sobota, 30 października 2021

Każdy Kraj, który nie liczy swoich pieniędzy zawsze staje się kolonią

Przez jeden zapis w konstytucji, Polska poległa na dwóch frontach. Straciliśmy miliardy złotych na odsetkach zapłaconych obcym bankom i uzależniliśmy się od finansjery.

Zakaz konstytucyjny

 

W 1997 roku ekipa Aleksandra Kwaśniewskiego, przy uchwalaniu Konstytucji Polski wprowadziła taki zapis:

 

Rozdział 10, art. 220 ustęp 2 mówi:

 

„Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”.

 

Powyższy zapis mówi o zakazie finansowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Deficyt budżetowy jest to dziura budżetowa, która pojawia się gdy wydatki państwa przewyższają dochody z podatków.

Od kogo pożyczamy pieniądze ?

Aby to najprościej wytłumaczyć. Mamy „NAKAZANE” brać wszystkie pożyczki z zza granicy. Bankierzy sobie żyją naszym kosztem. Od wykonywania poleceń jest zawsze Minister Finansów. Obecnie ministra mamy z CITI of LONDON, a pleców mu pilnują służby specjalne opłacane z zzagranicy. Nietrudno się domyśleć skąd. Co jakiś czas, aby odwrócić uwagę organizuje się zamachy i przewroty, by uwagę opinii publicznej i przekierować na stronę trzecią. W Przypadku Polski wrogiem staje się zawsze Rosja.

Obecnie, aby pokryć deficyt budżetowy musimy pożyczać pieniądze w formie obligacji, albo zaciągać kredyt w banku komercyjnym czy światowym.

Dlaczego polski rząd, nie może pożyczyć pieniędzy na pokrycie dziury budżetowej od banku polskiego, jakim jest Narodowy Bank Polski ?

NARODOWY BANK POLSKI JEST TAK POLSKI JAK POLSKI RZĄD.

W zdrowym i uczciwym systemie powinny być opracowane mechanizmy, które pozwalają pokryć deficyt budżetowy od NBP.

 

Polski bank powinien udzielać bezprocentowej pożyczki rządowi polskiemu.

Ponieważ, to procenty są jednym z wielu elementów, które psują polską i światową ekonomię. Pomijamy tutaj kreację pieniądza.

 

Jeżeli państwo polskie dbałoby o interesy Polaków, to pożyczanie pieniędzy od obcych banków powinno być zakazane w Konstytucji.

Dlaczego mamy deficyt budżetowy i olbrzymi dług publiczny ?

Plan zawsze jest ten sam. Najpierw kartele dają kredyty, kiedy gospodarka jest odpowiednio zadłużona przystępują do realizacji swojego planu.

Za kolejne kredyty Polska musiała oddać gospodarkę, sprzedając przedsiębiorstwa polskie po minimalnej wartości. Wcześniej dokonywano dewaluacji złotówki, aby ceny nieruchomości były jeszcze mniejsze. To dlatego na przykład w Polsce ponad 80% banków jest w rękach zagranicznych.

Dlaczego musimy brać kolejne kredyty ?

Od jakich banków na jaki procent …………………………………….

Aleksander Kwaśniewski zapis o zakazie finansowania deficytu budżetowego, argumentował możliwością łatwego zadłużania się. Twierdził, że należy związać ręce politykom, by nie zaciągali łatwo kredytów. I takich bolszewików  kreuje się na scenie politycznej.

Jakie są tego konsekwencje ?

Obecnie cały podatek dochodowy oddajemy bankom zagranicznym w postaci odsetek.

Pomyśl ile pieniędzy stracił każdy Polak na tym zapisie ?

 

Aleksander Kwaśniewski był w 2005 roku na liście uczestników Grupy Bilderberg. Czyli de facto niemieckiej ogólnie mówiąc.

 

Zauważ, co by stało się gdybyśmy byli niezależnym państwem bez Unii Europejskiej ?

 

Niepotrzebny byłby podatek dochodowy PIT, który w całości oddajemy kartelom finansowym w postaci odsetek bankowych.

Unia Europejska zabrania krajom członkowskim pożyczania pieniędzy od swoich banków centralnych na pokrycie deficytu budżetowego. Czyli Unia zabrania NBP pożyczania pieniędzy polskiemu rządowi.

 

Bank centralny Unii Europejskiej, drukuje puste pieniądze i dotuje gospodarki Francji czy Portugalii poprzez wykup obligacji, których nigdy nie spłacą. Zapowiedział, że w taki sposób będzie pomagał bankrutującym krajom.

 

Zapis Aleksandra Kwaśniewskiego i zakazy Unii Europejskiej przyczyniły się do olbrzymiego zadłużenia Polski, zubożenia Polaków, niszczenia gospodarki i uzależnienia nas od finansjery.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz