środa, 29 stycznia 2020

Spór o patrioryzm konsumencki. Frajerstwo czy korzyść dla narodu?


Dla wyznawców wolnego rynku takich panów jak Korwin i spółkawtorek, 28 stycznia 2020

sobota, 25 stycznia 2020

Bezpieczeństwo państwa


Może kiedyś wódki się z Panem Jackiem napiję. Co prawda ma luki w historii, ale stan armii jest taki jak mówi.

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Jak szef sztabu Hitlera został szefem sztabu NATO


Obecnie jak wiesz czytelniku należymy do Paktu Północno - Atlatyckiego NATO, który teoretycznie ma nam przyjść z pomocą w razie W.

Przypomnimy pewne zdarzenie, które powinno dać choć trochę do myślenia.

Jak szef sztabu Hitlera został później szefem sztabu NATO

Oczywiście mowa o  Adolfie  Heusingerze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heusinger


Ten biedny skrzywdzony Niemiec (1987 - 1982)  w 1915 po zdaniu matury wstąpił na ochotnika do armii. Otrzymał stopień podporucznika w listopadzie 1916 i brał udział w I wojnie światowej. W 1917 został dowódcą kompanii. Jeszcze tego samego roku został wzięty do niewoli przez wojska brytyjskie. W 1919 powrócił do Niemiec, gdzie kontynuował karierę wojskową w siłach zbrojnych Republiki Weimarskiej – Reichswehrze. Pełnił funkcje dowódcze, a także sztabowe. W 1925 został awansowany do stopnia porucznika. W latach 1930–1934 pracował w operacyjnym wydziale „T1” Truppenamtu (kryptonim, utajnionego ze względu na traktat wersalski, niemieckiego sztabu generalnego). W 1932 został awansowany do stopnia kapitana. W 1934 został mianowany na dowódcę kompanii w pułku piechoty. W latach 1935–1937 w stopniu majora był oficerem operacyjnym (tzw. Ia) w sztabie 11 Dywizji. W 1937 przeniesiony do oddziału operacyjnego sztabu generalnego wojsk lądowych, a w 1938 awansowany na podpułkownika.
W czasie II wojny światowej, w październiku 1940 w stopniu pułkownika, otrzymał nominację na szefa oddziału operacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych. W okresie kampanii na wschodzie Heusinger wraz ze swoim zwierzchnikiem gen. Franzem Halderem brał udział w sporach z Adolfem Hitlerem dotyczących strategii dalszych działań. W 1941 Heusinger otrzymał awans na stopień Generalmajora, dwa lata później na Generalleutnanta. Po tym jak w czerwcu 1944, po jednym ze sporów z Hitlerem, dotychczasowy szef sztabu generalnego wojsk lądowych gen. Kurt Zeitzler doznał udaru mózgu, pełnienie jego obowiązków powierzono Heusingerowi. Do jego obowiązków należał m.in. udział w naradach sytuacyjnych u Hitlera, a w szczególności referowanie „wodzowi” położenia wojsk niemieckich na froncie. Pełnił również funkcje doradcze.
20 lipca 1944 w czasie zamachu dokonanego przez pułkownika Clausa von Stauffenberga w Wilczym Szańcu Heusinger stał obok Hitlera. W wyniku eksplozji bomby został niezbyt ciężko ranny. Po rekonwalescencji został aresztowany przez Gestapo i pozbawiony stanowiska, ponieważ wiedział o spisku w otoczeniu Führera, a także kontaktował się z osobami które brały w nim udział. Nie godził się na przeprowadzenie zamachu. Z tego powodu nie został wtajemniczony w jego szczegóły, co pozwoliło mu ocalić życie, lecz do końca wojny pozostawał poza służbą.
Po zakończeniu działań wojennych znalazł się w alianckiej niewoli wojennej, był świadkiem w Procesie Norymberskim. Po odzyskaniu wolności pracował w tzw. Organizacji Gehlena przekształconej następnie w wywiad Republiki Federalnej Niemiec. Od 1950 był doradcą wojskowym kanclerza Konrada Adenauera. Po 1952 pełnił funkcję eksperta wojskowego w „Biurze Blanka” przekształconym w Ministerstwo Obrony RFN. Po utworzeniu sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec – Bundeswehry, został do niej przyjęty w stopniu generała porucznika. Od 1957 był szefem departamentu sił zbrojnych w Ministerstwie Obrony RFN, a także Generalnym Inspektorem Bundeswehry.
W latach 1961–1964 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO w Waszyngtonie. Po odejściu ze służby w 1964 został doradcą do spraw wojskowych CDU.
Generał Adolf Heusinger był szefem Sztabu Generalnego armii Adolfa Hitlera podczas II wojny światowej.
Wraz z wybuchem II wojny światowej Heusinger towarzyszył niemieckiemu sztabowi i pomagał w planowaniu operacji w Polsce, Danii, Norwegii i Francji oraz w krajach nisko położonych (region przybrzeżny w Europie Zachodniej, składający się głównie z Holandii i Belgii).
Awansował na pułkownika 1 sierpnia 1940 roku i został szefem Operationsabteilung w październiku 1940 r., co czyni go numerem trzy w hierarchii planowania armii.
W 1944 r., Heusinger objął rząd jako szef sztabu generalnego armii. W tym charakterze brał udział w spotkaniu w Wilczym Szańcu Adolfa Hitlera 20 lipca 1944 r. i stał obok Hitlera, gdy wybuchła. 


https://humansarefree.com/2019/09/hitlers-chief-of-staff-later-became-natos-chief-of-staff.html

Po wojnie, ten niemiecki zbrodniarz wojenny, człowiek, który pomógł Hitlerowi zaplanować i przeprowadzić inwazję na sąsiednie kraje, nie został nawet postawiony przed sądem, wręcz przeciwnie, pozwolono mu przejąć nowo utworzoną armię zachodnioniemiecką „Bundeswehrę”.
Nie było to wyjątkowe wydarzenie, ale bardzo powszechne zjawisko w zachodnich Niemczech po II wojnie światowej.
Nazistowscy zbrodniarze wojenni oraz osoby, które poparły Hitlera i pomogły mu w przeprowadzeniu holokaustu i innych zbrodni przeciwko ludzkości, nigdy nie zostały postawione przed sądem za swoje zbrodnie przeciwko Żydom, Polakom, Rosjanom i ludności Europy, ale zamiast tego zostały umieszczone na najwyższych stanowiskach w USA i rządzie Niemiec Zachodnich, wojsku, przemyśle i społeczeństwie zachodnich Niemiec.

Wielu byłych nazistów służyło w nowym wojsku niemieckim, mediach i rządzie, piastując wysokie stanowiska. Odbudowali także zachodnie Niemcy, dzięki hojnej pomocy miliardów dolarów amerykańskich podatników w ramach Planu Marshalla, i stali się integralną i założycielską częścią „nowych” elit niemieckich, które ostatecznie rządziły „nowymi” Niemcami, które były w zasadzie tymi samymi starymi Niemcami, po przeprowadzeniu procesu rebrandingu.

Więc zamiast stawić czoła procesowi i zapłacić za zbrodnie, które popełnił, ten zbrodniarz wojenny, który osobiście podpisał rozkazy mordu alianckich jeńców wojennych w czasie wojny, ten ludzki śmieć, który pomógł Hitlerowi zaplanować i przeprowadzić okrucieństwa i zbrodnie wojenne, które niemiecka armia utrwalała w Europie i Rosji, temu psychopatycznemu mordercy pozwolono odbudować armię zachodnioniemiecką, a później zostać jednym z przywódców NATO w Europie..


Więc pytanie czy nasze wojsko polskie jest  tak tępe, aby nic z takich rzeczy nie rozumiejąc, a tylko ślepo ufając w każdą ciemnotę.Oni budowali nasze szczęście


Czy obecny rząd jest rządem Polskim?

poniedziałek, 6 stycznia 2020

Rękopis Jerzego Samuela Bandtkiego, Kronika Długosza, godło i barwy narodowe

Poniżej zamieszczam rękopis Jerzego Samuela Bandtkiego ,, Wyjaśniający początek Narodu i Jmienia Polaków" Jak nam to wyjaśnił to zobaczmy poniżej:
Najpierw zróbmy mały wstęp:

Jerzy Samuel Bandtkie (1768-1835) polski bibliotekarz i bibliograf, filolog, historyk językoznawstwa i drukarstwa, językoznawca, leksykograf i edytor. Wolnomularz członek loży Friedrich zum golden Zepter.

Zacznijmy od pierwszego polski bibliotekarz, resztę sobie daruję.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Samuel_Bandtkie

Nasz Janek jak pisze wikipedia był synem kupca niemieckiego. Z niego był taki Niemiec jak obecnie nasz ''Moryc Szwindel''  pełniący funkcję premiera jest Polakiem.

Był bratem Jana Wincentego Bandtkie. Ale jak pisze Mikołaj Getka-Kenig Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki Przegląd Historyczny 100/4, 725-754 na stronie 749

''...Inny prawnik, Jan Wincenty Bandtkie był nie tylko pisarzem aktowym przy sądzie apelacyjnym w Warszawie, ale i dziekanem wydziału prawa na uniwersytecie, a pod koniec życia członkiem Komisji Rządowej Sprawiedliwości i radcą stanu. Znany był powszechnie ze swojej bardzo niepochlebnej opinii o szlachcie jako takiej oraz jej roli w dziejach Rzeczypospolitej. Mimo to, ku zdziwieniu postronnych, wystarał się o nobilitację. Prawdopodobnie głównym argumentem za tym przemawiającym była chęć zmiany nazwiska na bardziej polskie127. Po uzyskaniu herbu Stężyński (po niemiecku die Band oznacza wstęgę, czyli po staropolsku stęgę) używał go nie w charakterze przydomka (Stężyński–Bandtkie), ale jako drugiego członu nazwiska (Bandtkie–Stężyński). Nie możemy też wykluczyć, że uznawał swoją nobilitację za akt najwyższego możliwego odznaczenia, jak najbardziej prestiżowy order. Dowodem tego jest chociażby wyraźne podkreślenie faktu uszlachcenia w nekrologu — czyżby człowiek (i jego najbliżsi), który publicznie pogardzał szlachtą mógłby z innego powodu tak bardzo cenić sobie klejnot?

Dziś takich  prawników też mamy no i poziom jest tego bardzo widoczny i adekwatny do poniższego obrazka:


Skoro jeden nie lubił polskiej szlachty, to dlaczego drugi ma nam pisać poprawną historię ?
Jerzy Samuel Bandtkie to żydowski manipulator. 

Ale aby nie iść w spiskowe teorie, musimy sobie wyjaśnić jak mniej więcej jest zorganizowany świat w dużym uproszczeniu, a wtedy będziemy inaczej patrzeć na wszystko dookoła.
Generalnie rządzą RODY i ORGANIZACJE, zaś państwa są tylko częścią formalną lub kolonią do eksploatacji jakim jest obecnie Polska. Organizacje takie jak House of Windsor, Citi of London Corporation ,  Wall Street  , korporacje itp dążące do zysku monopolu i niepłacenia podatków oraz inne powiązane z np. Kościołem i Zakonami różnej maści. Zaś RODY tworzą wypełnienie tychże organizacji. Rody mogą być niemieckie, angielskie i inne oraz powiązane interesami finansowymi jak tzw. Czarna Szlachta, czyli Black Nobility, rody wywodzące się od Mojżesza  czy Króla Salomona.
Zdarza się, że pomniejsze organizacje zorganizowane w masonerię, czyli agenturę wywierają określony wpływ na wybrane wydarzenia jak:
http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2018/11/23-listopada-1918-roku-przemilczany.html
A to co widzimy w telewizornia to interesy wynikające z powiązań biznesowych. Czasem jak jeden drugiemu wchodzi w interes robi się tzw operacje pokojowe.

RĘKOPIS 

Wstęp

Wyjasniaiący początek Narodu i Jmienia Polakow.

Zmyślone czyny dwóch braci Lecha i Czecha opisować tudzież Dzieła ich niepewne następcow wykładać byłoby iedno co Hustorya od baiek poczynać, które chociaż od tylu Dziejopisow są powtarzane, nie iednak w sobie dla tego pewnosci niezawierają.­­­ Zwyczayna to była dawnym kronikarzom Wada, że ziomkom swoim starożytne i podziwienia godne naznaczali Przypadki._ Rzadki Dziejopis, któryby w Historyi swoiey czasow Noego niesięgał, a w wyliczaniu Przodkow swojego Narodu sławnych w Jmaginayi i częstokroć wylęgłych Bohatyrow opuścił._
Każdy Narod ma coś właściwego w obyczajach i zwyczaiach swoich mieszkancow, ale wszystkie iedna chluba opanowała uchodzie za naydawnieysze i żaden w tym gatunku samochwalstwa ostatnim bydź nie chce._ Szczęsciem to było poniekąd dla ludzkosci, że starożytne Narody kochaiąc się zbytecznie w swoich darownosciach pretensyi wzaięmnych do sienie nieformowali i każdy w Obrębach Kraju nad Tablicą genealogiczną pracując nie myslał o tem
i ahby Sąsiadom wydrzec ich własność._
Może się Polska obeyśdź bez tey prożney Chluby maiąc ztąd prawdziwą Zaletę, iż od dawnych Czasów znakomite między połnocnemi narodami trzymała Mieyce i wiele znich Sławą Dzieł swoich uprzedziła._
Bolesław pierwszy iuz był Królem zwyciężcą i przyiacielem poważnym od zachodnich Cesarzow, kiedy o Szwedach w lat dopiero 200. wiedziec zaczęto, kiedy Dunczykow Imie z samych tylko rozbojow słyneło i kiedy inne połnocnowschodnie Krainy pod uciązliwem jarzmem Barbarzyńcow ięczały._
Ztem wszystkiem nie od rzeczy iest wspomnieć iaki iest domysł o Początkach Polski nayswieższych i nayrozsądnieuszych Historykow._ Sądzą oni, iz w tem Kraju gdzie Polska przed swoim upadkiem z przyłączanemi Prowincyami zeżała mieszkali naydawniey Scyto = Sarmaci znaiomi starożytnym narodom z powiesci i iakichkolwiek z Grekami handlowych związkow._ Przodkowie iednak nasi z lewku bardziey krwi innych Scytyyskich narodow niz od tych o których tu mowiemy, pochodzą Scytowie od zrzdieł Donu i Wołgi az ku Morzu Kaspirskiemu i Czarnemu Dzierzawy uwoie rosciągający, korzystając z upadłey Rzymian i innych nieucywilizowanych Narodow przez wzajemne boie potęgi, pomykali się mroźnych czasach na południe i zachod, iedni znich we Dniestrem i Donajem na zwaliskach Rzymskiego Państwa zakładali Królewstwa, drudzy około Elby zamieszkali Kray nazwany Czechami, inni nakoniec osiedli około Warty wypędziwszy
z tamtąd Wandalow i Burgundynow._ Jazywała ich starożytność Seklawami Roxolanami czyli Roxsianemi i Rysakami, nazwisko pierwsze odmieniło się z Czasém na imię Słowian._
Wszostym wieku nazywali przodkow naszych Slowianami i Winidami od Winidow Sarmatow dawnych swoich Sąsiadow._ Pierwszy Dytmar Dziejopis Saski w tym wieku żyjący Imię Polakow wspomina, które chociaz poźne z iawione, skądby iednak miało swoy początek wiedziec niemożna._ Nie którzy ie naciągają od dawnych Hord Sarmackich Bolanow, Bellonotow i Palow, niektórzy sądzą nam bydz nadane od Czechów wraz z Wiarą Katolicką dla polania krzesną wodą, inni wrescie domyslaią się, iż od Lacow Hordy Sarmackiey w Hunnami do Pannonii przywiedziony iak Czesi od Rzechow to imię wzięlismy, lub że nastąpiwszy na Dziedzictwo Lacow po ich wytępieniu tem imieniem od drugich zostaliśmy przezwani._ Cozkolwiek bądź to żadney nie podpada wątpliwości, że Narod polski, ieżeli nie założenie, to przynaymniey w Religiią Obyczayność i znajomość Sąsiedzkich Narodow Mieczysławowi Pierwszemu iest winien, że od tey dopiero Epoki Historya Polska pewnieyszą bydz zaczyna._

Epoki Dziejow Narodu Polskiego.
Cztery są pospolitsze w Dziejach Polskich Epoki._
Pierwsze Lecha poczyna się od Lecha w Roku 550. kończy na Popielu drugim w Roku 940.
Druga Piasta zaczyna od Piasta w roku 942. a konczy się na Ludwiku Krolu Węgierskim i Polskim R 1382.
Trzecia Jagiellońska zaczyna się od Władysława Jagiełły w Roku 1386, a konczy na Zygmuncie Auguscie Roku 1572.
Czwarta Elekcyyna czyli wolnie obieranych Krolow zaczęła się na Henryka Walezyuszu R. 1973.
a skonczyla się na Poniatowskim Roku 1794.
My od pewnieyszych Dziejow zaczynając Epokę Iwszą liczyc będziemy od wprowadzenia Wiary Chrzescianskiey za Mieczysława Iego Prawnuka Piasta.962.
 
Mieczysław Iwszy 992. Rok śmierci
Początki Mieczysława Iego panowania od R: 962. aż do ozenienia się z Dąbrowką Xięzniczką Czeską zakryła Niepamięć ciemną wiekow, w którey nie miał kto i dla kogo Historyi pisać._ Od zaslubienia Dąbrowki przywiodł do skutku natychmiast Mieczysław waronek pod którem była za niego wydaną, to iest został zcałem swoim Panstwem Chrzescianinem._
z Dobrowką przybyło do Polski wiele Duchowienstwa, a między innemi Kanonicy Lateranenscy, których fundacya w Strzemeszynie naypierwszym w Polszcze Kościołem._ Obrżądek przyięcia Religii wykonał Mieczysław w Gnieznie Roku 965, nakazawszy wprzod poddanym pod karą smierci wszystkie Boznice popalic, a Bostwa Żywic, Pogodę Pochwist, Lelum po Lelum i inne potopic, dla Nauki Wiary, sprowadził z Włoch i Niemiec uczoną pobozność ludzi. Miał założyć 9. Katedralnych Kościołow w Krakowie na Skała, w Gnieznie, w Poznaniu w Kruszwicy, w Smogrze, w Plocku, w Chełmie, w Kamiencu i Lubuszu, co raczey podług zdania rozsądnieyszych Historykow Synowi iego Bolesławowi Chrobremi przypisać nalezy._
Wojował Mieczysław z Wigmanem Xiążęciem Saskim buntuiącym nie których Słowian przeciwko sobie za to, że zył w Przyiaźni z Cesarzem Rzymskim._ Wojował także przeciw Ottonowi Cesarzowi IImu dla poparcia Xięcia Henryka Babarskiego na Tron Cesarski i pogodził się z Ottonem._ Wszakże potem związał się z Czechami na utrzymanie tego Henryka przy Tronie przeciwko Ottonowi 3mu, którego znowu został scisłem Przyiacielem odstąpiwszy Henryka._

986.
 
Włodzimirz Wielki Xiązę Kiyowski korzystaiąc z zatrudnionego woyną Niemiecką Mieczysława zabrał Kraju około za Bugiem i Sanem Polszcze hołdujące._
Narescie wojował Mieczysław z Czechami za odstąpienie ich podobno w Sprawie Henryka._ Cesarz przysłał mu na pomoc Woysko pod Dowodztwem Gisygiera Arcy = Biskupa Magdeburskiego._

Ustanowienie Dziesięcin
 
Xiązę ten naznaczył Xiędzom Kosiołom Dziesięciny snopowe zkażdego Ziarna z których Biskupi powinni byli utrzymywać wszystkich ludzi Koscielnych._
Chrzest przyiąć pod utratą Maiątku i życia nakazał i Karę smierci na Wielożeństwo rosciągnął._
Jezdził Mieczysław do Kwedlemburga na Seym niemiecki co pokazuie wpływ Xiąząt Polskich w Jnterefsa Europy, nie zaś iakową Polski podległość Cesarzom, iak Kronikarze Niemieccy błędnie utrzymuią._

Granice Polski
 
Umarł w Poznaniu Roku 992. zostawił z Dąbrowki z pierwszey Żony Władyboja
i Bolesława Chrobrego, a z Ody czwartey Żony Mieszka Swiatopełka i Bolesława, których Chrobry z Macochą z Kraju powyganiał._
Granicami Polski za tego panowania były od Zachodu Rzeka Odra do Wschodu Bug, na południe Hunnogurowie mieszkaiący za Tatrami, a na północ Kraju Porufsow i Pomorzanow, Mazowsze zaś Litwie i Jadzwingom pogranicznym nie wiadomo wiakiey Częsci należało.

