środa, 29 grudnia 2021

Podatek szpitalny kiedyś i dziś jak zostaliśmy zawirusowani przez bankierów

Czytelniku wiedz dobrze, że najważniejsza osobą w firmie jest zawsze księgowy. Jeżeli Polskę określimy sobie umownie jako firmę, która powinna sobie dobrze funkcjonować, możemy sobie jeszcze dodać, że dla narodu zamieszkującego naszą ziemię pytanie o jakim narodzie my mówimy?

Naszym ministrem finansów jest polskojęzyczny przedstawiciel Citi of London, czyli macherów finansowych od okradania lokalnych Indian nad Wisłą, których nazywa się obecnie Polakami.

Następny bredzący Moryc Szwindel, zwany Morawieckim pełniący funkcję premiera, mówi, że Polska należy do kogoś z zagranicy i nic nikogo nie zastanawia, o naszym wizjonerze krasnalu ogrodowym Kaczyńskim, nie wspominając.

Cała polityka finansowa, podatkowa jak i kredytowa służy tylko i wyłącznie zadłużaniu, wyprowadzaniu kapitału z kraju i wzrostu opodatkowania Polaków poprzez różne instrumenty i programy finansowe, a czasami dla hecy nazywane narodowymi.

 

Dla przykładu można sobie przytoczyć fragment konstytucji szwajcarskiej:

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwajcaria.html

Rozdział 3

Ustrój finansowy

Artykuł 126

Zarządzanie finansami

 

1. Federacja zachowuje trwałą równowagę między swoim wydatkami i dochodami.

2. Unika ona jakiegokolwiek niedoboru w swoim bilansie, uwzględnia przy tym sytuację gospodarczą.

 

Twierdzenie o jakiejkolwiek suwerenności jest po prostu bredzeniem, jesteśmy po prostu kolonią bankową Citi of London, czyli baranami do strzyżenia, ale za to którym kreuje się błaznów jak gen. Polko, różnych Barosiaków oraz innych pajaców z wizjami.

Najlepiej napuścić na kogoś, lub cały czas podsycać na wyimaginowanych wrogów. Wszystko zawsze po to, by odwrócić uwagę od pieniędzy. Dziwnym trafem najczęściej zostaje wrogiem Rosja, kraj, który powinien być naszym dużym partnerem handlowym, niezależnie od tego kto rządzi w Moskwie. Jak zawsze korzystają na tym najczęściej Niemcy, Amerykanie i inni, którzy zawsze oddzielają politykę od gospodarki, a  zawsze liczą swoje pieniądze, a my zawsze cudze.

 

Obecny motłoch rządzący naszym krajem wypełnia tylko i wyłącznie polecenia z zagranicy, zaś o wdrożeniu czegokolwiek to można zapomnieć, gdyż te miernoty nie są umysłowo do niczego zdolne.

Można podać prosty przykład jak to robiono wcześniej, zanim wprowadzono instrumenty zwane zdrowotnym, ubezpieczeniowymi, służące głównie od coraz większego okradania i opodatkowania obywateli.

Pani Ewa Rembikowska w jednym ze swoich wpisów Podatek szpitalny w Warszawie w XIX wieku na stronie szkoły nawigatorów zacytowała jak wprowadzono podatek szpitalny w Warszawie w roku 1894.

                                                             

                                                                 OGŁOSZENIE

 

o opłacie podatku szpitalnego za rok 1896

 

Rada Państwa w połączonych Departamentach: Praw i Ekonomii Państwowej na ogólnem Zebraniu po rozpatrzeniu przedstawienia p. Ministra Spraw Wewnętrznych o ustanowieniu podatku szpitalnego w mieście w Warszawie, uchwałą NAJWYŻEJ zatwierdzoną dnia 3 czerwca 1894 г., zadecydowała:

 

W uzupełnienie lub w zamian odpowiednich przepisów postanowić:

 

Na otrzymanie szpitali w m. Warszawie, pozostających pod opieką miejscowej Rady Miejskiej Dobroczynności Publicznej, pobiera się, jako dochód kasy miejskiej, specyalny podatek w ilości jednego rubla na rok od osoby

Opłacie wspomnianego podatku (§ 1) podlegają wszyscy bez różnicy płci i stanu, najmujący się w obrębie m. Warszawy dla usług domowych i różnego rodzaju robót i zajęć tak u osób prywatnych, jak i w różnych instytucyach, fabrykach, zakładach, zajmujący się komisjonerstwem oraz pracujący za wynagrodzenie dzienne lub od sztuki, trudniący się furmaństwem, handlem kolporterskim, a także trudniący się jakimkolwiek rzemiosłem lub kunsztem.

Z liczby wymienionych wyżej osób, od opłaty podatku szpitalnego uwalniają się małoletni, niemający skończonych lat siedemnastu.

Podatek szpitalny ma być wnoszony do kasy miejskiej, przyczem, na dowód opłaty podatku, na pasporcie lub innym dokumencie legitymacyjnym płacącego winna być odciśnięta specyalna pieczątka z oznaczeniem roku, za który podatek został wniesiony, płacącemu zaś wydaje się kwit sznurowy, opatrzony numerem porządkowym.

Osobom, świeżo przybywającym do miasta na zarobek, jeśli nie są wstanie wnieść podatku szpitalnego odrazu, wydają się bezpłatnie bilety w zamian za odebrane od nich dowody legitymacyjne; po upływie zaś miesiąca bilety powyższe powinny być zwrócone i podatek szpitalny zapłacony.

Osoby w § 2-im wymienione, jak również źony ich i dzieci, znajdujące się przy nich w Warszawie, a nie mające lat 17 skończonych, w razie choroby winny być leczone w szpitalach, zostających pod opieką Warszawskiej Rady Miejskiej Dobroczynności publicznej bezpłatnie.

Osoby leczące się bezpłatnie w szpitalach, w razie dłuższej choroby nad rok jeden, za który podatek szpitalny został opłacony, obowiązane są wnieść takowy na rok następny, nie później jednak, jak w ciągu pierwszego miesiąca po wyjściu ze szpitala.

Za przemieszkiwanie w mieście bez opłaty podatku szpitalnego, osoby obowiązane do tego niniejszem prawem (§ 2), oprócz wniesienia należącej się od nich opłaty, podlegają karze wedle art. 60 ust. o kar. wymierz, przez sędziów pokoju. Ci zaś, u których osoby takie zamieszkują, pociągnięci będą do odpowiedzialności wedle art. 61 tejże ustawy. W obu wypadkach wyegzekwowane pieniądze przechodzą na rzecz podatku szpitalnego.

Obowiązek czuwania, aby osoby podlegające opłacie podatku szpitalnego, jeżeli takowego nie uiszczą, nie przebywały w Warszawie, powierza się właścicielom domów i policyi. Magistratowi zaś dozwala się, jeżeli to okaże się niezbędnem, delegować upoważnione przez siebie osoby dla sprawdzania, czy wszystkie osoby, podlegające- opodatkowaniu, opłacają podatek szpitalny.

Pieniądze zebrane z podatku szpitalnego przelewają się po upływie każdego kwartału do dyspozycyi Warszawskiej Rady Miejskiej Dobroczynności publicznej.

Podając o tem do powszechnej wiadomości, Magistrat m. Warszawy ma honor prosić o wniesienie podatku szpitalnego za rok 1896 na ręce dozorców administracyjnych właściwych rewirów, którzy wzamian wydawać będą odpowiednie kwity sznurowe; podatek ten można wnosić także bezpośrednio na zasadzie przedstawionych pasportów i innych dowodów legitymacyjnych, do kasy szpitalnej przy Magistracie m. Warszawy od godz. 9 zrana do 1-ej po południu codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych i galowych.

 

Варшавская Полицейская Газета. 1896, no 82


Samo wyrażenie "ma honor prosić o wniesienie podatku szpitalnego " rozbroiło mnie kompletnie.

 

Dla tych, co mają wątpliwości, a co z najbiedniejszymi proszę bardzo. 

Co się robi jak zostaje nadwyżka ze składek:Варшавская Полицейская Газета. 1896, no 85

Robotnik za 2 dni pracy miał darmowe roczne leczenie szpitalne. Dzisiaj jest to kolejny podatek tak naprawdę bankowo-korporacyjny.

 

MINISTERSTWO ZDROWIA to po prostu instytucja bankowa, służąca do okradania poprzez Państwo obywateli.

