wtorek, 26 października 2021

Jak nas Kaczyński z polskojęzycznym rządem chcą nas wepchnąć w wojnę z Rosją

Czytelniku jeżeli myślisz, że coś się zmieniło w naszej historii to się mylisz powiela się się tylko udane scenariusze.

Poczynając od bitwy pod Batohem, gdzie wycięto bardzo dużą część najlepszej szlachty. Tam był scenariusz, o którym barany z "wojska polskiego" nierozumieją nic, a nic z naszej historii i do dziś nie potrafią złożyć faktów. Na tą bitwę zostaliśmy podpuszczeni. Wymarsz wojsk nastąpił bez jakiejkolwiek wiedzy z jaką ilością wojska będziemy mieli do czynienia, o uzbrojeniu, rodzaju wyposażenia nie wspominając. A po przeciwnej stronie dziwnym trafem napotykamy siły 10 krotnie większe i mające bardzo dobre rozeznanie o siłach Rzeczypospolitej. Skutek znamy.

Tak samo nie rozumiemy co było powodem prawdziwej wizyty bojarów i kleru prawosławnego o skierowanieme się w ówczesnym czasie do Rzeczypospolitej. Wystarczy dokładnie prześledzić życiorys Iwana Grożnego i zadać sobie pytanie czy czasem nie został podmieniony przez anglików?

Popełnili jeden błąd zaczęli grabić cerkwie i wycinać co bardziej patriotycznych bojarów. Ale o tym nigdzie nie przeczytasz, gdyż wszysko jest wymazywane i kreowana jest nowa historia.

Wracając na nasze podwórko zaczynamy czytać w :

https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/8279444,rzad-przedstawia-ustawe-o-obronie-ojczyzny-co-znajduje-sie-w-dokumencie.html

Chodzi o to, by siły naszej armii, możliwość tzw. projekcji siły, były wielokrotnie zwiększone; to potężny wysiłek, ale jakże nam potrzebny; nowa ustawa o obronie ojczyzny stwarza ku temu podstawy - powiedział we wtorek wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński.


W trakcie konferencji prasowej wicepremier Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawili ogólny zarys nowej Ustawy, powołując się przy tym na kilkusetstronicowy wydruk leżący na biurku obok. Tymczasem w Rządowym Centrum Legislacji nie ma nawet śladu po jakichkolwiek pracach nad tym projektem

Problem w tym, że kluczowe stanowska finansowe i siłowe nie są w rękach Polaków tylko bydła polskojęzycznego. Najważniejsza osobą w firmie jest księgowy, a u nas półgłówek z Londynu do wykonywania poleceń. Ministrm Sprawiedliwości jest polskojęzyczna przybłęda Ziobro. Minister Spraw Wewnętrznych polskojęzyczny kretyn Kamiński i najlepszy krasnal ogrodowy Mariusz Błaszczak.

Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej, dotyczącym regulaminu organizacyjnego MON, Szef Sztabu Generalnego został formalnie pozbawiony dowodzenia Sztabem

W dniu 6 listopada 2020 r. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał zarządzenie Nr 20/MON zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa. W ramach jednej ze zmian, formalnie pozbawiono Szefa Sztabu Generalnego kierownictwa nad Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Zarządzenie spowodowało usunięcie z regulaminu organizacyjnego MON dotychczasowego §7 ust. 2, który mówił:

“§7 ust. 2. Szef SGWP kieruje Sztabem Generalnym Wojska Polskiego (Sztab Generalny WP) bezpośrednio oraz poprzez:

 1) zastępców Szefa SG WP;

 2) kierowników komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP.”

 Zmiana weszła w życie z dniem 1 grudnia. W obecnym stanie prawnym Szef Sztabu Generalnego nie kieruje już więc Sztabem Generalnym a tylko, co wynika z pozostałych paragrafów regulaminu MON, “wydaje decyzje, dyrektywy, wytyczne, instrukcje i rozkazy oraz polecenia w sprawach wynikających z zakresu powierzonych mu zadań”.

Zwykłemu obserwatorowi trudno nawet zauważyć tę niezwykle istotną zmianę, gdyż opublikowane zarządzenie zawiera jedynie informację na temat tego, który paragraf został wykreślony, a nie co wcześniej zawierał. W ten sposób bardzo dyskretnie zastąpiono cywilny nadzór nad armią - cywilnym dowodzeniem nad Siłami Zbrojnymi RP. 

O reszcie tych sejmowych pajaców nawet szkoda pisać.

MAMY OBECNIE PRZYGOTOWANY SCENARIUSZ ĆWICZONY JUZ WIELOKROTNIE DO KOLEJNEGO KONFLIKTU MAJĄCEGO WYPUŚCIĆ POLAKÓW  OGŁUPIONYCH I NIEZNAJĄCYCH PRAWDZIWEJ HISTORII.


https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/11/poz._178_zarz._Nr_20-sig.pdf
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz