wtorek, 3 października 2023

Odszkodowania od Niemiec i pisowskie tumany

 Czytelniku,

Pięć dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej do Moskwy wyruszyła delegacja polska z Bolesławem Bierutem na czele. Mało precyzyjny język uchwał poczdamskich należało przekuć w konkretne bilateralne ustalenia. Wszak poza wspomnianymi wyżej reparacjami z radzieckiej strefy okupacyjnej Rosjanom przysługiwało także prawo do 25 proc. sprzętu przemysłowego z zachodnich stref okupacyjnych (z czego 15 proc. miało być przekazane ZSRR w zamian za dostawy żywności i innych produktów). Było więc o co zabiegać. Niestety, rozumiał to również towarzysz Józef Stalin, który wymógł na Polsce połączenie kwestii reparacji z dostawami węgla z Polski do ZSRR. W efekcie w podpisanej 16 sierpnia 1945 r. umowie w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką Polska zobowiązała się – poczynając od 1946 r. – dostarczać Związkowi Radzieckiemu węgiel po specjalnej cenie umownej. W pierwszym roku dostaw miało to być 8 mln ton, w ciągu następnych czterech lat – po 13 mln, a w następnych latach po 12 mln ton. Owa specjalna cena została określona w tajnym protokole i wynosiła średnio 1,22 dol. za tonę. Stanowiła mniej niż 10 proc. ceny rynkowej i nie pokrywała nawet kosztów wydobycia i transportu.

W umowie ZSRR zrzekł się „wszelkich pretensji do mienia niemieckiego na całym terytorium Polski, łącznie z tą częścią terytorium Niemiec, która przechodzi do Polski”. Stalin nie miał większych oporów, aby przystać na takie rozwiązanie. Wszak konferencja w Poczdamie zadecydowała, że przedwojenne ziemie niemieckie „będą pod administracją Państwa Polskiego i w tym celu nie powinny być uważane za część sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech”. Stalin zrzekał się więc pretensji do mienia niemieckiego, do którego zgodnie z podpisanym przez siebie dwa tygodnie wcześniej porozumieniem nie miał żadnych praw. W zamian ZSRR miał otrzymywać niemalże za darmo olbrzymie ilości polskiego węgla. Warto dodać, że Armia Czerwona zajmując stopniowo tereny polskie, a następnie niemieckie, od miesięcy sprawowała kontrolę nad owym mieniem. Miała wystarczająco dużo czasu, by wywieźć do ZSRR bardziej wartościowe zakłady oraz urządzenia, i skwapliwie czas ten wykorzystała.

art bardzo dobry z Jak wyglądało przekazywanie reparacji wojennych przez Niemcy? (polityka.pl)


Na dzisiaj mamy konflikt z Białorusią. Przypomnijmy, bo amnezję mamy POLSKA firma ATLAS, która zainwestwała na Białorusi i  rząd w Mińsku poprzez swoich urzędników unał WYROBY ATLASU za produkty Narodowe Białorusi. Więc można. Polskie kapusie zrobiły mu majdan i teraz się Białoruś odwdzięcza. Jedyny temat, by załatwić, sprawy związane z tymi odszkodowaniami jest strona rosyjska. Ale "Polska (pejsata)" dyplomacja za co się weźmie to spierdoli. Niemiecke sieci handlowe w dużym stopniu wypierają i tak już nas nieduży wolumen detaliczny. I aby nałożyć podatek obrotowy, tu już nie potrafią zrobić. W zakresie uzbrojenia to brakuje jeszcze chińskich czołgów i izraelskich merkaw. To co robi świniopas z Kijowa nie trzeba powtarzać. PO lubi robić laskę, a PIS jest sługą narodu. Teraz weszli jeszcze amerykanie ze swimi butami.


wtorek, 19 września 2023

Polacy w Moskwie, Dymitriady, czyli odpowiedź dlaczego nie mogło dojść nigdy podczas rozmów z Moskwą do porozumienia cz. 1

 Czytelniku,


W naszej historii, która jest zafałszowana musimy starać się jak najwięcej obalać mity o zdarzeniach, z których korzystają inni napuszczając nas na siebie, w odpowiedni sposób prowadząc edukację.

Przykładem jest kreowanie pewnych wydarzeń, które budują MITY, które służą do zarządzania politycznego w zależności od bieżących potrzeb. Polaków uczą, że zdobyliśmy Moskwę, Rosjan, że zwycięsko wygnali Polaków. Tymczasem prawda jest trochę bardzie prozaiczna i postaram się w sposób prosty odpowiedzieć, dlaczego nasze poselstwa i rozmowy z przedstawicielami w Moskwie zawsze były negatywne, chociaż nasze propozycje były naprawdę dobre. Ot chociażby poselstwo Lwa Sapiechy i jego rozmowy z delegacją od Borysa Godunowa skończyła się negatywnie. 


Ale najpierw trzeba sobie zrobić małe wprowadzenie, gdyż bez tego nie zrozumiemy jednej z głównych zagadek dymitriad - kto tak naprawdę był stroną wygraną, a o której się nie mówi.


Niedawno ukazała się pozycja w księgarniach:

Kronika Polaków Maciej Miechowita wydanie Kraków 2023 w tłumaczeniu z łaciny ks. Michał K. Cichoń

s.384

 

W roku Pańskim 1406 wielki książę litewski Witold wyruszył z pierwszą wyprawą na Moskwę przeciwko swojemu zięciowi, księciu moskiewskiemu Wasylowi, czyli Bazylemu, któremu oddał za żonę swoją córkę Anastazję, i spustoszył ją, grabiąc i rabując.

 

W roku Pańskim 1408 przeciwko temu księciu Wasylowi, z pomocą tysiąca włóczników od króla Polski (i) z jedną chorągwią doborowych rycerzy od mistrza pruskiego Urlyka z Jungingen, zaatakował (podczas) drugiej wyprawy Moskwę i ją spustoszył .

Gdy dowiedział się o tym Świdrygiełło, człowiek niestały, spalił swoje zamki Brańsk i Starodub (i) uciekł do księcia moskiewskiego Bazylego; szkodząc Witoldowi , z korzyścią dla mieszkańców księstwa moskiewskiemu, dniem i nocą zaczepiał i niepokoił jego wojsko. Wreszcie, po odzyskaniu posiadłości, jakie przywłaszczył (sobie) książę moskiewski, zawarto pokój na sprawiedliwych warunkach


Ciekaw jestem jestem miny gen Siergieja Szojgu, gdyby zobaczył u Łukaszenki obraz jak Litwa puściła z dymem Moskwę, jakby ktoś mu taki duży obraz namalował.

Co jest nie tak z tą pozycją. A no to , że ktoś grzebał przy tłumaczeniu i tam są wstawki sfałszowane, pozostaje pytanie kto przy tym tłumaczeniu grzebał. Oczywiście nikt z naszych historyków na to nie wpadł, że tłumaczą im książki nie Ci co powinni.


Wracając do czasów Iwana Groźnego po którym w naszej historii czas zwany jest dymitriadami musimy poznać jaka jest narracja u Rosjan, by ich zrozumieć. W rosyjskiej historii to czasy okupacji Polaków były najgorsze, tymczasem było zupełnie odwrotnie. U Rosjan jest wszystko przekręcone o 180 stopni. Ale, aby to ogarnąć i mieć inne spojrzenie musimy to sobie rozłożyć na części pierwsze.

Narracją, która dominuje w Rosji jest nacechowana mitami. Poniżej jest powieść, która warto przeczytać, gdyż ona zawiera fakty, ale które sa przedstawione w narracji powieściowej, która odbiega od prawdy


Aleksy K. Tołstoj „Srebrny Książę”

Sama postać została wymyślona, dając odpowiednik polskiego Kmicica na kanwę głównego bohatera:

Na stronie 104 pisze tak:

„Czy taki byłeś książę Nikito Romanowyczu, jakim sobie wyobrażam ciebie – o tym wiedzą tylko mury Kremla i stare Dęby moskiewskich okolic!

Ale taki zjawiłeś mi się w godzinie cichych marzeń, w godzinie zmierzchu, gdy pola zasnuwały się mrokiem, w dali zamierał zgiełk i hałas pracowitego dnia, w pobliżu zaś wszystko tonęło w milczeniu i tylko wiatr szeleścił w liściach, i tylko chrabąszcz brzęczał przelatując obok. Smutek i gorycz budziła we mnie miłość ojczyzny; jasno wyłaniały się z mgły stuleci nasze szczęsne i nieszczęsne dzieje, jak gdyby wewnątrz mnie zamiast zwykłego wzroku: nie mogąc przebić ciemności, zaczynało działać jakieś utajone oko, dla którego czas i przestrzeń nie stanowiły przeszkody. Taki oto zjawiłeś mi się Nikito Romanowiczu i wyraźnie ujrzałem Cię, jak biegłeś konno w pościgu za Malutą, i przeniosłem się do twojej straszliwej epoki, w której nie było nic niemożliwego. „

 

S. 43

„..Wróciliśmy do domów i długo czekali, czy się car nie rozmyśli i nie powróci. Mija tydzień i nasz metropolita dostaje gramotę. Pisze car, że z wielkiej żałości serca, nie chcąc znosić nieustających zamachów i spisków, porzuca swoje gosudarstwo i jedzie tam, dokąd mu Bóg drogę wskaże. Jak się ta wieść rozniosła, wybuchnął w Moskwie szloch i jęk: nie mamy cara, nie mamy ojca naszego ! Kto teraz będzie nami rządził?”

Nie ma co prawdy w bawełnę owijać: groźnym był carem Iwan Wasiliewicz, alić stał nad nami z woli Najwyższego i zapewne dla wyplenienia grzechów naszych karał nas tak okrutnie. Zwołaliśmy dumę bojarską i uchwaliliśmy jechać za carem, złożyć mu czołobitność i z płaczem błagać o pomiłowanie.

Powiedziano nam, że car zatrzymał się w Słobodzie Aleksandrowskiej, a leży ta Słoboda stąd o jakie osiemdziesiąt wiorst. Zamówiliśmy pacierze  i pojechaliśmy. A jak się ukazała w oddali Słoboda, przystanęliśmy, żeby jeszcze raz się pomodlić: nie to było straszne, że może skazać nas na śmierć, ale to, że może nie dopuścić nas do siebie. Nic jednak nie okazało się takiego. Dopuścił nas car. Jak weszliśmy, to nie uwierzysz, Nikito Romanowyczu, nie poznaliśmy gosudara! I oblicze jakby nie jego: i włosy, i broda po prostu wylazły!

Co się z nim stało? Car i nie car! Długo rozmawiał z nami, czynił nam wyrzuty co do niebywałych zdrad, wyliczał nasze winy, do których nie poczuwaliśmy się, i wreszcie wyznał, że tylko na usilne prośby swoich bogomódlców episkopów zgadza się dalej gosdarzyć, ale na określonych warunkach. Dał nam do ucałowania rękę i pozwolił odejść.

- A jakież były warunki cara? – spytał Srebrny.

- Zaraz ci powiem, książę posłuchaj. Minęły trzy niedziele. Wrócił Iwan Wasiliewicz do Moskwy. Zapanowała radość wielka: taka radość, że nawet w dzień Zmartwychstania Chrystusa nie bywa takiej. Zwołał car dumę i nas wszystkich, i duchowieństwo. A kiedy zebraliśmy się, oznajmił, że będzie nami rządził, ale tylko po to, by karać zdrajców śmiercią, rzucać w opałę zuchwalców, a mienie im odbierać. I wymaga, by nikt, począwszy od metropolity, kończąc na ludziach przykaźnych, nie ośmielił się zanosić do niego prośby o łaskę. Ustanawiam, powiada, straż ochronną i biorę na swoje wyłączne użytkowanie różne miasta i osady podmiejskie tudzież w samej Moskwie różne ulice. I owe miasta, i ulice, i swoją straż osobną nazywam, powiada, opriczniną, a wszystko, co pozostaje – to ziemszczyzna. A bojarzy, powiada, i metropolita władzy nad osobnymi dobrami moimi stołowymi mieć nie będą.

I pod tym warunkiem obejmuję gasudarstwo! Tak powiedział i odtąd zaczął dobierać sobie nowych  ludzi , i to samych takich, co nie pochodzili z żadnego znanego rodu i co mu poprzysięgli na krzyż święty, że nie będą się zadawali  i kumali z bojarami. Oddał im wszystkie grunta, wszystkie domy i wszystkie dobra ruchome, które wydzielił do swojego wyłącznego użytku. A dawnych dziedzicznych właścicieli majątków, w liczbie około dwunastu tysięcy, wygnał z opriczniny jak bydło.  Doprawdy, Nikoto Romanowyczu, oglądałem to na własne oczy, a dziś dzień nie daję temu wiary!

Jeżdzą teraz po świętej Rusi ich diabelskie krwiożercze pułki z miotłami i psimi głowami; depczą prawdę, wymiatają nie zdradę, ale cześć rosyjską: gryzą nie wrogów gasudara, ale jego wierne sługi, i nie ma na nich sądu ni sprawiedliwości!”

 

S. 101 dotyczy fragmentu z wiązanego z Borysem Godunowem

„…Otóż ty, Borysie Fiodorowiczu, któryś jest tak blisko cara, któremu car ufa, powinieneś mu otworzyć oczy na opriczninę.

Godunow uśmiechął się na tę naiwnośc Srebrnego.

- Car darzy łaską nas wszystkich – powiedział z udaną pokorą i skromnością – i mnie też nagradza ponad zasługi. Nie ja mam zasługi. Nie ja mam sądzić o sprawach państwowych, nie ja mam sądzić o sprawach państwowych, nie ja mam udzielać carowi pouczeń. A opriczninę pojąc nietrudno: cały kraj jest własnością monarchy, wszyscy znajdujemy się  w jego dostojnym ręku; co monarcha weźmie na swoje potrzeby, to jest jego, a co nam zostawi, to nasze; komu rozkaże być przy sobie , ten jest mu bliższy, a komu nie rozkaże, ten jest mu dalszy. Na tym polega cała opricznina.”

 

S. 264 o Krubskim ( to jeden z bojarów, który uciekł na stronę Rzeczypospolitej)

„- Chyba tak. Po co teraz żyć? Wierz mi, Borysie Fiodorowiczu, niekiedy mimo woli wspominam o Kurbskim; myślę o nim i samemu straszno się robi; wydaje mi się, że też mógłbym porzucić ojczyznę i uciec do Lachów, gdyby to nie byli nasi wrogowie.

……..- Gdyby on nie był carem – rzekł posępnie Srebrny – wiedziałbym co mam z nim zrobić; w tej sytuacji jednak  ani rusz nie mogę się na nic zdecydować; Bóg zabrania mi iśc przeciwko niemu, a z nim trzymać nie potrafię; żeby mnie nawet miał rozszarpać na kawałki, z opricznikami się nie pobratam”

S. 290

„Setki i tysiące Rosjan, straciwszy nadzieję lepszych czasów i wszelką cierpliwość, uchodziły tłumnie na Litwę i do Polski.”

S. 291

„Według Oderborna (historyk i teolog z Pomorza. Był pastorem w Rydze) skazał na śmierć dwa tysiące trzysta osób winnych oddania wrogom różnych twierdz, choć sam Batory podziwiał męstwo ich załóg.”

 

S. 293 o Borysie Godunowie

„..Dwadzieścia lat spędzonych przy tronie takiego monarchy jak Iwan Grożny, nie mogło minąć bez śladu dla Borysa Fiodorowicza. Dokonała się w nim już ta godna pożałowania przemiana, która, zdaniem współczesnych, zrobiła przestępcę z człowieka obdarzonego wieloma najwyższymi przymiotami.

 

Taką jest   narracja, a teraz musimy sobie postawić pytanie:

- Dlaczego poselstwa Rzeczypospolitej, nie mogły osiągnąć porozumień, które byłyby korzystne?

- Kto stał, za Iwanem Grożnym i Borysem Godunowem?

- Jak została manipulowa rosyjska cerkiew ?

- Kto stał za mordowaniem bojarów?

- Kto stał za zamordowaniem carów w ówczesnej Moskwie?


środa, 13 września 2023

Carlo Schmid - czego potrzebują Polacy, bardzo trafne uwagi jak kreuje się politykę przez zewnętrze siły.

Czytelniku,


Czasami można spotkać trafne uwagi u byłych działaczy komunistycznych, którzy w swoich książkach cytują ciekawe fragmenty, mało znane u nas.

 

Wiesław Górnicki – polski reportażysta, felietonista, dziennikarz, komunistyczny działacz polityczny. 

( 6 lutego 1931, Warszawa zm.  7 października 1996, Warszawa)

 

W swojej publikacji „Rzeczy minione” cytuje mało znany fragment Carlo Schmida niemieckiego polityka z pruskimi naleciałościami

W rozdziale: Polska, ale jaka pisze:

„Carlo Schmid, jako bardzo miody żołnierz armii kajzerowskiej wojował w kraju, który określił jako „Russisch Polen” i powiedział kiedyś autorowi niniejszego szkicu, że już wtedy, podczas I wojny światowej, wiedział dokładnie, na czym polega odwieczny błąd w postępowaniu Prusaków wobec Polski. Polacy, powiedział Schmid, potrzebują czterech rzeczy: Orla Białego, Matki Boskiej Częstochowskiej, sejmu, którym będą się mogli kłócić, i silnego, sprawnego mocarstwa, o które będą się mogli oprzeć, a które nie będzie zarazem zagrażać trzem pierwszym potrzebom. Takie rozwiązanie mogą Polsce zapewnić tylko demokratyczne Niemcy. ”

 

 

 

Co sie dzisiaj zmieniło:

 

- Orzeł Biały jest goły i bosy, gdyż nasze jełopy na uniwersytetach nawet nie wiedzą skąd się wziął.

 

Jak myślisz jakie służby organizują nam marsze niepodległości i dziesiątkami flag i pieśniami, jeszcze Polska nie zginęła. Ale by odzyskać swój handel czy bankowość to już słabo. I właśnie o to chodzi.

 

- Matka Boska Czestochowska, bo jaka inna ? Kto nam nam promuje katolicyzm w hardkorowej postaci? Niemcy o miejscowych durniach, którzy nic nie rozumieją nie wspomnę. Niemcy. (Citi of London)

 

Kto nam pompuje różne święta, ale nikt się nie domyśla, że stawianie pytań pieniądz, o kasę, podatki, handel. Niemcy, którzy jak zawsze poprzeż swoich żydków, którym naopowiadali swoich bajek z kolei.

 

Dziś trzeba dodać politykę korporacji zagranicznych.

 

- Sejm, w którym agentura plus lokalni durnie się kłócą ile wydadzą na rzeczy, o których nie mają pojęcia. Ten cały cyrk w Sejmie to zwykła spółka żydowsko - niemiecka z ksiegowością w Londynie a teraz chyba w USA, choć przedtem była w Berlinie i w Moskwie.

 

Więc, jesli czytelniku myśli że te wybory maja coś zmienić musisz trochę zejśc na ziemię.

 

Wrzucanie tematów zastepczych trwa cały czas, ale dopóki nie zaczniemy myśleć pieniądzem, a nie Matka Boską Częstochowską nic się w naszym kraju nie zmieni. Nie zrobiono bilansu otwarcia w rzadnym rządzie, więc bredzenie o czymkolwiek nie ma najmniejszego sensu,

 


czwartek, 24 sierpnia 2023

Jak standart srebra zniszczył Chińską gospodarkę, czyli katastrofa dla Czang Kaj-szeka i dobrodziejstwo dla komunistów Mao Tse-Tunga.

 


W 1929 roku, kiedy Stany Zjednoczone i wszystkie inne duże kraje powiązały swoje waluty ze złotem, same Chiny działały w ramach standardu srebra, w którym waluta była powiązana z określoną wagą tego metalu.

Dewaluacja juana w Chinach w zeszłym tygodniu zaskoczyła wielu obserwatorów rynku. Juan, który jest powiązany z dolarem, rósł wraz z amerykańską walutą – częściowo z powodu oczekiwań, że Rezerwa Federalna wkrótce podniesie stopy procentowe. Wraz ze spowolnieniem chińskiej gospodarki rynki walutowe naciskały na deprecjację juana, a chiński rząd, dążąc do zwiększenia konkurencyjności na rynkach eksportowych, uległ presji i przesunął kurs.

To nie pierwszy raz, kiedy polityka monetarna obu krajów jest ze sobą ściśle powiązana. Podczas Wielkiego Kryzysu Chiny stały się podatne na ceny srebra, dzięki błędnym posunięciom amerykańskich decydentów.

Wielki Kryzys był globalnym kryzysem – prawie. Każda znacząca gospodarka została zdewastowana, z jednym godnym uwagi wyjątkiem: Chinami. Powód był prosty. W 1929 roku Stany Zjednoczone i wszystkie inne duże kraje powiązały swoje waluty ze złotem. Jak opisał to historyk gospodarczy Barry Eichengreen, przestrzeganie tego standardu karało kraje narzucaniem "złotych kajdan", które doprowadziły do paraliżującej deflacji. Stałe kursy wymiany standardu złota pomogły przenieść wstrząsy monetarne na cały świat.

Chiny, jako jedyne spośród największych gospodarek świata, działały w ramach standardu srebra, w którym waluta była powiązana z określoną wagą tego metalu. Spowodowało to spadek wartości waluty i w dużej mierze uchroniło ją przed najgorszymi skutkami Wielkiego Kryzysu. Historyk ekonomii Ramon Myers doszedł do wniosku, że "Chiny po prostu nie doświadczyły żadnej narodowej depresji gospodarczej, gdy światowa depresja się pogłębiła".

Gdy kryzys pogorszył się na początku 1930 roku, największe gospodarki świata odeszły od standardu złota, co pozwoliło im zwiększyć podaż pieniądza i stymulować popyt. Jak zauważyło wielu uczonych, kraje, które to zrobiły, szybciej się podniosły. Stany Zjednoczone zanurzyły się w 1933 roku, w pierwszym roku prezydentury Franklina Roosevelta.

Był to pierwszy cios dla chińskiej gospodarki, rujnujący przewagę konkurencyjną, jaką posiadała, gdy wszystkie inne kraje pozostały przy standardzie złota. Gdy jego waluta zaczęła zyskiwać na wartości, czyniąc jej towary droższymi na rynkach światowych, jej bilans płatniczy stał się ujemny, a import przewyższył eksport. Najgorsze miało dopiero nadejść.

W Stanach Zjednoczonych senator Key Pittman z Nevady opracowywał plan, który miałby udowodnić zgubę Chin. Pittman, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, wyraził zaniepokojenie faktem, że Chiny utknęły ze srebrną walutą, która miała ograniczoną siłę nabywczą na rynkach światowych. Ogłosił, że jeśli Pittman będzie w stanie podnieść cenę srebra, Chiny odnotują wzrost siły nabywczej, co umożliwi im zakup większej ilości towarów z USA. Oba kraje by na tym skorzystały.

To nie przypadek, że gospodarka Nevady była w dużym stopniu uzależniona od wydobycia srebra. Nie było też faktu, że Pittman miał znaczące inwestycje w uśpione kopalnie wokół słynnego Comstock Lode w swoim stanie.

Ale jakkolwiek wątpliwe mogły być motywy Pittmana, posiadał on (wybaczcie to wyrażenie) doskonałe umiejętności polityczne i wkrótce zebrał je w imieniu swoich ukochanych interesów srebra, łącząc siły z ustawodawcami z innych stanów górniczych, aby przeforsować kompleksowy program podniesienia ceny srebra.

Pittman przekonał Kongres do uchwalenia ustawy, która zobowiązywała Departament Skarbu do zakupu krajowego lub zagranicznego srebra, dopóki metal nie stanowił pełnej jednej czwartej podaży pieniężnej USA lub gdy cena osiągnie 1,29 USD. Departament Skarbu wyraził uzasadnione obawy, że "sztucznie zawyżona cena" srebra wyczerpie rezerwy krajów takich jak Chiny. Pittman odsunął te obawy na bok.

Po uchwaleniu ustawy Skarb Państwa zaczął kupować srebro po cenie 1,29 USD, przynosząc producentom srebra czysty zysk w wysokości 64,5 centa po opłatach menniczych. Stanowiło to znaczną dotację dla interesów wydobycia srebra: globalna cena srebra wynosiła wówczas zaledwie 35 centów za uncję.

Cena wkrótce wzrosła, prawie podwajając się w ciągu roku. Mieszkańcy Nevady byli zadowoleni.

Jednak w Chinach dramatyczny wzrost cen srebra wywrócił system monetarny do góry nogami. Chociaż ekonomiści nie zgadzają się co do skali ciosu dla Chin, większość podpisuje się pod relacją Miltona Friedmana, która pokazuje, że gospodarka skutecznie załamała się w 1934 roku. Skok cen srebra wywołał poważną deflację. Eksport spadł jeszcze bardziej, a Arthur Young, który był doradcą finansowym Chin w latach 1927-1941, zauważył później, że przeszedł on od "umiarkowanego dobrobytu do głębokiej depresji".

Tymczasem wysiłki chińskiego rządu mające na celu powstrzymanie przepływu srebra za granicę nie powiodły się: w 1935 roku kraj opuściły 173 miliony uncji. W listopadzie tego roku chiński rząd rzucił ręcznik, znacjonalizował to, co pozostało ze srebra, i wprowadził standard waluty papierowej. Dwa lata później Japończycy dokonali inwazji, zmuszając nacjonalistyczny rząd Czang Kaj-szeka do podjęcia ogromnej kampanii zbrojeniowej opłaconej papierowymi pieniędzmi. Bez rezerw srebra inflacja szybko wymknęła się spod kontroli. W latach 1937-1945 ceny rosły o ponad 150% rocznie.

Była to katastrofa dla Czang Kaj-szeka i dobrodziejstwo dla komunistów Mao Tse-Tunga. Gdy wiarygodność nacjonalistycznego rządu upadła wraz z jego walutą, Mao doszedł do władzy. Zdecydowanie nie był to wynik, jaki wyobrażał sobie senator Pittman, kiedy po raz pierwszy zaproponował podwyższenie ceny srebra.

z: Jak standard srebra zniszczył chińską gospodarkę | Mięta (livemint.com)


piątek, 18 sierpnia 2023

Ach, ten "Polski" MSZ, Niemcy i Anglicy na Ukrainie , czyli jak załatwia się swoje interesy cudzymi rękoma

 Czytelniku,

Cuda w naszym życiu "politycznym" niejaki Pan Jasina, który za ramienią Rządu PIS twierdził, że Polska jest sługą Ukrainy objawił nam swoje poglądy.I potem oczywiście zbrojenie.

No i oczywiście nie może zabraknąć Anglików.

Londyn zamieszcza ogłoszenie o pracę dla najemników do kontrofensywy Ukrainy

Ogłoszenie o pracę mówi, że kandydaci otrzymają 20 000 funtów szterlingów za kontrakt.

Wielka Brytania wykorzystuje punkty poszukiwania pracy do rekrutowania najemników z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, aby wziąć udział w kontrofensywie Ukrainy, pod przykrywką "wojskowego technika konserwacji", ujawniło ogłoszenie o pracy opublikowane na Adzunie.

 

Platforma sieci pracy działa w 20 krajach i ma miesięczny ruch odwiedzających wynoszący co najmniej 10 milionów osób poszukujących pracy i pracodawców.

 

"Zapraszamy obywateli Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do udziału w dobrowolnym programie pomocy Ukrainie na zasadach konkurencyjnych... Specjaliści wojskowi o dobrym zdrowiu i stabilności psychicznej są zobowiązani do udziału w ukraińskiej kontrofensywie" - napisano w ogłoszeniu o pracę.

Ogłoszenie o wakacie zostało ogłoszone przez londyński program obywatelstwa UE, szukając kandydatów w NA i ME, aby dołączyć do programu płatności "High Contract" w wysokości 20 000 funtów szterlingów (24 816 USD).

 

Pracodawca gwarantuje również, że po wygaśnięciu umowy osobom objętym programem zostanie zapewnione przyspieszone obywatelstwo w Wielkiej Brytanii lub UE.

 

"Uczestnicy muszą zrozumieć wszystkie ryzyka i podpisać zrzeczenie się roszczeń" - podkreślono w ogłoszeniu.

Rosyjskie MSZ wcześniej dostarczyło dane pokazujące, że tysiące najemników z ponad 60 krajów zostało zwerbowanych na Ukrainę do walki u boku sił Kijowa.

 

Całkowita brytyjska pomoc wojskowa dla Kijowa przekroczyła 2,3 miliarda funtów od początku kryzysu ukraińskiego, co czyni Wielką Brytanię drugim co do wielkości zwolennikiem reżimu Zełenskiego po USA.

Na początku tego tygodnia premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział, że sprzeciwia się jakiejkolwiek inicjatywie pokojowej na rzecz zawieszenia broni na Ukrainie, która nie pociąga za sobą całkowitego wycofania się Rosji.

 

Jego komentarze pojawiły się w brytyjskim parlamencie po tym, jak Jeremy Corbyn, były lider Partii Pracy, poprosił Sunaka o skomentowanie inicjatywy zawieszenia broni zaproponowanej przez RPA i zaakceptowanej przez sekretarza generalnego ONZ i papieża.

 

"Zawieszenie broni nie jest sprawiedliwym i trwałym pokojem dla Ukrainy" - oświadczył Sunak.

Wielka Brytania obiecała również wcześniej, że tego lata będzie szkolić ukraińskich pilotów i będzie pomagać Kijowowi "ręka w rękę" w "wysiłkach na rzecz współpracy z innymi krajami w zakresie dostarczania F-16" rządowi Zełenskiego.

Pobrano : https://english.almayadeen.net/news/politics/london-posts-job-ad-for-mercenaries-for-ukraines-counteroffewtorek, 15 sierpnia 2023

Obchody Święta Wojska Polskiego, czyli jak to było naprawdę i jak powinno być

Czytelniku,

 

Polska oddaje hołd polskim żołnierzom w dzień Święta Wojska Polskiego.

 

W Święto Wojska Polskiego i 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”, bp Wiesław Lechowicz przewodniczył w Katedrze Polowej WP uroczystej mszy św. z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych - cywilnych i wojskowych: prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, generalicji na czele z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmundem Andrzejczakiem, korpusem dyplomatycznym, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami, m.in.: obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

 

W homilii bp Lechowicz podkreślił znaczenie zwycięstwa polskiego oręża podczas Bitwy Warszawskiej.

 

Gdyby 15 sierpnia 1920 r. (Józef) Piłsudski i (Maxime) Weygand w bitwie pod Warszawą nie zdołali powstrzymać triumfalnego pochodu armii sowieckiej, to nie tylko chrześcijaństwo doznałoby klęski, lecz i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeństwie

 

— podkreślił hierarcha.

 

Zwrócił uwagę, że - doceniając znaczenie tamtego zwycięstwa, w 1923 r., a zatem dokładnie 100 lat temu - ustanowiono dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

 

Mamy tu głupawego hierarchę, ten rząd polskojęzyczny rząd, który właśnie wymazał faktycznego autora sukcesu bitwy warszawskiej, o rezygnacji przybłędy Piłsudskiego wraz z jego ucieczka a artylerią cisza.

 

 

Opisując te nasze zwycięstwo nad bolszewikami zapominamy tak naprawdę jak do tego doszło.

 

A jak to się zaczęło w krótkich słowach opisuje Maciej Rataj w swoich pamiętnikach.

 

W rozdziale wojna z bolszewikami pisze:

 

 

 

„Tak się przedstawiały stosunki na terenie wewnętrznopolitycznym w chwili, kiedyśmy przystępowali do zrealizowania potężnego planu na Wschodzie, do pochodu na Ukrainę.

 

Na usprawiedliwienie polityków i sejmu i rządu to chyba należałoby powiedzieć, iż nikt nie wiedział o mającym nastąpić uderzeniu.

 

Przygotował je Piłsudski w takiej tajemnicy, w tak ścisłym gronie swoich najbliższych, choć może nie najwytrawniejszych współpracowników, iż wyprawa kijowska  - wedle później udzielonych mi informacji przez gen. Sikorskiego była do ostatniej chwili  tajemnicą  dla szefa Sztabu Generalnego p. St. Hallera.

 

Wagon jego, w którym wybrał się dla towarzyszenia Naczelnikowi Piłsudskiemu, mającemu dokonać  „inspekcji frontu” , odczepiono podobno i pozostawiono bez ceremonii na jakiejś trzeciorzędnej stacji wołyńskiej, a naczelny wódz odjechał z swoim bliższym otoczeniem. Tu podobno było źródło żalu i niechęci, jaka później żywił  St. Haller do Piłsudskiego.

 

Czy informacje te gen. Sikorskiego odpowiadają rzeczywistości, czy nie – nie wiem. Rejestruję je na jego odpowiedzialność. Stwierdzić natomiast mogę, iż wyprawa kijowska  była tajemnicą do ostatniej chwili nie tylko dla polityków sejmowych, co jest zrozumiałe i uzasadnione, ale i dla członków rządu. Osobiście byłem o niej poinformowany na kilka dni przed uderzeniem dzięki stosunkom z belwederczykami. Nie umiałem spraktykować tej informacji, jak inni, którzy na pudy skupowali bezwartościowe petlurowskie karbowańce ( tak zdaje mi się, nazywał się pieniądz ukraiński , ażeby je za kilka dni, po pierwszych zwycięstwach na Ukrainie, sprzedawać stosunkowo kursie. Na myśl mi nie przyszło robienie interesu – byłem cały przejęty ogromem idących wypadków.”

 

 

 

Proszę zauważyć, że dziś dokładnie sytuacja się powtarza:

 

- polskojęzyczny Adam Glapiński prezes NBP skupuje ukraiński papier toaletowy zwany hrywną za nasze pieniądze i przy wsparciu propagandowym polskojęzycznego ministra spraw zagranicznych i polskojęzycznego premiera, którzy swoim bekaniem i krzykiem wszystko zwalają na Rosję. I tak się robi  wałki i ustawki naszym kosztem czytelniku.

 

- o imbecylach w wojsku polskim nie wspomnę, bo szkoda gadać.

 

- czy opinia publiczna jak i reszta członków tego sejmu jest informowana o prawdzie o tym konflikcie.NIE

 

Nie tylko rząd, ale i wojsko nie wiedzą, co dlaczego kiedy mają obchodzić. Co roku widzimy jak za komuny odbywały się parady, potem zmieniono na święto po bitwie warszawskieg, ale jakie powinno być prawidłowe święto obchodzone corocznie jest oczywiście w książkach. Ale nasze wojsko jest zbyt głupie, aby cokolwiek przeczytać i zrozumieć, o doktrynie wojennej nie wspomnę, bo na to sa za ciency umysłowo.

Nasi historycy to już nie tylko zakute łby, jak ich delikatnie nazywa blog http://rudaweb.pl/ to tumany naukowe. Nie dość, że nie potrafią ustalić daty przyjęcia chrześcijaństwa , gdyż jest to dla nich za trudne, ale nie umieją także ustalić dnia dzisiaj mówiąc Wojska Polskiego, czyli Oręża Polskiego.

 

Spróbujmy ustalić w sposób jasny i prosty ustalić jaki powinien być TEN WŁAŚCIWY DZIEŃ ORĘŻA POLSKIEGO.

Aby świętować dzień Oręża Rzeczypospolitej musimy mieć dwie rzeczy - zwycięstwo militarne i jego usankcjonowanie przez władcę. Dobrze, ale czy mamy te dwie rzeczy w naszej historii. Oczywiście, że mamy. Tym wydarzeniem jest bitwa pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 r. Dobra, mamy bitwę zwycięską, datę i miejsce. Pozostaje jego usankcjonowanie. Usankcjonowanie tego zwycięstwa i ogłoszenie, aby ten dzień świętować znajdziemy w Kronikach Jana Długosza

 

 

" Rok ten nie tylko u Polaków, ale i sąsiednich narodów, tak sprzymierzeńców jak i nieprzyjaciół pamiętny był wielką klęską Krzyżaków, która przytarłą ich dumę i wyniosłość, i dzień ten corocznie święcony jest z uroczystością; nie mniej z innemi zwycięstwy odniesionymi nad Krzyżakami pod Koronowem, Tucholą i Gołubiem; tudzież nad wojskiem króla Węgierskiego Zygmunta pod Bardyowem "

 

 

s. 106 r. 1410  Księga XI

https://books.google.dk/books?id=OvcDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

 

 

Tak więc mamy tak banalną rzecz pod samym nosem, a szukamy nie wiadomo gdzie.

Wszystko zwalamy na żydów, masonów, cyklistów i wszystkich na około. Najpierw trzeba zacząć czytać, potem to analizować i wyciągać wnioski.od 30 sekundy Jędrek powtarza to o czym zapomnieliśmy

A wziął to z Kroniki Długosza ;

Polona

s.220

"Król Władysław i wszystkie stany duchowne i świeckie zgodnym postanowieniem i decyzją zatwierdziły powszechnie uchwałą, by dzień Rozesłania Apostołów był obchodzony uroczyście jako święto w całym Królestwie Polskim...."

Do posłuchania w wolnej chwili

15/08/23 | LIVE 23:30 CEST Dr. JERZY JAŚKOWSKI - EDUKACJA CZY TRESURA (rumble.com)

piątek, 11 sierpnia 2023

Adam Doboszyński: Projekt włoskiego przybłędy (O Konstytucji 3 Maja)

 „Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań. Cztery przestrogi z XVIII-go wieku” – odczyt Adama Doboszyńskiego, wygłoszony 24 maja 1939 roku w sali Stowarzyszenia Techników w Warszawie staraniem redakcji tygodnika literacko-społecznego „Prosto z Mostu".

Rok temu, w więzieniu lwowskim, wpadła mi w ręce książka wypożyczona jednemu z moich współwięźniów z biblioteki więziennej, napisana przez Józefa Bielińskiego w r. 1905 pod tytułem: „Żywot ks. Adama Czartoryskiego".

Przypadkowo wziąłem tę książkę do ręki i zwróciłem uwagę na pewien niezmiernie charakterystyczny ustęp. Autor książki wspomina o memoriale, który ma się znajdować w archiwum Czartoryskich w Krakowie, memoriale podyktowanym w Paryżu w r. 1788 młodemu ks. Czartoryskiemu przez ks. Piattolego, włoskiego przybłędę, wówczas wychowawcę młodego Lubomirskiego, a następnie sekretarza Króla Stanisława Augusta i jedną z najwybitniejszych osobistości Polski w okresie Sejmu 4-letniego. Ks. Piattoli podyktował młodemu Czartoryskiemu schemat poczynań konspiracyjnych, które miały na celu przeprowadzenie w Polsce reform. Na czele tej konspiracji miał stać Quatuorvirat – czterech mężów, związanych przysięgą i tajemnicą. Mieli to być ludzie bardzo wpływowi, dobrzy patrioci, bogaci, światli. Do pomocy tym Quatuorvirom miano wybrać 8 członków, również wpływowych i możnych.

Ta dwunastka stanowiłaby Kongres patriotyczny, który miał przeprowadzić zmianę ustroju w Polsce. Pierwszym zadaniem tego Kongresu byłoby skonfederowanie wszystkich województw, zawładnięcie wojskiem przy eliminowaniu zupełnym ówczesnego rządu, następnie przeprowadzenie wyborów do sejmu skonfederowanego. Sejm ten powinien był postanowić stworzenie stutysięcznej armii, wyznaczyć dwóch regimentarzów, jednego dla Korony, drugiego dla Litwy i wreszcie ustanowić Komitet Nadzwyczajny, który by kierował sprawami publicznymi na prawach dyktatorskich. Zamierzano poza tym utworzyć komisję, która zażąda od obywateli państwa przedstawienia sobie planów, projektów, myśli dotyczących przyszłej reformy.

Z tych referatów miał się wyłonić projekt przyszłej konstytucji, która miała być uchwalona przez Sejm. Poza tym mieli Quatuorviri w tajemnicy przed królem i rządem rozesłać swoich zaufanych mężów do wszystkich państw Europy w charakterze nieoficjalnych ambasadorów Polski. Na tych ambasadorów kwalifikowaliby się ludzie wyższych sfer, światli, towarzyscy i odpowiednio pod względem dyplomatycznym przygotowani. Wreszcie Komitet ten miał zawrzeć odpowiednie traktaty i ustalić politykę zagraniczną.

Masońskie kariery

Przeczytawszy o tym projekcie Piattolego puściłem wodze wyobraźni i starałem się odtworzyć dzieje tego tak brzemiennego w następstwa czterolecia, 1788 do 1792. Wyobrażałem sobie postać Piattolego, który stał się z czasem sekretarzem królewskim, a wówczas był wychowawcą młodego Lubomirskiego. Że Piattoli w ogóle dostał się do Polski i na to stanowisko dowodzi tylko, iż musiał należeć do masonerii.

Znamy z dzieła K. M. Morawskiego analogiczną karierę Lucchesiniego, również włoskiego przybłędy, który się dostał do masonerii, został powołany do Berlina, wkradł się w łaski Fryderyka i został posłem pruskim w Warszawie. Kariera Piattolego szła podobnie: dostał się do Warszawy, dostał się na dwór polski i jako preceptor jednego z młodych Lubomirskich wyjechał do Paryża. W Paryżu nastąpiło zapewne wtajemniczenie go do wyższych stopni masońskich. I wówczas Piattoli w tej stolicy ówczesnego świata, w której przygotowywała się rewolucja, podyktował młodemu Czartoryskiemu plan opanowania Polski, przeprowadzenia analogicznej imprezy, jaką masoneria zamierzała wykonać we Francji.

Bo uprzytomnijmy sobie, kiedy to było.

Jest to rok 1788. O dwa lata wcześniej we Frankfurcie odbył się zjazd zakonu masońskiego Illuminatów, na którym to zjeździe, jak to dzisiejsi historycy stwierdzają, zapadła uchwała zniesienia we Francji monarchii i jakoby zapadł również wyrok śmierci na Ludwika XVI. Nie będzie zapewne dalekie od prawdy przypuszczenie, iż równocześnie z postanowieniem wywołania we Francji rewolucji musiano postanowić wywołanie analogicznej rewolucji i w Polsce. Świadczy o tym zupełna synchronizacja rewolucji francuskiej i bezkrwawej rewolucji, jaką był Sejm Czteroletni. W roku 1788 – a więc w dwa lata po frankfurckiej decyzji wywołania rewolucji – czynione są we Francji przygotowania do zwołania Stanów Generalnych, a w rok później zostały zwołane te Stany, poprzedzone zarządzeniem przedłożenia przez wszystkie gminy tzw. „cahiers de doleances", zażaleń i wniosków poprawy. Rzecz ciekawa, iż Piattoli w swoim memoriale proponuje również zażądanie od obywateli Rzpltej przedstawienia Komisji projektów dotyczących przyszłej reformy. 

Widzimy daleko idącą analogię. Jest rzeczą zupełnie jasną nie tylko dziś, ale musiało być jasne i wówczas, iż żądanie od każdej gminy w kraju przedstawienia projektów naprawy konstytucji jest rzeczą całkowicie utopijną i może mieć jedynie na celu wywołania nastrojów rewolucyjnych.

Quatuorvirat

Zastanawiałem się, kto mógł należeć do tego Quatuorviratu, kierującego losami Polski i skojarzyłem sobie w głowie projekt Piattolego z jednym ze sprawozdań, które w czasie Sejmu Czteroletniego wysłał do króla pruskiego jego wysłannik w Warszawie Lucchesini. Otóż Lucchesini pisze, że ówczesna Polska, jej polityka, a w szczególności działalność Sejmu Czteroletniego zależy od ściśle zakonspirowanej czwórki ludzi, do których należą Potoccy Ignacy i Stanisław, marszałek Stanisław Małachowski, i reprezentant Małopolski, będącej pod zaborem austriackim, Ignacy Morski. Tych czterech ludzi było tak zakonspirowanych, iż o tej czwórce kierującej nie wiedział król polski…, ale wie o nich ambasador króla pruskiego Lucchesini. Lucchesini zawiadamia swego monarchę, jakie będą posunięcia tych zakonspirowanych Quatuorvirów, daje im rady i wskazówki i nawet w liście skierowanym do króla pruskiego zapowiada, jakie będą przyszłe posunięcia tych zakonspirowanych władców Polski.

Szczegół ten zaczerpnąłem z książki Jędrzeja Giertycha, który wziął go z Kalinki piszącego przed pięćdziesięciu laty. Giertych wyciąga wniosek, iż ludzie ci obdarzali Lucchesiniego swoim zaufaniem dlatego, iż był to ambasador sprzymierzeńca Polski. Mam wrażenie, iż podstawy zaufania rządzących Polską Quatuorvirów do Lucchesiniego nie tworzył fakt, iż Lucchesini był ambasadorem Prus, tylko, że Lucchesini był wysokiego wtajemniczenia masonem.

Tak czy owak możemy stwierdzić fakt już dzisiaj niewątpliwy, ustalony historycznie, iż Polską z czasów Sejmu Czteroletniego kierowało, może mówię za silnie, w każdym razie w tej Polsce decydującą rolę odgrywało dwóch przybłędów, nie mających z Polską nic wspólnego: jednym z tych ludzi był Lucchesini, drugim był Piattoli. Doszło do tego, iż projekt Konstytucji 3-go Maja spisano po francusku, gdyż Piattoli językiem polskim nie władał i potem dopiero przetłumaczono ten projekt na język polski.

Czy obalać mit?

Tyle jako wstęp do tych rzeczy, które chciałbym Państwu dziś wieczorem powiedzieć.

Przyznaję się, iż przemyśliwując te dziwne okoliczności Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3-go Maja popadłem w poważną rozterkę. Zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle posuwać się po tej drodze, czy interesować się kulisami tych zdarzeń, czy też raczej stanąć na stanowisku, na jakim Polska stoi od lat stu, na stanowisku nie tykania mitu 3-go Maja. Przecież na tym micie chowało się w Polsce szereg pokoleń, ten mit za czasów rozbiorów zagrzewał ludzi do wysiłków, ten mit rozgrzewał zesłańców wędrujących na Sybir – i wielu, wielu jest ludzi w Polsce, dla których ten mit stanowi rzecz bardzo szacowną i drogą. Mówię tutaj oczywiście o ludziach dobrej woli. Poza tym jest wielu ludzi, dla których ten mit stanowi broń, którą z pełną świadomością i cynizmem operują. Że ten mit działa, to widzimy co roku w dniu 3-go maja.

Zastanawiając się nad rolą Lucchesiniego i Piattolego, zastanawiałem się nad tym, czy należy ten mit obalać, czy należy iść dalej po drodze, którą szło w Polsce wielu badaczy: i Kalinka przed 50 laty, i K. M. Morawski, po części prof. Skałkowski i wielu innych. Zastanawiałem się, czy my mamy dziś po odzyskaniu niepodległości burzyć ten mit, czy powinniśmy go zachować. Warunkiem zachowania tego mitu jest zaprzestanie wszelkich dalszych badań na ten temat i zaprzestanie popularyzowania rewelacyjnych wyników tych badań.

I tu uprzytomniłem sobie dwa rodzaje zarzutów, które wysuwają przeciwnicy burzenia mitu 3-go Maja. Jeden zarzut klasyczny, znany wszystkim, o którym wie każda służąca i każdy dorożkarz, tj. zarzut szargania świętości: święto 3-go Maja, to święto narodowe. Nie wolno tego tykać.

Zarzut ten łączy się w bardzo ciekawy sposób z tak żywą w ostatnich czasach dyskusją na temat bronzowienia i odbronzawiania wielkich ludzi i wielkich zdarzeń. Bywają mity pewnych faktów historycznych i bywają mity ludzi, i tak jak bronzowić i odbronzawiać można ludzi, tak również można ubronzawiać i odbronzawiać pewne fakty historyczne. Weźmy na przykład mit Unii lubelskiej, mit również działający potężnie na umysły i wyobraźnię. Nie trudno byłoby przypuszczam ten mit w takiej czy innej formie odbronzować i wiem, iż w tym kierunku przedsiębrane są próby. 

Można by zbadać, jak to było w Lublinie, można by spróbować ten fakt historyczny umniejszyć, odbrązować, ośmieszyć. Czytałem niedawno książkę, która wprowadza za kulisy wyprawy wiedeńskiej. Ale jeżeli chodzi o kwestię ubronzowania pewnych faktów historycznych, to zdaje mi się, że sprawa 3-go Maja stanowi tutaj wypadek zupełnie klasyczny. Naród stoi dziś wobec dylematu, czy dalej bronzować akt 3-go Maja, czy puścić snop światła i starać się wykryć prawdę, prawdę historyczną, tyczącą się Sejmu Czteroletniego, w szczególności aktu 3-go Maja.

Jest jeszcze druga strona tego medalu. Chodzi o rzecz bardzo dziś modną w psychologii i to zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej: o kwestię kompleksu niższości. Pytanie wygląda tak: czy należy w narodzie, który cierpi chronicznie od lat 200 na kompleks niższości, ten kompleks niższości pogłębiać przez dewaluowanie pewnych zdarzeń, które przywykliśmy uważać za zdarzenia wielkiej miary w życiu narodu? Czy nie jest niezręczna taktycznie chęć, by ten wspaniały zryw patriotyczny, tę wspaniałą reformę, którą zwykliśmy wielbić, nagle detronizować? Czy nie dojdzie wówczas naród do tego wniosku, iż skoro nawet tak wzniosły fakt okazuje się w rezultacie faktem ujemnym, i skoro największe nasze zrywy, że tak powiem, państwowotwórcze zostały w ciągu ostatnich dwustu lat inicjowane i wyreżyserowane przez ręce obce, ręce przynajmniej obojętne, jeżeli nie wrogie – czy uświadomienie sobie przez naród takiego faktu nie pogłębi w nim tej rozterki duchowej, w której naród polski od dwustu lat się znajduje? Czy w chwili, kiedy prężymy się do skoku, w chwili skupienia wszystkich sił psychicznych, moralnych i intelektualnych, tego rodzaju podważanie pewnych wszczepianych w umysły Polaków pojęć nie jest rzeczą po prostu karygodną?

Wiem, iż wychodząc z tej sali będziecie się Państwo w rozmowach swoich nad tym zastanawiali, czy jest rzeczą dobrą czy złą, że ten temat dziś poruszam? Jestem przekonany, że zdania na ten temat będą rozbieżne. Jednak chcę stwierdzić, że zdaję sobie sprawę z tego, iż te próby odbronzawiania aktu 3-go Maja mogą tylko wówczas być usprawiedliwione, jeśli potrafi się wykazać, że ten mit w życiu narodu stał się szkodliwy. I to jest celem dzisiejszego odczytu.

Szkodliwy mit

Jestem najgłębiej przekonany, iż mit 3-go Maja, mit tego masowego zrywu, którym naród polski zadokumentował jakoby przed światem swoją wolę do samoistnego bytu i swą umiejętność stworzenia nowych form życia państwowego, stał się dziś szkodliwy. Uważam, iż w miejsce tego mitu powinna przyjść prawda. Dlaczego?

Przyznam się, iż już dość dawno, może od lat dwudziestu, nie rozumiem w pełni ludzi, którzy mówią, że to jest takie niesłychanie krzepiące dla naszej świadomości narodowej poczucie, iż na dwa lata przed upadkiem zdobyliśmy się na tak wspaniały zryw. Przyznam się, że to rozumowanie nie trafia mi do przekonania. Gdybym wiedział, że Polska upadła w chwili największej depresji, największego wyczerpania sił twórczych, gdybym mał przekonanie, że Polska upadła dlatego, bo wszyscy wielcy ludzie w narodzie byli zgnici, bo Polska nie miała ani ludzi ofiarnych, ani dobrej woli, to wówczas można by powiedzieć, że była to rzecz nieunikniona: Polska musiała upaść.

Ale ta myśl, iż znalazło się wielu ludzi światłych, ofiarnych, że znalazła się elita, grono wybrane, które zdobyło się na to, by naród wprowadzić na drogę świetlanego rozwoju i że naród zdobył się nawet na rzecz wiekopomną, którą zaimponował całemu światu, a w półtora roku później Polska upadła i to upadła w sposób haniebny, nie bójmy się tego wyrazu – kampania Poniatowskiego i Kościuszki, którzy mieli bronić Konstytucji 3-go Maja, miała przebieg niesłychanie żałosny; król i Kołłątaj w haniebny sposób zgłaszają swój akces do Targowicy – ta myśl o niechlubnym końcu niepodległego bytu Polski jest potworna. Odpowiada się na to: zrehabilitowało nas powstanie Kościuszki. Powstaniem Kościuszki Polska jakoby zadokumentowała, iż broni nie tylko swojej niepodległości, ale i idei wyrażonych w Konstytucji 3-go Maja. Czy to twierdzenie jest aby słuszne?

Dla mnie cały problem naszych powstań łączy się psychologicznie ściśle z problemem Konstytucji 3-go Maja. Wielbię i podziwiam twórców, inicjatorów i wykonawców naszych powstań, uczestników powstania Kościuszki, uczestników Legionów, uczestników powstania w r. 1830, uczestników powstania w r. 1863, uchylam czoła również przed krwią ofiarnie przelaną w r. 1905, nie kwestionuję faktu, że z najtragiczniejszych nawet klęsk naród wyciągał duże korzyści moralne, krzepiące go do dalszej walki, ale te wszystkie zdarzenia historyczne pogłębiają we mnie jeszcze ten kompleks niższości.

Ja mówię sobie: jeżeli tylokrotnie najlepsi członkowie naszego narodu, najbardziej ofiarni, najbardziej bohaterscy zdobywali się na walkę o niepodległość – tyle razy z takim poświęceniem, z taką ofiarą, i jeżeli zawsze ta rzecz paliła na panewce, jeżeli nasze powstania nie dały nam niepodległości, mimo iż niekiedy byliśmy od tej niepodległości bardzo niedaleko, to mam wrażenie, że bronzowanie tych wszystkich mitów jest niecelowe. I jest celowe i pożądane oświetlenie, dlaczego wysiłki najlepszych synów narodu polskiego na przestrzeni 150 lat prowadziły z reguły do przegranej.

Uważam, że jeżeli się da to oświetlenie, i jeżeli w mózgi ogółu Polaków wrazi się myśl, iż był jakiś powód konkretny, wyraźny, dla którego wysiłki najlepszych synów narodu przez 150 lat nie doprowadziły do zwycięstwa, uważam, że jeżeli się myśl taka w umysłach ogółu Polaków wryje, to wówczas nasz kompleks niższości nie tylko się nie pogłębi, ale przeciwnie zniknie: poczujemy się na siłach do stawiania czoła niebezpieczeństwom, gdy będziemy wiedzieli, czego unikać, by zamiast tryumfu wszelkie nasze wysiłki nie kończyły się tragicznie.

Problem bronzowienia

Mówi się o szarganiu świętości, o symbolach, mówi się o autorytetach. Pamiętamy wszyscy niedawną dyskusję na temat bronzowienia Mickiewicza, na temat odbronzawiania Sobieskiego – opinia publiczna doszła wówczas mniej więcej do takiego wniosku:

Każdy wielki człowiek ma swoje małe strony, ma swoje śmieszności, miał w życiu chwile, których się wstydzi, ma swoje zakamarki, do których nierad zagląda. Problem wygląda w ten sposób: czy te ujemne momenty, w życiu wielkiego człowieka nieuniknione, czy te ujemne strony równoważą jego zasługi, które w opinii polskiej zostały ubronzowane? Innymi słowy, czy zasługi Mickiewicza, o których wie każdy dwunastoletni czy czternastoletni Polak, czy te zasługi nikną w porównaniu z pewnymi ujemnymi cechami charakteru czy epizodami życia?

Weźmy postać Sobieskiego. Sobieski w umyśle ogółu Polaków jest postacią rycerską, symbolizującą rolę Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, Sobieski to jest wielki wódz, to jest nieustraszony rycerz, to jest wielki katolik. I pamiętamy wszyscy niedawno wydaną książkę, oświetlającą życie zakulisowe, oświetlającą od tyłu życie Sobieskiego. Książka ta napsuła bardzo dużo krwi. I znowu wyłania się pytanie: czy pewne ciekawostki z życia Sobieskiego, które mogą rzucić na niego światło nieprzychylne, podrywają kontury postaci Sobieskiego, jakie się wyryły w mózgach i przede wszystkim w sercu każdego Polaka? Mam wrażenie, że nie podrywają. Tak samo, jeżeli chodzi o rewelacje o Mickiewiczu mam wrażenie, że nie podrywają bynajmniej zasadniczego obrazu tego najgenialniejszego moim zdaniem człowieka, którego wydały dzieje Polski.

Problem bronzowienia czy odbronzowiania łączy się więc ściśle z problemem narastania pewnych świętości, pewnych autorytetów w życiu narodu. I może ustalimy tutaj pewne zasady: możemy powiedzieć, że jeżeli pewne mity osnuły się dokoła wielkich postaci i zdarzeń historycznych, jeżeli jakiś mit mający wielkie walory jest w ogólnych zarysach prawdziwy, wówczas mamy prawo żądać, by zbyt natarczywie nie szukano dziur na całym, by zbyt natarczywie nie zaglądano za kulisy ludzi i wypadków.

Ale bywają wypadki, kiedy mity są w swym ogólnym zrębie nieprawdziwe, jak to jest z mitem 3-go Maja. Uważam, że skoro badania historyczne doprowadzają do wniosku, iż dany mit w ogólnym swoim zarysie jest nieprawdziwy, to nie jest celowe i nie jest wskazane ten mit bronzowić, przeciwnie – należy dążyć do prawdy.

Przez lat 150 z Sejmu Czteroletniego i z Konstytucji 3-go Maja tworzono pewien symbol. Cel był podwójny. Jeden był cel, który przyświecał ludziom dobrej woli, aby naród w swej walce o niepodległość miał siłę motoryczną, która by zagrzewała serca i wyobraźnię. Drugi był cel jeszcze wyraźniejszy, cel masoński.

Sejm Czteroletni i Konstytucja 3-go Maja, to typowe osiągnięcia masonerii, to nie tylko tryumf masonerii jako takiej, ale tryumf ducha masońskiego i metod masońskich w życiu polskim. Jest rzeczą jasną, iż masoneria, która rządzi Polską od lat dwustu, była zainteresowana w tym, by ten mit podsycać – i jest nadal zainteresowana. I ostrzegam Państwa przed wszelkimi próbami, czynionymi już od lat wielu, podważenia, podrywania i ośmieszenia wszelkich usiłowań, dążących do rzucenia światła na kulisy 3-go Maja. Powtarzam jeszcze raz: jest w Polsce dużo ludzi, którzy w dobrej wierze starają się ten mit galwanizować i utrzymywać. Ale mit ten stał się zupełnie wyraźnie określoną bronią i jednym z narzędzi masonerii dla utrzymania jej wpływów w Polsce. W tym sensie mit ten jest narzędziem bieżącej polityki i narzędzie to musi być z rąk masonerii wytrącone. (Oklaski).

Reformy Czartoryskich czy 3-ci Maj?

Antyrosyjski sojusz Rzeczypospolitej z Prusami, wspieranymi przez Wielką Brytanię (29.03.1790) był samobójczym błędem Polaków.

Spośród Polaków najbardziej wpływowym działaczem był w epoce Sejmu Czteroletniego ks. Kołłątaj. Obok Kołłątaja znamy wiele nazwisk myślicieli, publicystów, działaczy politycznych i społecznych, widzimy imponującą plejadę ludzi dążących do naprawy Rzeczypospolitej. I utarło się u nas mniemanie, że Konstytucja 3-go Maja, że cały dorobek Sejmu Czteroletniego, to był przewrót, to był przełom w duchowym życiu Polski. Uczono nas, że po dwustu latach nierządu dopiero w latach 1788/92 skierowano wreszcie nawę Rzeczypospolitej na tory odrodzenia i odrzucono to wszystko, co w Polsce było zgniłym i rozszarpano wreszcie te węzły ustrojowe, które przeszkadzały narodowi w duchowym renesansie.

W moim przekonaniu mniemanie to jest błędne. Nasze oficjalne dziejopisarstwo waha się z zajęciem stanowiska na ten temat. Mógłbym się jednak powołać na profesora Uniwersytetu Poznańskiego, Skałkowskiego, który rzucił tę myśl – myśl, którą podchwytuję, i która moim zdaniem powinna się stać w Polsce własnością szerokiego ogółu, myśl, że okres, w którym Polska weszła na drogę przełomowych reform, to był okres wcześniejszy o ćwierć wieku od Konstytucji 3-go Maja, okres reform Czartoryskich w latach 1764-1768.

Ponieważ rzecz tę uważam za niezmiernie ważną, więc pozwolę sobie trochę szerzej na ten temat tutaj pomówić.

Choroba saska

Musimy sięgnąć do czasów saskich, do czasów najgłębszego upadku. Polska jest wówczas ciężko chora. Trawi ją od stu lat gorączka złotej wolności, choruje na demokratyzm, zanik władzy i autorytetu, choruje na nieodłączny od liberalnej demokracji pacyfizm, który zabija w narodzie cechy rycerskie i naród towarzyszów pancernych przemienia w naród hreczkosiejów. Choruje Polska na materializm – ciężkie niedomaganie, prowadzące do rozhartowania charakterów i do zaniku cnót obywatelskich.

Prawda, że w tych ciężkich czasach zacieśniają się więzy, łączące polskość z katolicyzmem. Ale nie jest to już, niestety, katolicyzm Oleśnickich i Hozjuszów, a tym bardziej nie jest to surowy i zdobywczy katolicyzm średniowiecza, wiara gorąca jak płomień, w której ogniu przetapiają się przywary osobiste i niesprawiedliwości społeczne. Katolicyzm XVIII wieku jest chory. I to jest jednym z powodów, dla których tak ciężko chora była w XVIII wieku i Polska.

Skończyła się już ofensywa kontrreformacji; podgryzany racjonalizmem, w rozbracie ze schodzącą na manowce wiedzą, podminowany masonerią, zagnieżdżającą się nawet w szeregach duchowieństwa, Kościół katolicki wchodzi w XVIII wieku w okres słabości, z którego zaczyna się tryumfalnie dźwigać dopiero w naszych czasach. Nawiasem mówiąc, w chwili, gdy katolicyzm tryumfalnie się dźwiga, dźwiga się również i Polska.

Osłabiony w XVIII wieku katolicyzm nie mógł się stać dźwignią, która by dopomogła Rzpltej do poniesienia się z upadku. Pijana tradycjami dawnej świetności, pijana rozpasaniem demokracji szlacheckiej, pijana małmazją i węgrzynem, Rzeczpospolita staje się bezwładna i bezbronna. Dokoła warują uzbrojeni po zęby i żarłoczni sąsiedzi. Jeszcze 6 dziesiątków lat hamuje króla pruskiego Rosja, licząc na to, że cała Polska stanie się jej łupem.

W wyczerpanym organizmie Polski zagnieżdżają się bakcyle masońskie. Masonem jest nie tylko August II, nie tylko bigot August III, ale stanie się nim również i Stanisław Poniatowski. Pierwszy ślad istnienia masonerii w Polsce spotykamy pod datą 1729. Im dalej w wiek XVIII, tym większy w Polsce zasięg wpływów masońskich.

Z ducha i potrzeb narodu

Ale epoka saska nie jest tylko epoką upadku i marazmu. Zawsze tak bywa, że gdy naród osiągnie dno upadku, wówczas widzimy już narastające siły, które mają, o ile naród nie jest przeznaczony na zagładę, wyprowadzić go z powrotem na drogę wielkości. W upadku saskim budzi się w narodzie polskim świadomość klęski i potrzeba odrodzenia. Dwu braci Czartoryskich, Michał i August, organizują stronnictwo zwane „familią", stronnictwo, które niewątpliwie wypływa z ducha narodu polskiego, stronnictwo, które nie szukało inspiracji z zewnątrz, które co prawda szukało nieraz pomocy na zewnątrz kraju, które pod koniec swojej działalności sprzymierzyło się nawet z Rosją, ale które było wyrazem ducha i potrzeb narodu. Obok Czartoryskich wysuwają się na czoło w tym stronnictwie kanclerz Zamoyski i ks. Konarski. Idee ich krążą po kraju, zastępy ich zwolenników są zwarte i liczne.

I wreszcie przychodzi chwila pomyślna, w której Czartoryscy mogą przystąpić do wykonania swoich reform. August III umiera, Stanisław August Poniatowski, siostrzeniec Czartoryskich, zostaje królem. I wówczas to na sejmie r. 1764 Czartoryscy przystępują do reform zdaniem moim głębszych, dalej sięgających niż reformy, których dokonał Sejm Czteroletni. Przede wszystkim do reform przemyślanych, do reform dojrzałych. Reformy Czartoryskich są dojrzałe, przeprowadzane ręką mistrzowską. Nie będę się tutaj wdawał w szczegółową historię. Muszę stwierdzić, iż w najważniejszych dla życia polskiego sprawach, a więc w sprawie mieszczańskiej, w sprawie żydowskiej i w sprawie ustroju – Czartoryscy rzucili podwaliny pod odrodzenie Polski.

Weźmy kwestię Żydów, tak chętnie przemilczaną przez naszych historyków. Czartoryscy przeprowadzili w r. 1764 na sejmie rozwiązanie sejmu żydowskiego, tzw. sejmu czterech prowincji, który od lat 150 rządził żydostwem w Polsce. Trzeba pamiętać, iż w latach minionych większość sejmów polskich zerwano za poduszczeniem Żydów. Czartoryscy położyli kres rozwojowi żydowskiej potęgi: rozwiązali sejm żydowski, skasowali automatyczną nobilitację chrzczonych Żydów, nałożyli na Żydów pogłówne. Wreszcie w r. 1763 wyszedł dekret, który mógł był rozwiązać problem żydowski: wydano nakaz zawierania przez Żydów paktu z każdym miastem polskim, przy czym jeżeli miasto paktu nie zawrze, to Żydom nie wolno działać i mieszkać w danym mieście. Jak widzimy, problem żydowski wszedł w reformach Czartoryskich na drogę radykalnego załatwienia.

To samo, jeśli chodzi o sprawę mieszczan. Nie będę się wdawał w szczegóły. Muszę stwierdzić tylko, że renesans miast polskich datuje się już od reform lat 1764-68. Sejm Czteroletni przychodzi do gotowego, zastaje miasta zregenerowane, a jednak dopuszcza przedstawicieli miast do Sejmu tylko z głosem doradczym. Można powiedzieć, iż Sejm Czteroletni na punkcie mieszczan, ich prerogatyw okazał się o wiele mniej śmiałym i odważnym niż książęta Czartoryscy, pomimo, iż za czasów Sejmu Czteroletniego przewodnicy mieszczaństwa polskiego zorganizowali się w masonerii i dzięki temu mogli liczyć na większe uwzględnienie swoich dezyderatów.

Jeżeli chodzi o kwestię chłopów, to w r. 1767 uchwalił sejm karę śmierci na szlachcica, zabijającego chłopa. Jest to bodaj od czasów Kazimierza  Wielkiego pierwsza ustawa na korzyść chłopa w Polsce, ustawa, która bierze chłopa pod opiekę prawa, która daje mu prawa ludzkie. Należy stwierdzić, iż Sejm Czteroletni, w szczególności Konstytucja 3-go Maja nie zrobiły dla chłopa nic.

Wreszcie kwestia ustroju. Liberum veto jak rak toczyło Polskę do stu lat. Należy stwierdzić rzecz bezwarunkową i w naszej historii dziwnie mało podkreślaną, iż właśnie Czartoryskim zawdzięcza Polska faktyczne zniesienie liberum veto.

Na sejmie elekcyjnym w r. 1764 Czartoryscy przeforsowali, iż wszystkie następne sejmy będą nadal odbywały się pod węzłem konferencji. Ustrój polski wymagał, jak wiadomo, do uchwał sejmowych jednomyślności, ale przewidywał instytucję konfederacji. Gdy naród polski był w niebezpieczeństwie, kiedy groziła mu katastrofa, wówczas zawiązywał konfederację, a w tej konfederacji obowiązywała zwykła większość głosów. Z reguły stawało się to z chwilą śmierci króla. Sejmy tzw. konwokacyjne, a następnie elekcyjne odbywały się od czasów Zygmunta Augusta pod węzłem konfederacji, tzn. decydowała większość głosów. Czartoryscy przeprowadzili swą reformę ustroju w sposób klasyczny, usuwając zło, a pozostając w ramach tradycyjnego ustroju Rzpltej. Zwalczyli liberum veto w ten sposób, że na przyszłość wszystkie sejmy miały się odbywać pod węzłem konfederacji, tym samym na przyszłość wszystkie sejmy miały rozstrzygać większością głosów.

Najgłębsza tragedia naszych dziejów

Gdyby ta reforma się była utrzymała, wówczas konstytucja polska, ustrój Polski, byłby w 95 % raz na zawsze uzdrowiony. Niestety, wróg czuwał. Katarzyna zorientowała się poniewczasie do czego dążą Czartoryscy i zażądała wycofania głównych reform, a w szczególności zażądała rozwiązania konfederacji. I tutaj następuje tragedia, jedna z najgłębszych tragedii naszych dziejów, tragedia, do której opisania nie wziął się do tej pory żaden pisarz, nie znalazł się dramaturg, który by ją wniósł na deski teatralne. Tragedia, z której płynie dla nas bardzo głęboka nauka.

Tragedia tym większa, iż król Stanisław August, człowiek słabego charakteru, wiotki jak trzcina, człowiek, o którym historycy wydają jak najbardziej ujemny sąd, jednak zdecydował się na otwarty konflikt z Katarzyną i wydał odpowiednie rozkazy wojsku. Niestety, Czartoryscy ustąpili i przyjęli gwarancję Katarzyny.

Obaj Czartoryscy, starcy liczący już wówczas grubo powyżej 60 lat, ludzie krwi jagiellońskiej, fortun ogromnych, przyzwyczajeni od lat kilkudziesięciu do rzucania swego głosu na szalę wszystkich wydarzeń w Polsce, ludzie, za którymi szła większość patriotów polskich, ludzie, którzy dla przeprowadzenia w Polsce reform nie wahali się posłużyć Rosją wbrew własnym interesom Rosji, wielcy politycy, którzy własnymi rękoma położyli zrąb swoich reform, którzy wprowadzili Polskę na drogę wiodącą do odrodzenia – natknąwszy się na sprzeciw Katarzyny załamali się i ustąpili.

Pierwsza przestroga

Są to rzeczy zbyt mało znane i dlatego uważałem za mój obowiązek szeroko Państwu tu o nich opowiedzieć, gdyż płynie z nich pierwsza przestroga, jaką musimy wynieść z tych bolesnych czasów, przestroga jakże aktualna dla dzisiejszej epoki. Okazuje się, iż nie wystarczy jasny pogląd na potrzeby kraju, bo tego Czartoryskim nie brakowało. Nie wystarczą dobre chęci, nie wystarczy zapał i patriotyzm – potrzeba hartu. Ludzie, stojący na czele narodu, muszą być twardzi i nieustępliwi, bohaterscy i ofiarni, nie zdemoralizowani posługiwaniem się zagranicznymi ideami i zagranicznym oparciem. Kierownicy narodu muszą mieć charaktery hartowne! Tylko wówczas naród może być pewny dobrej przyszłości, jeżeli ma to przekonanie, iż ludzie kierujący nim są hartowni jak stal! (Oklaski).

Ostatni zryw

Na gwarancję Rosji, która najbardziej ślepym z Polaków otworzyła wreszcie oczy, na dokonaną już faktycznie utratę niepodległości, odpowiedział naród konfederacją barską. Zapamiętajmy to sobie dobrze: Bar, to ostatni niezależny zryw narodu aż po nowożytny, obecny ruch narodowy. Ostatni.

Podkreślam jeszcze raz to, o czym mówiłem na początku mego odczytu, iż uchylam jak każdy Polak czoło przed bohaterstwem i ofiarnością ludzi, którzy do bojów o niepodległość Polski w tylu heroicznych zrywach powstawali, ale stwierdzam, iż ostatnim zrywem podyktowanym duchem czysto polskim, nie skażonym obcymi ideami, a w szczególności ideami masońskimi, iż ostatnim czysto narodowym zrywem aż po czasy nowoczesnego ruchu narodowego, to był Bar.

Wszystko, co się dziać będzie z Polską między epoką księdza Marka Karmelity, a czasami Romana Dmowskiego, to poczynania wyrosłe z ideologii obcej duchowi polskiemu, po części i z inspiracji obcej, choćby te poczynania były jak najbardziej ofiarne i bohaterskie. Polska była heroiczna, ale inspiracja, ale sposób myślenia, ale duch był obcy. Bar, to po nasze czasy ostatni samodzielny poryw ducha narodowego, poryw tak trudny do rozgryzienia dla masońskich historiografów, bo irracjonalny, nie usiłujący  realizować jakiegoś programu, ale samozachowawczy, poczęty z najgłębszego ducha duszy polskiej, chcącej bronić swej swoistości, swej najgłębszej  narodowej więzi psychicznej i swej wiary przed brutalnym dotykiem łap azjatyckiego najeźdźcy. I może dlatego, że walka ta szła nie o materialną stronę życia, ale o jego treść najgłębszą, zrozumieli do gruntu u nas epokę barską jak dotąd tylko poeci. Nie mogę czytać bez wzruszenia pieśni konfederatów, przypominających raczej hymny religijne, niż piosenki bojowe. Iluż poetów natchnęła promienna postać księdza Marka!

Czasy te tak silny rzucają urok, że nie znam dziś nawet historyka, który by potrafił ustosunkować się do nich z beznamiętnym obiektywizmem. Jeśli kiedy, to niewątpliwie wówczas mogła Polska nagłym zrywem nawrócić na drogę, wiodącą do naprawy i zachowania niepodległości bytu. Nie 3-go Maja, bo wówczas Polska nie była już sobą, duch narodu był skażony. Nie 3-go Maja, nie w czasie Sejmu Czteroletniego, lecz w czasie Baru mieliśmy ostatnią szansę ratunku.

Czytając te dzieje, widzi się to, czuje przez skórę. Przecież ówczesna Polska to jeszcze po obu stronach barykady ludzie myślący naprawdę narodowymi kategoriami: z jednej strony obóz Czartoryskich, którzy wzięli na swe barki ciężki trud wyprowadzenia z błota ugrzęźniętego wozu Rzeczypospolitej, z drugiej strony Pułascy, Krasiński, ludzie dążący, choć może chwilami po omacku, do tego samego celu. Niech się te dwa zwaśnione obozy ze sobą pogodzą, niech dojdzie rzeczywiście do zjednoczenia narodu na platformie wspólnej walki z Rosją, a zwycięstwo wydaje się niewątpliwe. Kilkakrotnie w ciągu tych długich czterech lat bojów konfederackich zjednoczenie to wydaje się tak bliskie, że tylko rękę wyciągnąć: zjednoczenie wydaje się być kwestią miesięcy czy tygodni.

Ręka masońska

Niestety, wówczas jak i dziś, wróg czuwa. Na podstawie najnowszych badań nie wolno nam wątpić, że to masońskie intrygi, konszachty i zabiegi udaremniły zgodę między konfederatami, a obozem króla i Czartoryskich. Badania Kazimierza Mariana Morawskiego wykazały, iż dwukrotnie w czteroletnich dziejach konfederacji barskiej zdawało się już dochodzić do zjednoczenia narodu, do zjednoczenia króla i Czartoryskich z Barem.

W trzecim roku istnienia konfederacji przyjeżdża z Paryża płk. Dumouriez, delegowany przez rząd francuski na politycznego doradcę i wodza konfederacji. Płk. Dumouriez dostaje oficjalne polecenie doprowadzenia do zgody między królem a konfederacją. Przyjeżdża do Polski, i nagle z jego 
wpływu Generalność konfederacji ogłasza detronizację króla. Grom z jasnego nieba, niszczący w zarodku wszelkie możliwości porozumienia. Przez półtora wieku fakt ten był niezrozumiały. Obecnie Kazimierz Marian Morawski wyjaśnił, że poza oficjalnym ministerstwem spraw zagranicznych działał w Paryżu jeszcze tzw. „sekret królewski” Ludwika XV, instytucja obsadzona przez masonów. Ten „sekret królewski” wydał Dumouriez'owi polecenie doprowadzenia do detronizacji Stanisława Augusta, a tym samym do śmiertelnego skłócenia narodu polskiego.

Widzimy więc tutaj rękę masonerii, łapiemy ją in flagranti, widzimy jak niechętnie patrzała na wszystko, co zmierzało do zjednoczenia. A chęć do  zjednoczenia się u Polaków była tak silna, że w rok później i konfederaci mimo dawniejszej urazy wydają się dochodzić ponownie do zgody i porozumienia. I tu znów pada grom: tajemnicze i nieudane porwanie króla  Stanisława Augusta przez konfederatów. Kazimierz Marian Morawski twierdzi, że i tu działała inicjatywa masońska. Ten drugi epizod nie jest może tak dalece wyświetlony jak pierwszy z „sekretem królewskim", mamy jednak uzasadnione wątpliwości, czy i tutaj nie była w grze ręka masońska.

Przypatrzmy się czteroletnim dziejom konfederacji barskiej, które każdy z Państwa studiował w szkole. Przypominamy sobie, że przedstawiają się one chaotycznie, jakoś dziwnie bezplanowo. Dla mnie dzieje konfederacji barskiej stanowią analogię do dziejów powstania 1830-31 r. Nie znam bardziej tragicznej i niepokojącej lekcji, jak dzieje powstania w 1830-31 r.
 
To samo jest z konfederacją barską: jakiś chaos, jakaś tragiczna bezplanowość. Ludzie energiczni skądinąd i zdecydowani nagle zamieniają się w kunktatorów. Co chwila przestaje się rozumieć, o co chodzi, przestaje się rozumieć te wszystkie zwłoki, nie rozumie się dlaczego ludzie mądrzy robią rzeczy głupie, dlaczego ludzie porządni robią rzeczy podłe. Słyszałem niedawno zdanie – wydaje mi się – słuszne: jeżeli się widzi, że ktoś mądry robi rzeczy rażąco głupie, ktoś porządny robi jakieś świństwo, to wtedy można na pewno przypuszczać, iż tym kimś kieruje loża czy konspiracja. Pamiętając o tej zasadzie, zrozumiemy dzieje konfederacji barskiej i dzieje powstania 1831 r. Te rzeczy, których się uczymy w szkole, to jest jakby zewnętrzna fasada.

Jeśli chodzi o konfederację barską, to niewątpliwie był to zryw powstały z najgłębszych pokładów ducha narodu. Cóż, kiedy wśród bohaterskich i szlachetnych ludzi zaczęła działać szeroko intryga masońska. Wielu masonów znajduje teren działania w konfederacji barskiej: obok licznych Polaków, spotykamy tam jubilera Poncet, Francuza, następnie Heykinga, Niemca, inicjatora loży „Cnotliwy Wędrowiec" w Preszowie, wywierającej decydujący wpływ na Generalność konfederacji. Niewątpliwie zdarzają się tarcia i między ludźmi ofiarnymi i ideowymi, ale masońska intryga działając konsekwentnie przez 4 lata toczących się bojów spaczyła przebieg i ducha konfederacji.

Druga przestroga

Stąd wynika dla nas przestroga druga, zasadnicza, niesłychanie aktualna. Naród polski wciśnięty pomiędzy dwu potężnych sąsiadów dążył do zjednoczenia, dążył widomymi wysiłkami swoich najlepszych synów, ale nic z tego nie wyszło, bo nie umiano się ustrzec tych ciemnych rąk, które zrywały nić zjednoczenia z chwilą, gdy zaczynała się nawiązywać. Więc przestroga druga, niesłychanie aktualna nauka z dziejów XVIII stulecia: jeżeli chcemy, by naród polski w obliczu niebezpieczeństwa się zjednoczył, patrzmy bacznie, komu powierzamy dzieło tego zjednoczenia. (Oklaski).

150 lat rządów masonerii

Po Barze nastąpił pierwszy rozbiór, ale gorzej jeszcze niż rozbiór, bo katastrofa ducha narodu. Od r. 1772 aż po dojrzenie nowoczesnego ruchu narodowego w ostatnich latach, przypomina naród polski ciało bez ducha. Upadek konfederacji barskiej to koniec na wiek cały idei narodowej, idei samodzielnej drogi polskiego narodu. 

Naród wpada w stan zupełnej prostracji [załamania, zwątpienia], w stan wyjałowienia psychiki narodu z elementów rodzimych. W powstałą po wywiezieniu na Sybir konfederatów i po usunięciu się Czartoryskich próżnię wciśnie się teraz duch masoński. Droga dla niego wolna. On to opanuje niepodzielnie serca i umysły Polaków. Najlepsi synowie Polski stają się teraz masonami.

Nie da się tego zaprzeczyć, jest to faktem stwierdzonym, iż przez 150 lat od pierwszego rozbioru wszyscy najlepsi synowie narodu polskiego byli masonami. I masoni próbują ten argument obrócić na swoją korzyść. Argument ten jednak nie jest na korzyść masonerii, bo możemy stwierdzić, iż te czasy, kiedy najlepsi synowie narodu polskiego wyznawali ideały masońskie, były najtragiczniejszą epoką w tysiącletnicn dziejach Polski. To jest fakt. Jeżeli chcemy, aby naród polski rozwinął skrzydła do lotu, by wzbił się na drogi wiodące ku wielkości, to musimy zerwać z tym, co kaziło duszę narodu przez 150 lat, musimy w miejsce idei masońskiej wziąć ideę narodową. (Oklaski).

Po Barze staje się rzecz tragiczna: nie tylko starsi, dojrzali mężowie tracą ducha narodowego, ale dzieje się rzecz szczególnie groźna dla przyszłości narodu: jego młode pokolenia zaczynają chować się w duchu obcym, a nawet wrogim wszystkiemu, co długie wieki zwykły uważać za istotę polskości.

Weźmy Komisję Edukacji Narodowej. Pozwolę sobie zatrzymać się przez chwilę nad tą instytucją. Głoszono nam, ze dopiero od tej chwili, kiedy zaczęliśmy czerpać wzory od encyklopedystów masońskich, kiedy duchem Woltera i Rousseau zaczęliśmy przepajać wychowanie młodzieży, zaczął się renesans Rzpltej. Niestety widzimy, iż renesans ten był tragiczny.

Dlatego pozwolę sobie zacytować sąd Mickiewicza o Komisji Edukacji Narodowej, wypowiedziany w Wykładach o literaturze słowiańskiej: „Ale cała ta popiętrowana budowa oświaty (Komisja Edukacyjna) czyli instrukcji publicznej, nie miała podstawy w żadnej prawdzie moralnej, w żadnym dogmacie ogólnym. Nasprowadzano z zagranicy dzieł, które miały służyć za elementarne. Książki te, pisane przez filozofów encyklopedystów, znajdowały się w dziwnej sprzeczności z wychowaniem religijnym, zostawionym jeszcze w rękach duchowieństwa. Logika, umiejętności ścisłe i wszystko, czego uczono w szkołach, było już wykładane podług widoków materializmu. Podrzędne zbiory historii, wyciągane z dzieł cudzoziemskich republikanów, wpajały maksymy, tchnące nienawiścią przeciw monarchiii, a obok tego starano się wystawiać uczniom dziedziczną władzę królestwa jako jedyny środek zbawienia Rzeczypospolitej".

Dziwna to była nauka. Z jednej strony starano się najmłodsze pokolenie polskie przerabiać w szkole na republikanów, z drugiej strony mówiono, iż tylko dziedziczna monarchia może uczynić Polskę silną; z jednej strony kazano młodzieży być gorliwymi katolikami, z drugiej strony przepajano ją duchem racjonalizmu. Czytając monografię Collegium Nobilium widzimy, iż księża pijarzy w pocie czoła tłumaczą wszystkie tragedie Woltera i każą je odgrywać wychowankom. Patrząc na to oczyma dzisiejszego człowieka ma się wrażenie jakiejś aberacji.

Nic dziwnego, że oba pokolenia wychowane w takiej szkole (to jest pokolenie Sejmu 4-letniego i pokolenie powstania 1830 r.) to ludzie zupełnie zdezorientowani, pozbawieni busoli intelektualnej i moralnej, ludzie, którzy własnymi rękami wbrew swym najlepszym chęciom grzebali własną Ojczyznę.

Trzecia przestroga

Tutaj nasuwa się znów przestroga płynąca z tych czasów, przestroga, by wychowywać młodzież, która ma w przyszłości ująć w swe ręce los narodu zdala od wpływów obcego ducha. Przypomnijmy sobie dzieje wychowania w Polsce w ciągu ostatnich lat dziesięciu. Jeżeli Komisja Edukacji Narodowej łączyła się z nazwiskami takimi, jak ks. Kołłątaja, ks. Piramowicza, jak Czackiego, Ignacego Potockiego i innych, to reforma wychowania ostatnich lat dziesięciu łączy się z nazwiskami ks. Żongołłowicza i braci Jędrzejewiczów.

Uważam, iż przestrogi płynące z głębi naszych dziejów są niezwykle aktualne. Uważam, iż rozpamiętywanie żałosnej historii pokolenia, które wyszło ze szkół Komisji Edukacji Narodowej powinno nas nakłonić do walki o to, by wychowanie w dzisiejszej Polsce przepojone było ideami i duchem narodowym. (Oklaski).

W dyspozycji masońskiej

Dochodzimy z powrotem do Konstytucji 3-go Maja. Konstytucję tę stworzyło – jak wiemy – pokolenie wychowane w duchu masońskim, ludzie ujęci w karby konspiracji masońskiej, kierowani przez masońskich przybłędów, którzy robią przymierze z królem pruskim nie tyle w przeświadczeniu, iż król pruski jest rzeczywiście przyjacielem Polski, ale dlatego, iż król pruski był masonem i że obowiązuje ich solidarność masońska. Fryderyk II, zwany Wielkim, był jak wiemy, jednym z najwyższych członków zakonu Illuminatów; masoni całego świata byli do jego dyspozycji. Nic dziwnego, że masoni polscy byli również do jego dyspozycji.

Próbowano operować argumentem, że po stronie zwolenników Rosji znaleźli się również masoni. Zjawisko to normalne. Masoneria dąży zawsze do rozszczepienia swoich sił, do rzucenia swoich ludzi na obie strony barykady. Jest jednak faktem dowiedzionym, że w chwili, kiedy rozstrzygnęły się losy narodu polskiego, to co było w narodzie polskim najlepszego sprzymierzyło się z królem pruskim. To Polskę musiało prostą drogą doprowadzić do katastrofy. Na szczęście nie ma tutaj analogii z dzisiejszymi czasami, gdyż Polska na 5 minut przed dwunastą zawróciła z drogi, na której doszłaby ponownie do katastrofy rozbioru.

Konstytucja 3-go Maja uczy nas jeszcze czegoś innego. W jaki sposób doszło do uchwalenia tej konstytucji? Rzeczy te są ogólnie znane. Wszyscy już wiemy o tym, że Konstytucja 3-go Maja została uchwalona przez zaskoczenie. Konspiracja była ścisła, reżyseria była staranna. Obrano datę 3-go maja jako leżącą tuż po świętach Wielkiej Nocy i korzystając z tego, iż większość posłów była poza Warszawą, ucieknięto się do oszustwa, fabrykując z pełną świadomością ich nieprawdziwości depesze zagraniczne, mające wpływać na wahających się posłów i nakłonić niezdecydowanych do uchwalenia reform.

Zaniedbano przeprowadzić głębszej agitacji w kraju, w szczególności zlekceważono wolę bardzo wyraźną narodu, wyrażoną w sejmikach, tam gdzie chodziło o kwestię dziedziczenia tronu. Bezpośrednio przed Konstytucją 3-go Maja zwrócono się do sejmików z propozycją przyjęcia tronu dziedzicznego i wyboru następcy po Stanisławie Auguście za jego życia. Sejmiki odrzuciły dziedziczność tronu, lecz zgodziły się na wybór vivente rege jego następcy. Był to niesłychany wyłom w polskiej tradycji konstytucyjnej, równie może wielkiej wagi, jak swego czasu rozciągnięcie konfederacji na wszystkie sejmy. Sejm Czteroletni, zamiast na tym poprzestać, uchwalił wbrew wyraźnej woli narodu tron dziedziczny.

Gdy się patrzy dziś na te posunięcia, na uchwałę o dziedziczności tronu wbrew woli sejmików i wbrew woli dynastii saskiej, na uchwałę o 100.000 wojsku, co do której było jasną rzeczą dla wszystkich polityków, iż w ówczesnych warunkach polskich zrealizować się nie da, gdy widzi się jak podstępnymi metodami narzucono narodowi te reformy, dochodzi się do wniosku, że przywódcy Sejmu Czteroletniego albo działali niesłychanie lekkomyślnie, albo popychały nimi jakieś ręce, które ryzykując te wszystkie karkołomne posunięcia dążyły nie do naprawy Rzeczypospolitej, ale do jej ponownego rozbioru, do tej ostatecznej zguby.

To, że ludzie mądrzy robili źle, że ludzie stateczni robili lekkomyślnie, bo przecież reżyseria Sejmu Czteroletniego, będąca w rękach ludzi mądrych, była niesłychanie lekkomyślna, budzi podejrzenie, iż działały tutaj siły, którym zależało na zgubie Rzeczypospolitej. I rzeczywiście zguba ta nadeszła rychlej niż się spodziewano. Polska zginęła. Ginąc zostawiła nam nauki, przestrogi.

Dziedzictwo historii

Jeżeli mówimy dziś otwarcie o tym, jak te rzeczy działy się na Sejmie Czteroletnim, jak powstała Konstytucja 3-go Maja, to mówimy o tym dlatego, by wykorzystać te nauki, aby nie popaść z powrotem w dawne błędy. Jest to rzecz bolesna, jest to rozdrapywanie ran, które wolelibyśmy widzieć zabliźnione, ale jest to zabieg konieczny. 

Roman Dmowski w słynnym ustępie, zaczynającym się od słów: „Jestem Polakiem", wyjętym z książki pod tytułem: „Myśli nowoczesnego Polaka" – pisał: „Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia…, to znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską: z dzisiejszą…, z przeszłą – z tą, która przed tysiącleciem dźwignęła się dopiero…, i z tą, która w połowie przebytej drogi dziejowej rozpościerała się szeroko…, i z tą, która później staczała się ku upadkowi, grzęzła w cywilizacyjnym zastoju, gotując sobie rozkład sił narodowych i zagładę państwa…

Wszystko, co polskie, jest moje: niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne". Jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami nie tylko Grunwaldów, nie tylko Kircholmów, Kłuszynów, Chocimów, Wiedniów, ale jesteśmy również spadkobiercami ponurych chwil upadku, chwil poniżenia. Nie możemy się od nich oddzielić. Jesteśmy ich spadkobiercami, ale jesteśmy spadkobiercami nie tylko hańby, ale i nauki, która płynie z tych czasów.

Czwarta przestroga

Nauka, która płynie z Sejmu Czteroletniego jest następująca: Naród nie może być oddany pod zależność ani obcych podszeptów, ani rozkazów, ani nie może być uzależniony od obcego ducha. Naród musi wytyczyć swoją własną drogę i tylko po niej może dążyć do wielkości.

Ta nauka, choć może bolesna, jest nauką krzepiącą. Trzeba z tych przeżyć narodu polskiego umieć wyciągnąć należyte wnioski i odnieść z tego korzyści wielkie, korzyści szczególnie aktualne w dzisiejszej epoce.

Stoimy bowiem w przededniu wielkich wypadków, w obliczu zawieruchy dziejowej, na początku wielkiego dramatu dziejowego, właśnie zaczynającego się rozgrywać, dramatu, o którym wiadomo, jak się zaczyna, ale nie wiadomo, jak się skończy. Naród polski przypomina w tej chwili okręt miotany burzą wśród mroków, okręt, który chcąc utrzymać właściwy kurs, musi mieć pewnych sterników i niezawodną busolę. Busolą tą, która nas przeprowadzi przez burze i zawieruchy dziejowe, może być tylko idea narodowa. (Oklaski).

Armia i idea narodowa

Jeżeli ludzie, którzy starali się uratować Polskę w epoce Sejmu Czteroletniego, doprowadzili ją do zguby i upadku, to dlatego, że nie potrafili zrealizować dwóch podstawowych rzeczy w życiu narodu: nie potrafili zorganizować armii i nie potrafili wytworzyć idei narodowej. My jesteśmy dziś w tym szczęśliwym położeniu, że mamy obie te rzeczy, których brak było naszym przodkom. Mamy silną armię i mamy ideę narodową. (Oklaski).

I dlatego w chwili, gdy zaczyna się dramat dziejowy, naród polski mając armię i mając ideę narodową może być przekonany, że ten dramat nie zakończy się dla niego tragicznie, jak się zakończył tragicznie dramat 3-go Maja, ale dramat, który zaczynamy przeżywać, zakończy się finałem zwycięskim! (Burzliwe oklaski)."

„Prosto z Mostu” nr 31(252)/1939, z dn. 30.07.1939 r.
Adam Doboszyński (1904-1949) – polityk narodowy, pisarz, członek Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, personalista, krytyk socjalizmu liberalnego i zwolennik zastąpienia kapitalizmu dystrybucjonizmem, skazany na śmierć i zabity strzałem w tył głowy w komunistycznym więzieniu w Warszawie.

pobrano z : Adam Doboszyński: Projekt włoskiego przybłędy (O Konstytucji 3 Maja) : Myśl Konserwatywna (myslkonserwatywna.pl)