Bolesław Chrobry 1025.

Okolicznosci zaszłe w Religii.
 
Bolesław Chrobry tak od Rufsinow dla Walecznosci, a od Niemcow przez Pogardę
i Nienawisc. Tragbier zwany urodził się z Dąbrowki 967. Roku a umarł w Poznaniu 1025. gdzie
i pochowany został._ Miał Żonę drugą Judytę Corkę Geyzy Xięzęcia Węgierskiego i Syna zniey Mieczysława, którego w 10tym Roku z Ryxą Siostrą Ottona Cesarża III ożenił._ Corka bezimienna była za Swiatopełkiem Synem Włodzimierza Xiążęcia Ruskiego._

Rząd.
 
Otto Cesarz Biskupstwo Gnieznienskie na godność Arcybiskupią wyniosł i Gaudencyusza S. Woyciecha Kollegi, Metropolitą Polskim uczynił._ Przez Traktat Gnieznienski z Cesarzem otrzymał Chrobry moc stanowienia nowych Biskupow._ Założył w Roku 1008 dwa klasztory Benedyktynow, ieden w Siecieckowie drugi na Liywey Gorze._

Woyny i Traktaty.
 
Bolesław obiął sam Rządy wygnawszy swoich braci i Macochę Odę, którym Mieczysław pewne był powyznaczał wydziały._ Dwor dotąd nikczemny, pierwfzy raz okazale urżądził Milicyą nadworną Narodową z Szlachty i Wyzwolencow ustanowił Urżąd Hetmański doczasowy wprowadził Sieciecha Wojewodę Krakowskiego pierwfzem Hetmanem uczynił Rotmistrzow Dziesiętnikow, Setnikow i Tysiącznikow stanowił._ Poznań, Gniezno, Santok i Wroclaw dostawia to 16000 Głow do Woyska, co daie poznać ludność na ów czas miast Polskich._ Kasztelanow do Dozoru Zamkow i Garnizonow do odbierania Podatkow i Szafonku Sprawiedliwości ustanowił._ Procz tego trzymał przyboczną Radę z 12 Sędziow Obywatelow złozoną z temi obiezdzał Prowincyie; Zamki i Masta wyglądał w Obyczaie i Postępki Urzędniokow, tudziez w wykonanie swych Ustaw._ Składał po Wsiach i Miasteczkach Sądy Naywyzszey Justancyi, gdzie wfzystkim bezbrakną Sprawiedliwość wymierżał._
Włodzimierz Wielki Xiązę Ruski popierając któregoś Krolewskiego Brata dla utrzymania go przy iego Wydziale, wpadł do Chrobacyi i dał powod do woyny._
Zeszły się obydwa Woyska nad Rubieszą gdzie Poiedynek Riczynga Wielkoluda
z Rusinem z Berestowa zakończył Woynę._ Pieczyngowie posiłkując Polakow straciwszy swego

Woyna z Czechami..
 
Olbrzyma, pierzchneli._

Traktat z Ottonow III.
 
Woyna z Czechami wynikła z przyczyny 2go brata Władyboja o Część swoią upominającego się w tedy, gdy Bolesław Chrobry z Rufsią był zatrdniony._ Bolesław drugi Xiązę Czeski odebrał Krakow, a Władybojowi Część Slązka oddał._ Wrzakże we dwa lata gdy Bolesław drugi umarł, a 3ci od Czechow nie lubiony nastąpił, Krakow odzyskany został po wycięciu w pien Garnizonu Czeskiego._
W Roku 1000. Staneło Przymierze między Chrobrem i Ottonem 3im mocą którego Cesarz uznał Bolesława Królem Polskim i Słowianskim, uwolnił go od hołdu z Krajow za Odrzańskich._
Traktat ten Sylwester II potwierdził._ Procz tego płacicli Bolesławowi hołdowniczą daninę Prusacy i Pomorżanie._ We dwa lata po Smierci Ottona, gdy Henryk Xiąże Bawarski wiodł Woynę o Koronę Cesarską, Bolesław opanował Misnią i Luzacyą wyżsżą aż pod Elbę._ Xiązę Czeski dla okrucieństwa swego z Pragi od Poodanych wygnany schronił się do Polski, a Władyboy Brat Chrobrego od Czechow na Tronie osadzonem został._ Po zaszłej Władyboja w Roku następującym Smierci, Krol Wygnańca zbroyną Ręką na Tron Czeski przywrócił._

Traktat w Meklemburgu z Henrykiem Cesarzem_?
 
Wszakże urazony potem Bolesław najazdami tego Niewdzięcznika woynę mu wypowiedział, zwabionego do Obozu oczy mu blachą wypalił, i całe Czechi z Morawami podbił._ Niechcąc zaś uznać nad sobą ile Czeskim Xiązęciem Zwierzchność Henryka Cesarza, sciągnął na siebie Woynę w którey Czechy, Morawę, Pragę i Luzacyą utracił; ale w lat kilka potem znowu odzyskał i na usilne Prośby Cesarza wiechał do Metzburga, gdzie pasowany na Rycerza zawarł
z Cesarzem traktat w którym Henryk potwierdział mu korzyść dawnieyszego Przymierza i od Niemieckiey usurpacyyi zabezpieczyć go na zawsze._
W roku 1013 Kraina pomiędzy Odrą, Wisłą i Morzem Bałtyckim leżąca podbitą czyli raczey w panowaniu Polskim utwiedzoną została, czego Kościoł w Kolbergu przez Mieczysława zbudowany dowodzi 1014 Roku Prusy wschodnie zawojowane i Słup żelazny na Rzecie Ofsie dziś nazywaney Pafsyraia za Znak Granicy postawiony został. Krzyżacy pozniey wyrzucili z Rzeki te znamie, ale Wioska Słupie pamiątkę Własności Polski dotąd stierdza._ Część oswobodzenia Słowian z Niewoli Niemieckiey dali znowu początek woyny, na który Król wielkie nad Cesarzem odniosł zwycięztwo._ Tem czasem gdy po Smierci Włodzimirza Wielkiego Synowie iego kłócili się a Bolesław Swiatopełka Xięcia swojego na Xięstwo Kiyowskie chciał wyniesdż, Cesarz prosił go
o Pokoy i Posłow nad Elbę dla zawarcia onego wyprawił._ Król niechciał się upadlać z Ziechaniem do Posłow oswiadczaiąc, iż w zaiemnie na nich oczekuie w Corcu o Mil 10.

Ogłoszenie przez Cesarza Krucyaty.
 
od Lipska._
Urażeni Posłowie odjechali ztą odpowiedzą do Cesarża, który na niego Krucyate ogłosił._
Jarosław po wygnaniu Swiatopełka Xiążę Kiyowski podniecony od Cesarza dla rozerwania Sił Krolewskich przedsięwziął taiemną Wyprawę na Polakom, ale spotkawszy niespodzianie Krola Z Woyskiem swym takze na Ruś skrycie idącego, przegrał Bitwę nad Bugiem i łapy wielkie Królowi z Obozem zostawł._._

Traktat Korżystny.
 
Odciągneła Króla daley od scigania Jarosławia Woyna z Niemcami, która po obustronnych Kęskach i spustoszeniu Kraiow między Odrą i Elbą zakończyła się Traktatami w Budzynie, przez który wfzystkie dotą zdobyte Kraje przy Polszcze zostały._ Posiłki Królowi Polskiemu Cesarż warował a na znak Granie Polskich Uyściach Elby i Satii słupy Zelazne wystawić pozwolił._

Woyna z Xięxiem Kijowskim.
 
Po Traktacie z Cesarzem obrócił Bolesław całe Siły na Jarosława zniosł kilkakrotnie iego Woyska, podstąpił pod Kijow i Stolice te obległ._ Niechciał on psować taki pięknego wiekow
i Narodow Dzieła spodziewając się, że go głodem dostanie._ Uporczywa Mieszkancow obrona przymuseła go do szturmu popalił więc przedmieścia, poburzył mury, a odkryte Miasto poddało się zwyciężcy, wiezdzaiąc w Brame, która się nazywała złotą, ugodził w nią tęgo przypusczonem Pałaszem, który dostawszy od tego Ciosu Sczerby, Sczerbca nazwisko otrzymał._ Chowała go potem ność między Skarbami w Krakowie Królow, a biorącem znamiona naywyzszy Władzy
w Narodzie, przy wyniesieniu na Tron, do Boku przypiasywała._
Z Bramy złotey udał się Bolesław da Monasterium S. Zofii gdzie go Arcy = Biskup
z całem Duchowienstwem w Odzieniu Cerkiewnem przyjmował._ Wtem Klasztorze zabrał niezmierne Skarby, z których iedne między Zołnierzy rozdał, a drugiemi Kościoł Gnieznienski zbogacił, wydane mu z tego Klasztoru Żonę Jarosława, &. Siostr iego i Odę._

Rozłożył potem Woysko na Zimowe Kwatery w Miescie, a Swiatopeł do tytułu Xiązęcego przywrocony wszystkiego mu dostarczał._ Kronikarze Utrzymuią, iż Król przed wyjazdem
z Kijowa słupy graniczne zelazne w Dnieprze gdzie Rzeka Sula wpada pozabijać kazał. Powróciwszy w R.: 1010. do Polski wzioł nazwisko Chrobrego od Rusinow sobie nadane, a o Milę od Wislicy zbudował Zamek i Chrobrzem go nazwał._ Woysko narodowe tak urżądził:

Prawa Podatek i Przywileie Duchownych i Kara załamanie Portow
 
Szlachta dostawiała Jazdę, Miasta Piechotę i Podwody, Włoscianie zaś dostarczali Zywności do Zamkow pogranicznych, daiąc kazdy Kmiec po Miarce Żyta i Owsa co się nazywało Podatkiem Stroża._ Popisy, Jazdy odbywały się pod Dozorem Wojewodow z których każdy przystawiał przypisaną liczbę z swojego wudziału.
Król ten Duchownych od Juryskcyi Swieckiey i wfzelkich Podatkow uwolnił._
Za iedzenie Mięsa w Posty karano ludzi wybijaniem Zębow._

Zdarżenia sczególne.
 
Z pomiędzy Braci S. Woyciecha Biskupa Prazkiego których 5ciu Czechowie przez nienawiść za sprzyianie Polakom zamordowali, Poray będący przy Bolesławie ocalony od Smierci dał początek w Polscze Familii Porajow._ S. Woyciech z Rady Bolesława udawszysię do Prufs celem nawrócenia do Wiary Katolickiey Prusakow, padł Ofiarą gorliwości swoiey niedaleko Giszhausen przy Gdańsku Roku 997. Ciało iego Bolesław wykupił i nayprzód w Strzemeszynie,
a potem w Gnieźnie złożył._
Roku 1000. wysłał Bolesław Lamberta Biskupa Krakowskiego do Sylwestra Papieza prosząc go o Koronę i Krolewską Dostoyność._ O tenze sam Upominek prosił i Stefan Xiązę Węgierski i który oddając w Hołd swe Państwo Papiezowi, prędzey otrzymał te godność niz Polak, który swóy Naród nikomu podległym bydź niechciał._

Zmyslony Sen Papieza
 
Odmówił Papiez Polszcze Korony pod Pozorem słyszenia we Snie Anioła zapowiadającego, iż Polacy dla zdzierstw i Okrucieństwa nad Poddanemi ieszcze tego Zaszczytu niebyli godni._
Otto 3ci Cesarz za wielokrotną Pomoc i zjednanie iey sobie nadał, a podobno naybardziey przez Politykę żeby Bolesław nie domyślił się sam ogłosić Królem, a potem ten Tytuł rozdawać innym ofiarował mu Korone w Gnieznie, dokąd umyślnił pod pozorem nawiedzenia Groby
S. Woyciecha ziechał._ Bolesław wyiezdzał o kilka mil przeciwko niemu i Poznań, iak mówią od Poznania się tam Cesarza z Krolem wziął swoie Nazwisko._ Po Koronacyi nadał odtąd Polszcze Cesarz za Herb Orła białego dla roznicy od Orłow czarnych Niemieckich – przyjmował go Bolesław wspaniale i bogato udarował ze Skarbu swego, który składały Podatek Poradlne do kazdego Kmiecia po 12. groszy srebrnych, tudziez tudziez hołdownicze daneny od Prusakow Pomorzanow Słowiakow Zaodrzanskich tudziez od Czechow, Morawcow i Rusinow.
Roku 1004. odwiedzaiąc Bolesław Henryka nowego Cesarza w Metzburgu o mało przez Zasadzki niezyczliwego Dworu niepostradał Zycia i dlatego zaraz wyjechał._
Gdy potem Niemcy rozgniewani na Bolesława z przyczyny prowadzoney Woyny
z Cesarzem Henrykiem o Luxacyą, niechcieli go nazywac Królem._

Postać i Charakter Bolesława?
 
Bolesław przedsięwziął udać się do Rzymu i obiecać mu pewną co Rok Summę pienięzną, woląc bydź dłuznikiem a nieżeli Poddanym._ Użył do tego w Sekrecie Poselstwa Kamedałę rozumieiąc, iż się nikt niedomyśli, żeby na poł nagi a do Rzymu wędrowny Pustelnik miał bydź Woli Monarszey tłomaczem._ Ostrozny Cesarz kazał po wfzystkich Slakach porostawiac Straze
i scisle rewidować przechodniow Polskich, a tak Zakonnik z Listami pienięznemi schwytany i do Więzienia wtrącony omylił Chrobrego Nadzieje._ Reszta zaś Kamedałow około miasta Kazimierzy w Wielkiey Polszcze od chciwych Dworżan Bolesława myślących iz u nich Król bogate Podaronki dla Cyca S. złozył, okrutnie do iednego wymordowaną została._ _
Król ten był twarzy przystoyney, Ciała pięknego lecz otyły, w Ubiorach i Stole bez wytworu aczciwey i okazałey, pieniędzy nie lubił, a co tylko ich zebrał, na Potrzebę Oyczyzny, Ozdobę Kościołow i nadgrodę zasłużonem hoynie rozdawał._

Obszerność i Podział Polski za Bolesława.
 
Słusznie więc po takim Królu osierocona Polska przez cały Rok żałobę nosiła, który zdaniem obcych i swoich Pisarżow był Królewsta Polskiego założycielem._
Za niego dzieliło się Królewstwo na Polskę własciwą ze Slązkiem, tudzież na dwa inne części zdobyli od Chrobrego, to ieft na Misnicą i Luzacyą az do Rzeki Sali co Niemcy nazwali Marchia Orientalis i na Słowianszczyznę Polaczną od Odry..

Cóż więc tutaj mamy:

Najpierw proszę spojrzeć na FORMĘ I TREŚĆ. Forma jest odpisem od innego dokumentu, czyli orginału Kroniki Długosza. A treść jest odwróceniem wszystkiego co było pisane w tekstach łacińskich. Dlatego wszystkie wydania Kroniki Długosza są sfałszowane. Natomiast nasi obecni historycy uczą się z fałszywek. Dlatego studentów uczą nieuki, nieuków uczą tumany, a tumanów prowadzą agenci co widzimy w aktualnych podręcznikach do historii.

- Zmyślone czyny dwóch braci Lecha i Czecha opisować tudzież Dzieła ich niepewne następcow wykładać byłoby iedno co Hustorya od baiek poczynać, które chociaż od tylu Dziejopisow są powtarzane, nie iednak w sobie dla tego pewnosci niezawierają.

Tak więc czytelniku dzieje bajeczne do naszej historii wprowadziły nobilitowane żydki należące do różnych lóż głównie niemieckich czyli agentur  skupiające głównie rody niemieckie, angielskie wraz z instytucjami finansowymi najczęściej bankowymi, tak się za ten zaszczyt odwdzięczając. Szkoda, bo to zdolny naród.

Bolesław pierwszy iuz był Królem zwyciężcą i przyiacielem poważnym od zachodnich Cesarzow, kiedy o Szwedach w lat dopiero 200. wiedziec zaczęto.

Tak więc czytelniku ciekawym jest kto pełnił rolę straży w Konstantynopolu wcześniej. Widzisz więc następne krętactwo.

Otto 3ci Cesarz za wielokrotną Pomoc i zjednanie iey sobie nadał, a podobno naybardziey przez Politykę żeby Bolesław nie domyślił się sam ogłosić Królem, a potem ten Tytuł rozdawać innym

A nasza narracja ja jest inna w naszej historii.

Bolesław wyiezdzał o kilka mil przeciwko niemu i Poznań, iak mówią od Poznania się tam Cesarza z Krolem wziął swoie Nazwisko._ Po Koronacyi nadał odtąd Polszcze Cesarz za Herb Orła białego dla roznicy od Orłow czarnych Niemieckich.

Ciekawe czy faktycznie nazwa Poznania nie pochodzi od tego spotkania. Wyjaśnienia nazwy Poznań są tak enigmatyczne, że sami pewnie włodarze o tym nie wiedzą.
Teraz spójrzmy na godło i barwy .
Barwy już wiemy skąd i jak.

Poniżej godło Frankfurtu nad Menem i godło NiemiecI godło Ottona IV

Herb Otto IV (HRR)

Czy nie widać tutaj podobieństw i dlaczego Niemcy to celowo pomijają jakby się obawiali?

Ale spójrzmy na wpis:
 W Roku 1000. Staneło Przymierze między Chrobrem i Ottonem 3im mocą którego Cesarz uznał Bolesława Królem Polskim i Słowianskim, uwolnił go od hołdu z Krajow za Odrzańskich.

Jak można pisać uznał Bolesława Królem Polskim jak nazwa Polska nie istniała i dodatkowo dopisek i słowiańskim.  Co tutaj nie gra?
Bolesław Chrobry nosił tytuł - król Słowian, Gotów i Wandali. I to właśnie frycom stoi w gardle i pomocą swojej żydowskiej agentury na naszych uniwersytetach przekręcają wszystko na opak i jak widać z sukcesem.

W Roku 1000. Staneło Przymierze między Chrobrem i Ottonem 3im mocą którego Cesarz uznał Bolesława Królem Polskim i Słowianskim, uwolnił go od hołdu z Krajow za Odrzańskich. Traktat ten Sylwester II potwierdził. Procz tego płacicli Bolesławowi hołdowniczą daninę Prusacy i Pomorżanie.

Pytanie gdzie jest dokument zatwierdzenie przymierza przez Sylwestra II?

Rozmawiałem z kilkoma historykami to oni nawet o tym nie słyszeli i robili wielkie oczy  jak im o tym wspomniałem.

I może się okazać, że część rodów niemieckich ma korzenie wywodzące się z rodów  wandalskich czyli Polskich. A to mogłoby zmienić całe postrzeganie historii. Oni ulegli zniemczeniu w wyniku biegu historii.

I teraz należałoby postawić sobie pytanie czy nie należałoby napisać naszej historii od nowa?
Ale bez wymiany pokoleniowej i wydania orginalnej kroniki Długosza i innych będzie nam bardzo trudno. Zwłaszcza jak wydawnictwa Magna Polonia jak i Jagielońskie fora i temu podobne są koordynowane jedne przez Londyn drugie przez Fryców wraz naszymi durniami z uniwersytetów.sobota, 4 stycznia 2020

Następny zasraniec gen. Władysław Anders

Obecna wersjaI prawda z innej strony

Gen. Władysław Anders był zdrajcą! Film Andrzeja Kępińskiego


Cz 1
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=587&v=rf9NI6pHoaM&feature=emb_logo
nie chciał wejść

 Cz 2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=LTfR4_T1QvE&feature=emb_logo
nie chciał wejść