Powinno ono być rozwiązane w ciągu 30 dni i zastąpione lokalnym podatkiem samorządowym, który podpisuje porozumienie ogólnokrajowe z innymi jednostkami samorządowymi o wzajemnych akceptacjach składek z konkurencją rozliczeniową pomiędzy prywatnymi placówkami leczniczymi.

Proste jak drut.

Dzisiejszy przykład w wykreowanym wirusem jest tego najlepszym przykładem.

Zawsze należy podążać drogą pieniądza.

Jak to się ma do naszej historii. Normalnie jak zawsze uczymy się o bitwach, ale nigdy kto na tym skorzystał i ile nas to kosztowało i kto na tym skorzystał. I do jakich Państw i banków płyną zyski.

wtorek, 28 grudnia 2021

Powstanie styczniowe, listopadowe i dzisiejsza prowokacja w kierunku Rosji

Czytelniku, wszystkie powstania nieudane były prowokacjami, by realizować interesy obcych niemieckie, angielskie a obecnie amerykańskie.

Każde prowokacje zawsze przebiegają wg ustalonego wcześniej scenariusza.

Najpierw wrzuca się wiadoości w prasie i mediach obrzydzające i oczerniające drugą stronę.

Właśnie dziś widzimy to w mediach, następnie urządza się prowokację podobną jak w powstaniu listopadowym. Młodych głupich studentów sprowokowano skutki znamy.

Ten cyrk na granicy jest sprowokowany celowo. A jest on tak prymitywnie zorganizowany, że tylko "zaszczepieni" umysłowo mogą w to uwierzyć. Tandeta prowokacja zorganizowana przez "polskie " służby na usługach hegemona jest tak na niskim poziome jak ten cały sprzedajny rząd i sejm razem wzięty.

Prowokacje zawsze są ujęte na długo w planach  tych co sobie to zawsze planują.

Najpierw był Smoleńsk, zorganizowany by napuścić na Rosję, zochydzić i obrzydzić nam ją, a już potem wystarczą mniejsze prowokacje i wojenka gotowa.

W Smoleńsku części samolotu, który był pokazywany w taki sam sposób w jaki dziś pokazuje nam się wyreżyserowany cyrk na granicy białoruskiej.

Żaden ze świadków nie widział polskiego TU-154M. O tym, że był to „polski samolot” dowiedzieli się dopiero później – z mediów. Ciekawe prawda????

Karapetjan, zastępca Prokuratora Generalnego zginął w wypadku lotniczym na terenie Federacji Rosyjskiej. W przeszłości był odpowiedzialny m.in. za przekazywanie akt dotyczących Smoleńska oraz Katynia stronie polskiej.

Do katastrofy doszło w obwodzie kostromskim. W wypadku śmigłowca wraz z 58 – letnim Karapetjanem zginęły jeszcze trzy osoby.

Rosyjskie służby za przyczynę katastrofy podają zaniedbania w kwestiach bezpieczeństwa oraz złą pogodę.

W czasowej okolicy Zbrodni Smoleńskiej popełniono kilkanaście „samobójstw” i morderstw na osobach z nią związanych. Michniewicz, Zielonka, Wróbel, Cieślar, Knyż, K. Zalewski, Dulinicz, Szpineta i tak dalej. Architekt Stefan Kuryłowicz, jego asystent Jacek Syropolski „zderzyli się” nad Hiszpanią... A ich Hangar nr 21 na Okęciu, zaginął... I cisza.

Wykazanie przez Cieszewskiego, że „pancerna” [vel kevlarowa] brzoza była zwalona tygodnie przed 10 kwietnia, a „płaty śniegu” w regularnym kształcie prostokątów leżały już parę dni wcześniej na miejscu przyszłych „wypadków” wzbudził popłoch w ekipie p. A.

Wykazanie przez Cieszewskiego, że „pancerna” [vel kevlarowa] brzoza była zwalona tygodnie przed 10 kwietnia, a „płaty śniegu” w regularnym kształcie prostokątów leżały już parę dni wcześniej na miejscu przyszłych „wypadków” wzbudził popłoch w ekipie p. A.

Cieszewski wykorzystytwał jedynie zdjęcia dostępne komercyjnie, do CIA nie miał dostępu. Za obie te rewelacje prof.Cieszewski został usunięty z grona współpracowników p. Antoniego.

NIE ZROBIONO DOSŁOWNIE NIC, BY COKOLWIEK WYJAŚNIĆ. ALE WSZYSTKO BY SPROWOKOWAĆ, WYWOŁAĆ PORZĄDANY EFEKT I UKIERUNKOWAĆ NA ROSJĘ.

Wracając na dzisiejsze podwórko. Jak dokładnie nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze.

Stany Zjednoczone mają ogromny wpływ na SWIFT, ponieważ prawie 80 procent światowego handlu odbywa się w dolarach, a większość tych dolarów przechodzi przez SWIFT, aby zostać rozliczona w amerykańskich bankach. Aby przekonać SWIFT do przestrzegania przepisów,  Stany Zjednoczone muszą  jedynie zagrozić, że usuną z systemu własne banki.

 

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, który poprosił o usunięcie Rosji. W 2014 roku Wielka Brytania zaproponowała europejskim przywódcom wyłączenie Rosji ze SWIFT. W kwietniu 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję o odcięciu dostępu Rosji do SWIFT w przypadku inwazji jej wojsk  na Ukrainę .

 

Kiedy Rosja stanęła w obliczu odcięcia od SWIFT w 2014 roku, ówczesny premier  Dmitrij Miedwiediew  zagroził, że będzie to „wypowiedzenie wojny”. Powodem, dla którego przyjął tak surowe stanowisko, jest to, że rosyjska gospodarka zostałaby zrujnowana, gdyby nie miała już dostępu do międzynarodowej platformy finansowej. Prowadzenie międzynarodowych interesów przez Rosję byłoby prawie niemożliwe, ponieważ nie byłoby możliwości przesyłania przelewów przez granice.

z: https://www.zerohedge.com/geopolitical/banning-russia-swift-would-drive-it-closer-china

Problem w tym, że Rosja się przygotowuje już na taki ruch od kilku lat, więc to, że będą zaskoczeni będą żadne. Będa mieli ciężko, ale to wytrzymają. Ten kraj wiele przetrwał i sobie poradzi.

W odpowiedzi na to gromadzi duże ilości złota podobne jak Chiny (po cichu i Niemcy) wraz z innymi krajami chcącymi zbudować strefę jako przeciwwagę.

W USA  debacie legislacyjnej, która rozpocznie się 5 stycznia 2022 r., Senat i Zgromadzenie Nowego Jorku mogą uchwalić przepisy zezwalające na usuwanie i zatrzymywanie spraw, kontaktów, przewoźników, a nawet każdego podejrzanego o „istotne zagrożenie”. dla zdrowia publicznego” i oddzielić je od społeczeństwa na czas nieokreślony. Ustawa proponuje bezterminowe obozy dla nieszczepionych COVID.

Ustawa A416 stanowi poważne zagrożenie dla podstawowych wolności wszystkich Amerykanów w stanie Nowy Jork, w tym ich możliwości wyboru, czy mają otrzymać pomoc medyczną i szczepionki związane z chorobami zakaźnymi. [Ten projekt ustawy toruje również drogę do obozów koncentracyjnych w Ameryce].

 

Ustawa pozwala gubernatorowi Nowego Jorku i jego delegatom, w tym komisarzowi i szefom lokalnych wydziałów zdrowia, oddzielać i powstrzymywać dowolne osoby lub grupy osób poprzez wydanie tylko jednego rozkazu . Rozkazy muszą tylko zawierać imię (imiona) osoby lub „racjonalnie szczegółowe opisy osób lub grup”.

 

Oddział może podjąć decyzję o zatrzymaniu osoby lub grupy osób w ośrodku medycznym lub innym ośrodku, który uzna za właściwy. Język jest celowo niejasny.

 

Chociaż projekt ustawy ma na celu zapewnienie, że nikt nie może zostać zatrzymany na dłużej niż 60 dni, język pozwala na uchylanie wyroków sądowych w celu usunięcia maksymalnego okresu zatrzymania. Po upływie 60 dni sąd ma dodatkowe 90 dni na rozważenie zatrzymania danej osoby, co według departamentu może trwać w nieskończoność.

 

Później stwierdza się, że ustawa będzie „wymagać od osoby, która była narażona na lub zarażona chorobą zakaźną, aby ukończyła odpowiedni, przepisany cykl leczenia, leki zapobiegawcze lub szczepienia” i daje rządowi prawo do zatrzymywać i szczepić siłą każdego.

Ponieważ brzmienie ustawy odnosi się do osób lub grup, które są „potencjalnie” groźne, ustawa jest uderzeniem wyprzedzającym przeciwko każdemu, kto według departamentu może stanowić potencjalne zagrożenie w przyszłości, jak osoby, które odmówiły przyjęcia szczepionki dla COVID-19.

Nie ma wyraźnego odniesienia do wskazania, jakie rodzaje chorób zakaźnych kwalifikują daną osobę do usunięcia ze społeczeństwa, zatrzymania i zmuszenia do otrzymania szczepionki i leczenia.

Technicznie rzecz biorąc, każdy może być trzymany w izolacji, o ile jest uważany za niezakaźnego, co może rodzić pytanie, czy nosiciele HIV/AIDS zostaną uwolnieni do społeczeństwa.

Za: https://humansarefree.com/2021/12/ny-indefinite-covid-prison-camps-for-unvaccinated.html

Więc wszystko co teraz widzimy w telewizorach jest wyreżyserowane, ale chyba coś nie do końca naszym globalistom wychodzi coś nie tak. Kiedyś były krucjaty teraz walka z Chinami i Rosją.

W naszym kraju mamy ABW, CBA WSI i inne sprzedajne pastuchy. W sejme banda półdebilowatych  aktorów wykonujących ustawy, których samych nie rozumieją.

Wojsko nic nie trzeba mówić, bo szkoda sobie strzępić język.

Na teraz nie można dać się w jakikolwiek sposób sprowokować i nie dać się wciągnąć w jakąkolwiek stronę przeciw komukolwiek.

Może nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli .................................. 


niedziela, 26 grudnia 2021

Kto sponsorował IRA?

Członek Izby Lordów  Lord James of Blackheath powiedział, że został powołany przez Bank Anglii do "rozwiązywania problemów" spowodowanych przez pranie brudnych pieniędzy dla IRA.

 

Przemawiając czwartego listopada 2010 Lord James powiedział: “Mam największe doświadczeńe w City w praniu brudnych pieniędzy terrorystów oraz innych pieniędzy, ze śmiesznych źródeł.”

 

Baronowa Hollis z Heigham zapytała: "Do kogo szły te pieniądze?"

 

Lord James: “Nie do mojej kieszeni. Moim największym klientem była terrorystyczna organizacja IRA i cieszę się że mogę powiedzieć, że udało mi się wyprać dla nich ponad 1 miliard funtów.

Mam również rozległe powiązania z terrorystami na północy Afryki, ale to było znacznie bardziej obrzydliwe doświadczenie; nie chcę o tym mówić, jest to jeszcze nadal kwestia bezpieczeństwa. Pragnę dodać, że lepiej jeśli nikt nie wezwie policji, inaczej od razu zadzwonię do Banku Anglii, jako mojego świadka obronnego, zważywszy, że zatrudnił mnie w celu rozwiązania tych problemów. "

 

Lord James powiedział, że nie zrobił nic niewłaściwego. Wypowiedział się również na stronie, “technologia i biznes ZDNet.uk”, że został wprowadzony do pięciu przedsiębiorstw w latach 1989 i 1997/98 za poparciem Banku Anglii. Powiedział, iż dostał instrukcje 'likwidacji przedsiębiorstw i likwidacji aktywów, ponieważ zostały one zidentyfikowane jako kanał funduszy IRA.”

...“Jestem czyścicielem pieniędzy, nie piorę ich.” dodał.

Denis Donaldson, jedna z najważniejszych figur Sinn Fein 16 grudnia 2005 w wywiadzie dla TV w Dublinie, przyznał się do bycia brytyjskim szpiegiem przez dwadzieścia lat.

Brytyjczycy kontrolowali obie organizacje terrorystyczne, które dokonywały zamachów bombowych aby usprawiedliwić konieczność okupacji Irlandii. Podobna taktyka jest wykorzystywana przez Amerykanów, którzy stworzyli Alkaidę (twór Zbigniewa Brzezińskiego) aby usprawiedliwić swoją obecność/okupację na Bliskim Wschodzie.

Wypowiedzi brytyjskich polityków:

http://www.prisonplanet.pl/polityka/kto_sponsorowal_ira,p1171844790

 

Dlaczego jest ten fakt ważny la nas.

Telewizję Biełsat sponsorował wywiad angielski.

Skąd mamy dukającego po polsku ministra finansów z LONDYNU.


środa, 22 grudnia 2021

Europa Wschodnia; Sześć stuleci w promieniach kultury polskiej

 


Ukraina, jej złoto i amerykańskie bajki

Po upadku reżimu libijskiego, wykorzystując ruch zaprojektowane  przez Waszyngton, masywne złote rezerwy zmarłego pułkownika Muammara Qadaffi zostały zabrane z tego kraju, również do New York Federal Reserve Bank. Fed jest głównym depozytariuszem złota od końca II wojny światowej. Niemcy też próbowały repatriować swoje złoto z Fedu i zażądały audytu zasobów Fed w 2014 roku.

Najpierw Assistant US Secretary of State Victoria Nuland i US ambassador to Ukraine Jeffrey Payette spotykają się z ukraińska opozycją I potem podczas rozmowy telefonicznej Victoria Nuland potwierdza, że przewrót na majdanie kosztował 5 miliardów USD zwaną przywróceniem demokracji na Ukrainie.

Głupi Ukraińcy uwierzyli  w bajki. Ponieważ nigdy nie było takiego Państwa jak Ukraina została tam zainstalowana banda banderowców, a nowy rząd tworzą obywatele z paszportem Izraela. Co potem obserwujemy.

Poinformowano, że ukraińskie rezerwy złota zostały pospiesznie przetransportowane samolotem do USA.

KIJÓW (Scrap Monster): Zgodnie z raportem źródła z rządu ukraińskiego, ukraińskie rezerwy złota zostały przeniesione samolotem z lotniska Bristol w Kijowie do Stanów Zjednoczonych. Raport mówi, że z Ukrainy do USA przetransportowano około 40 ton złota. Jednak według Światowej Rady Złota Ukraina ma w zanadrzu 36 ton rezerw złota.

 

Według doniesień, rezerwy złota w 40 zaplombowanych skrzyniach załadowanych na niezidentyfikowany samolot zostały przetransportowane zeszłej nocy z lotniska w Bristolu. Świadkowie twierdzą, że deska wystartowała natychmiast po załadowaniu pudeł.

 

Według wiarygodnego źródła z Govt. Ukrainy przekazanie złota zarządził pełniący obowiązki premiera kraju Arsenij Jaceniuk. Nowego po premiera zastąpił prezydent Ukrainy, którego odsunęła wiceminister stanu USA Victoria Nuland.

https://news.metal.com/newscontent/100058331/ukraine-gold-reserves-reported-to-be-hastily-aircrafted-to-us/

 

Spekuluje się, że transfer złota jest uzasadnionym strachem rządu Ukrainy przed przechowywaniem swoich rezerw złota w Rezerwie Federalnej USA, aby rosyjska inwazja nie zawładnęła tymi sztabkami złota. Fakt transferu złota nadal pozostaje niejasny.

 

Jeżeli jeszcze wierzysz warszawskim pastuchom zwanym rządem polskim to otwórz szerzej oczy. Ameryka nigdy nie była i nigdy nie będzie naszym sojusznikiem. A skoro nas szczują na Białoruś i Rosję przez zainscenizowane głupawe ruchawki na granicy (chyba, że ktoś w nie wierzy) w telewizorniach dla naiwnych durniów to znaczy, że Rosja jak i Białoruś chce się dogadać tylko czeka na odpowiednich partnerów do rozmów, gdyż ze sprzedajną hołotą warszawską nikt nie będzie nic ustalał. Ta banda kretynów za co się nie weźmie wszystko spartoli.

Tak jak powstania listopadowe, styczniowe były spowodowane realizacją interesów wcześniej Anglii teraz USA jak zawsze naszym kosztem.

niedziela, 12 grudnia 2021

Akt antysemityzmu był dziełem... dyrektora krakowskiego Jewish Community Center?

Czytelniku dlaczego nic w naszym kraju nic się nie zmienia. Dlatego, że zydki z Niemcami zmieniają się w "niezależnych" wyborach jeśli ktoś jeszcze w nie wierzy w tym śmiesznym budynku zwanym sejmem polskim. 


Niedawno największy na świecie ortodoksyjny żydowski serwis internetowy Bhol.co.il opublikował informacje o antysemickim wydarzeniu w Krakowie. Otóż w czasie hucznie obchodzonej w naszym kraju (w sumie niewiadomo czemu) Chanuki, która jest jednym z najważniejszych świąt żydowskich miało dojść do aktu antysemityzmu. Sprawa dotyczyła Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego w Krakowie mieszącej się w pobliżu słynnej synagogi Izaaka. W wejściu do biura fundacji przez rabina Galicji Chaim Barucha Glucka została uroczyście zawieszona mezuza. To mający w judaizmie wartość symboliczną, historyczną i religijną zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory, umieszczony w pojemniku i zawieszany na zewnętrznej prawej framudze drzwi. Jednak po kilku dniach została ona zerwana przez „nieznanego sprawcę”. Oczywiście sprawą zajęła się krakowska policja, a „krakowska społeczność żydowska” podjęła dyskusję, czy uznać to za „akt wandalizmu, czy świadomą profanacją”. Co więcej serwis Bhol.co.il opublikował film z monitoringu, na którym pojawia się mężczyzna, który zrywa mezuzę z prośbą o jego identyfikację.

„Krakowska policja szuka mężczyzny, którego zaobserwowano, jak wyrywał i kradł mezuzę z siedziby Stowarzyszenia Sefer Stowarzyszenia Polskiego Dziedzictwa Rabinicznego. Czy to wandalizm czy przestępstwo z nienawiści? Kilka dni temu nową mezuzę ustawił rabin Galicji, rabin Chaim Baruch Gluck, w biurach Krakowskiej Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego w ich biurach w pobliżu słynnej synagogi Izaaka Szula w Krakowie”. – napisano na bhol.co.il.

Oczywiście na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Jednak to, co wypłynęło w komentarzach okazało się prawdziwym szokiem, ponieważ internauci w mężczyźnie zrywającym mezuzę rozpoznali... dyrektora krakowskiego Jewish Community Center Jonathana Orsteina.

Łał to musiał być szok. I warto przypomnieć wcześniejsze tego typu numery. Sarah Marshak, studentka pierwszego roku zgłosiła 23 października 2007 roku swastykę na drzwiach jej pokoju w akademiku na Uniwersytecie Gerorge'a Washingtona. 20-letni żołnierz armii izraelskiej IDF Vladislava Habas malował swastyki na ścianach synagogi w Tel Awiwie, a członkowie synagogi Baltimore Hebrew Congregation sami sobie na murach swojej świątyni i na dwóch, żydowskich instytucjach w Pikesville w stanie Maryland swastyki malowali. Jak widać dyrektor krakowskiego Jewish Community Center jest w naprawdę dobrym towarzystwie.


Cały czas organizowane są wrzutki marsze uroczystości wydarzenia, by odwrócić uwagę od okradania nas w biały dzisń o historii i prawach nie wspomnę.

niedziela, 5 grudnia 2021

Prosty przykład manipulacji w internecie, Łukaszenka i USA


 Jeżeli obserwujemy media wszystkie one są kontrolowane i celowo zniekształcane  w celu dezinformacji, a w naszym przypadku prowokacji w kierunku wschonim.

To samo uczyniono z naszą historią  fałszując nam ją całkowicie i napuszczają nas na sąsiadów na wschodzie.

Zauważ czytelniku, że nie pokazuja w naszej telewizji nic prawdziwego na temat Białorusi.

Ten przekaz w obecnej telewizji są kontrolowane przez amerykańskie służby specjalne.


Cokolwiek myślimy o Łukaszence NIE JEST ON NASZYM WROGIEM, a każdy oficer w wojsku polskim, który przyczyni się do eskalacji i tak już napiętej sytuacji będzie podlegał karze za zdradę polskiej racji stanu jak obecny prezydent i rząd wraz z całym sejmem.

USA kontynuują szkolenie terrorystów w Syrii.

BIDEN DO PENTAGONU: NIECH MACHINA WOJENNA DZIAŁA

Administracja Bidena opublikowała swój pierwszy Global Posture Review, kontynuując zimnowojenne stanowisko wobec Chin i Rosji.

https://theintercept.com/2021/12/02/biden-military-deployment-global-footprint/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter