austrii czy Portugalii zakazały przeprowadzania testów  rzekomo przeciw Stiupid -19. A w naszym biednym kraju wyrzuca się miliony złotych, przeznaczonych na leczenie, na fałszywe testy.
Rząd się chwali, że wykonuje ok. 80 - 100 000 testów dziennie, po kilkaset zlotych. A za czyje pieniądze to zakupiono?
W budżecie zatwierdzonym przez Sejm nie ma takiej pozycji; zakup testów.
Za samo wypisanie skierowania na testy lekarz dostaje 40 złotych. 10 - 20 skierowań dziennie, to nie problem. A miesiąc ma ponad 20 dni roboczych!!!
Policzmy: rząd warszawski umieszcza ponad 3500 ludzi pod respiratorami. Dane z innych krajów mówią, że 90 % zgonów to chorzy z respiratorów. Oficjalnie podaje się, że umiera z Polsce na tego Stiupida-19 ok. 300 osob dziennie, czyli 10% respiratorowych????
Potwierdza to wyniki i dane z innych krajów.


Jedno jest pewne, że eurokołchoz stosuje bolszewickie metody całkowicie sprzeczne z naszą cywilizacja łcińską.
Dlatego też ważne jest przypomnienie:

Lance do boju, szable w dłoń,
Bolszewika, goń goń, goń.

c.d. można znaleźć …… https://www.youtube.com/watch?v=SPnK7NVGm0c


dan. w dniu  św. Leona IX.
Bruno, hrabia Egisheim-Dagsburg, urodził się w Egisheim (Alzacja) 21 czerwca 1002 r. Był krewnym cesarza Konrada II i cesarza Henryka III. Miał zaledwie 5 lat, gdy matka oddała go do szkoły i na wychowanie biskupowi z Toul, Bertoldowi. Tu ukończył chlubnie trivium i quadrivium - a więc wszystko, co szkoła katedralna mogła mu dać. W osiemnastym roku życia został mianowany kanonikiem w Saint-Etienne. Taki bowiem był wtedy zwyczaj. W kilka lat potem otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki kapelana cesarskiego na dworze Konrada II. Mając 24 lata został biskupem w Toul. Od razu zabrał się do reformy kleru diecezjalnego i zakonnego. Nie była to sprawa łatwa. Przełożeni byli wtedy mianowani przez cesarzy i panów świeckich, którzy nie zawsze liczyli się z przydatnością kandydatów, dbając o to, by mieć na tych stanowiskach ludzi sobie oddanych. Bruno swoim taktem i zabiegami umiał jednak tak pokierować sprawami, by urzędy duchowne były obsadzane ludźmi godnymi. Zwoływał synody, na których dokonywał zbawiennych reform. Zagrabione przez księcia Vaucouleurs dobra biskupie, kiedy zawiodły wszystkie inne środki, odebrał siłą. W roku 1046 interweniował u cesarza Henryka III za biskupem Lyonu, kiedy ten wpadł w zatarg z cesarzem.  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-19a.php3

kontakt; Konfabulacje p.dr hab.n.med.Tomasza Dzieciątkowskiego, zresztą wirusologa.
Z cyklu; „P -399,państwo istnieje fromalnie.”
dr J.Jaśkowski

Motto.
Każda władza polityczna, poprzez rozdawnictwo tytułów naukowych, może          z każdej przekupki zrobić profesora i wprowadzać poprawność polityczną poprzez powszechny, państwowy system edukacji zwany powszechnie tresurą Robotów Biologicznych.


Portal ABC zdrowia, polskojęzyczny, opublikował uwagi                                     p. dra habilitowanego nauk medycznych, Tomasza Dzieciątkowskiego, adiunkta           w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat wypowiedzi JM ks. biskupa Wróbla dotyczącej szczepionek AstraZeneka, podobno na Stiupid-19.
Nie jest to nic niezwykłego, ponieważ naukowcy powinni reagować na ewidentne przeinaczenia faktów naukowych, za to otrzymują od społeczeństwa wynagrodzenie.
Niestety, w tym przypadku p. Dzieciątkowski zamiast przedstawienia naukowych powodów do stosowania tego preparatu opiera się na konfabulacjach, jednoznacznie wskazujących, że nie posiada elementarnej wiedzy w poruszanym zakresie.
Przykładowo,
powołuje się na wypowiedź biskupa Rzymu, Franciszka, dotyczącą szczepień podkreślając: „Roma Locuta, causa finita.”
Nie wie ten biedny inaczej człek, że  religia katolicka jednoznacznie rozdziela władzę świecką od duchowej. Papież może się wypowiadać jako głowa Kościoła tylko w sprawach wiary, moralności, a nie w sprawach biznesowych. Jego inne wypowiedzi są tylko i wyłącznie prywatnymi dywagacjami znachora, niemającego nic wspólnego z nauką. Nie jest to pierwszy i ostatni uzdrowiciel.
Najlepszym podkreśleniem dyletanctwa Papieża w sprawach szczepień jest milczenie dotyczące wniosków z kontroli szczepionek, wykonanych na zlecenie Księży Biskupów Kenii. Wyniki badań jednoznacznie wskazywały na efekty poronne tych szczepionek, czyli chemiczną aborcję,  którą to Kościół Katolicki  oficjalnie zwalcza.
Podobnie sprawa  ta dotyczy PT Episkopatu Polskiego, który zachował „dyplomatyczne milczenie” w sprawie aborcji chemicznej, czyli ludobójstwa masowego.
Sam domyśl się  Dobry Człeku, dlaczego tak się dzieje.
P. Tomasz Dzieciątkowski stwierdza gołosłownie;” Wiemy o pozytywnych reazultatach tych szczepień przeciwko Covid -19”.
I mamy poważny problem merytoryczny. Pan Dzieciątkowski jest wirusologiem, a nie wie, że do tej pory żadnego wirusa Covid - 19 nigdzie na świecie nie wyizolowano.
Jak do tej pory, żaden z rządów na świecie nie umiał przedstawić  prawdziwego wirusa. Trudno się zresztą spodziewać, że  np. w Polsce, gdzie rząd warszawski reprezentowany przez ekonomistów wypełnia tylko polecenia starszych        i mądrzejszych, nagle ktoś, coś odkryje. Jak wiadomo, p. adiunkt z Katedry i Zakładu Mikrobiologii WUM jak do tej pory wirusa nie wyizolował, pomimo paru milionów rzekomych chorych w Polsce.
 Francesa Leader zapoznała się z dokumentacją MHRA [Urząd Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej Anglii] czy do wytworzenia szczepionki COVID- u użyto wyizolowanego wirusa. 
Na pytanie LEADER: CZY WIRUS JEST TYLKO WYGENEROWANĄ FORMĄ KOMPUTEROWĄ czy też użyto  prawdziwego wyizolowanego wirusa,  nie uzyskała odpowiedzi. Leader stwierdziła, że protokoły WHO, które Pfizer wykorzystał do produkcji mRNA, nie wydają się identyfikować żadnych sekwencji nukleotydowych, które są unikalne dla wirusa SARS- CoV-2 MHRA   - POTWIERDZIŁA, ŻE NIE MA PRAWDZIWEGO WIRUSA.

Szablon wirusa nie pochodzi bezpośrednio z izolowanego wirusa od osoby zakażonej”.

Pomimo tej wiedzy znanej medykom, rząd warszawski zakupuje miliony preparatów medycznych, nie wiadomo dlaczego zwanych szczepionkami, właśnie od amerykańskiej firmy Pfizer.

W celu dokładnego zapoznania się z danymi, odsyłam dociekliwych  PT. Czytelników do oryginału autorstwa H.Seligmana. 
Tytuły innych publikowanych artykułów są jeszcze bardziej ostre: „ Czy można wykazać, że szczepionka  firmy Pfizer  jest obecnie główną przyczyną wysokiej śmiertelności w Izraelu i na świecie ?”. 
W związku ze stwierdzeniem, że pojęcie” świat”  odnosi się bez wątpienia także do Polski, oraz to, że ta szczepionka jest także szeroko stosowana w naszym biednym kraju, poniżej kilka faktów na ten temat.
Jak podają autorzy:
„Podczas akcji szczepień od połowy grudnia 2020 roku do połowy lutego 2021 roku,  zanotowano 5351 zgonów Stiupid -19. W tej liczbie było, aż 2337 zgonów poszczepiennych, w okresie ok. 2 tygodni po szczepieniu, tj. 43.7% ludzi zmarło po szczepionce.”
W tym okresie zaszczepiono ogółem 1.3 miliona Izraelczyków [ na ok. 8 milionów mieszkańców].

Wniosek jest jednoznaczny:
szczepienie sprzyja przyspieszeniu zgonów, ponieważ  51,9 % zgonów przypada na 12.5 % zaszczepionych osób!
Horror w Izraelu, i nie tylko, trwa, ponieważ do tej liczby zgonów należy dodać wszelkie powikłania sercowo- naczyniowe, które  nie są uwzględniane w analizie.
Możemy także jednoznacznie stwierdzić, że szczepienie spowodowało więcej zgonów, aniżeli w tym samym czasie choroba zwana Stiupid - 19.
Wśród zaszczepionych osób  powyżej 65 roku życia, w okresie trzech tygodni pomiędzy otrzymaniem drugiej dawki,  współczynnik zgonów wynosił 200 na           100 000 zaszczepionych.  Natomiast współczynnik zgonów u chorych nieszczepionych, wyniósł tylko 4.91 na 100 000 chorych.
Tak więc śmiertelność wśród szczepionych powyżej 65 roku życia jest ponad 40 razy większa, aniżeli u osób nieszczepionych.
Jeszcze gorzej przedstawia się porównanie liczby zgonów wśród osób poniżej 65 roku życia szczepionych, do nieszczepionych. Okazało się, że śmiertelność wzrosła, aż 260 razy podczas pięciotygodniowego okresu szczepień, w porównaniu z naturalną śmiertelnością z powodu tego niewyizolowanego do dnia dzisiejszego wirusa. Izrael, podobnie jak np. Anglia, także zaprzestał zbierania danych odnośnie grypy. 

Wniosek:
szczepionka firmy Pfizer zabiła tylko w Izraelu w okresie pięciu tygodni akcji szczepionkarskiej, około 40 razy więcej osób, aniżeli sama choroba i około 260 razy więcej w grupie osób młodszych!!!
Wypada podkreślić, że szczepienie jest w Izraelu warunkiem koniecznym do uzyskania tzw. zielonego paszportu, ułatwiającego np. wyjazdy.
Jak podają naukowcy :”ten przerażający obraz rozciąga się na osoby poniżej 65 roku życia. W trakcie pięciotygodniowego okresu intensywnych szczepień, zmarło 50 osób na każde 100 000. W tym samym czasie  zmarło z powodu choroby tylko 19 na  1 000 000, czyli wielokrotnie mniej. Śmiertelność wzrosła o 260 razy w porównaniu z naturalnymi zgonami!!! 

Jak okłamują nas media najlepiej świadczy przykład telewizorni. W okresie Wielkanocy, dzienniki pokazywały  obywateli Izraela siedzących w kawiarniach ulicznych, i był to jakoby wynik zaszczepienia populacji.
Natomiast już w 3 dni później mass media doniosły, że firma Pfizer wstrzymała dostawę szczepionek do Izraela, z powodu nieuregulowania opłaty za poprzednie dwie dostawy. Reasumując: w Izraelu zaszczepiono ok. 30% mieszkańców i wstrzymano szczepienia z braku szczepionek. Zaszczepiono tylko co trzeciego obywatela i już wg polskojęzycznej telewizorni mogli spokojnie siedzieć przy kawiarnianym stoliku!!!
Rozumiesz teraz Dobry Człeku, jak jesteś manipulowany!!???


Ostatnio dotarły do mnie dane statystyczne z Anglii.
Co się dzieje z ludźmi, szczególnie starszymi, po szczepieniach przeciwko grypie.
Okazało się, że na każde 1324 zaszczepione zdrowe osoby, UMIERA 5.
Innymi słowy, na każde 100 000 zaszczepionych zmarło 377 osób. W Anglii zaszczepiono ok. 8 500 000 starszych osób [ok. 14 milionów  w ogóle] przeciwko grypie. Zamordowano więc ok. 52 780 staruszków, tylko w pierwszych 12 tygodniach 2020 roku. To sa dane oficjalne.

Mamy więc problem: dealerzy mówią nam o konieczności szczepień na Stiupid-19, jednocześnie nie umieją przedstawić owego wirusa.
Sam musisz zrozumieć zasady działania Big Pharmy i jej totumfackich.

Pan Tomasz Dzieciątkowski podaje cyt;” Jeżeli Episkopat chce wziąć na swoje sumienie zgony chorych na Covid - 19 [nieistniejaca chorobę jj] to proszę bardzo”.
W jednym zdaniu tyle poplątania.
 Podałem, wirusa nie ma!
W związku z tym faktem to p. Tomasz Dzieciątkowski bierze na swoje sumienie to ludobójstwo poszczepienne, udowodnione  wymienioną publikacją powyżej ?
To tylko proste pytanie, ponieważ rząd warszawski podaje  nieprzebadany prepart, oficjalnie niedopuszczony do stosowania. Został on dopuszczony warunkowo w nagłych przypadkach. 
Jakich? 
Zapomniano podać!
To gdzie p. Tomasz Dzieciątkowski widzi te korzyści?
Zapomiał ten biedny inaczej człowiek wymienić te korzyści dla chorego, ponieważ korzyści dla korporacji są olbrzymie. Miliardy dolarów rocznie.

Tak więc reasumując:
do tej pory wirus jest  niewyizolowany,
do tej pory korzyści  ze szczepien nie podano,
do tej pory brak wyników badań bezpieczeństwa tych preparatów,
do tej pory już 20 stanów  USA wprowadziło zakaz stosowania tego preparatu,
do tej pory minęło już 14 miesięcy okłamywania społeczeństw,
do tej pory mamy prawdziwą epidemię „naukowców” leczących Stiupid- 19. Trzeba przecież zarabiać, jak dają to brać!

Jak sądzisz Szanowny Czytelniku, dlaczego stracono cały rok na wyizolowanie jakiegoś wirusa, i go nie znaleziono, ale za to opracowano już  na niego kilka szczepionek ?

Zdziwienie budzi fakt, że tak dużo konfabulantów pracuje na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Taka p. Bernatowicz, a jakże profesur, nie wie po 200 latach, że nigdy nie było żadnego lekarza Jennera.
Taki p. Grzesiowski aktualnie na stanowisku eksperta Naczelnej Izby Lekarskiej od Stiupid - 19, [skompromitowany twierdzeniami o świnskiej grypie, odrze i wielu innych chorobach,] tej gazetowej epidemii.