wtorek, 3 maja 2022

Godło, herb i barwy narodowe dla przypomnienia


Szukając odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięło godło i jak powstały barwy narodowe,  aby swojemu dziecku opowiedzieć o tym, proszę sobie wyobrazić, że nie znalazłem, żadnego konkretnego wyjaśnienia, które by, w sposób prosty i transparentny wyjaśniałoby skąd pochodzi nasz herb.  Czytam wypowiedzi profesorów i docentów, a co drugi to głupszy od poprzedniego, ale za to ma dłuższy tytuł naukowy. Tworzą jakieś  wizje, majaczenia, wyjaśnienia, które się kupy nie trzymają.

I wtedy sobie przypomniałem, co mi mama zawsze mówiła:  Synu jak chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam. Prorocze słowa.

Przeczytane książki wywaliłem do śmietnika i  zacząłem sam szukać. I jak to zwykle najciemniej pod latarnią.

Mamy wszystko dokładnie opisane w naszych kronikach, ale komu chce się czytać, chyba tylko amatorom .

Kiedy i gdzie:

Podczas zjazdu gnieźnieńskiego pomiędzy 7-15 marca 1000 r. (tutaj były spory z datą 1001 r, ale po porównaniach kronik, tą datę się generalnie przyjmuje to i my ją przyjmiemy) w Gnieźnie, gdzie  usankcjonowano pomiędzy dwoma stronami cesarstwem rzymskim (nie mylić z niemieckim), a państwem polskim podczas wizyty Ottona III – cesarza rzymskiego, a Bolesławem Wielkim ( bo taki przydomek powinien być używany, a nie Chrobry zmieniona w późniejszych czasach) – władcą ówczesnej Polski.

W Rocznikach, czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego w księdze II Ian Długosz  pisze:

„ Cesarz Otto zdjął wspaniały diadem, który wtedy miał na głowie i ozdobił nim, i uwieńczył skronie księcia Bolesława ustanawiając go (i wszystkich jego następców) królem Polski, sprzymierzeńcem i przyjacielem cesarstwa rzymskiego, podporządkowując mu wszystkie ziemie polskie i ludy, dając jemu i jego następcom – królom Polski – panowanie nad księstwami, ziemiami i okręgami zdobytymi w przyszłości na pagonach i schizmatykach. Jako godło nadaje jemu i całemu Królestwu Polskiemu po wieczne czasy białego orła. Podobnie jak cesarstwo rzymskie ma to samo godło koloru czarnego i podlegają mu wszystkie ludy niemieckie, tak samo on ma używać tego godła na czerwonym polu i nieustannie podporządkowywać sobie poszczególne ludy słowiańskie i pogańskie…………………….Aby to jego nadanie stało się trwalsze, umacnia je i utwierdza przywilejem cesarskim zaopatrzonym w złota pieczęć, obdarzając, zwalniając i wynosząc królów i Królestwo Polskie szczególnymi przywilejami, wolnościami i usprawnieniami i na zawsze wyswobadzając i uwalniając od posłuszeństwa i zależności od siebie i następców swoich, cesarzy rzymskich.”.

Podsumowując, datę i miejsce znamy i resztę dokładnie też.

GODŁEM, czyli symbolem został usankcjonowany ORZEŁ BIAŁY, który powinien być pisany dużą literą zawsze, zaś HERBEM, czyli nośnikiem dla godła – tarczy czy sztandaru jest zawsze POLE CZERWONE.

Barwy biało czerwone wywodzą się bezpośrednio z kolorystyki herbowej biały orzeł na czerwonym polu.

Ale pójdźmy jeszcze dalej i zastanówmy się czy wcześniej był używany orzeł, jako godło. Oczywiście, że tak możemy twierdzić. Nasz wielki kronikarz Wincenty Kadłubek w księdze IV w swojej Kronice Polskiej używa sformułowania – victricis viso aquilae signo – ujrzawszy znak zwycięskiego orła (no tak, przegranego orła raczej trudno spotkać) i zaczynamy szukać, gdzie możemy spotkać jakieś sensowne wytłumaczenie. I znajdujemy ponownie u naszego biskupa Piaseckiego w jego kronice na stronie 48 : „ …po klęsce Kwintylego Warra od Arminiusza wodza Giermanów w Westfalii pomiędzy Amazą i Lupą rzekami porażonego, gdy ze zdobytych orłów rzymskich posiłkującym Niemców Sarmatów, którzy bez wątpienia naprzeciw Rzymian często przybywali, na pomoc. Lechom biały, a Czechom czarny się dostał, jakich to znamion ludy te dotąd używają, chwałą oręża większemu narodu swego rozsławieniu początek dali.
Mowa tutaj o bitwie Bitwa w lesie Teutoburskim  – bitwa stoczona jesienią 9 roku n.e. pomiędzy plemionami germańskimi pod wodzą Arminiusza, wodza ze szczepu Cherusków, a wciągniętymi w zasadzkę trzema legionami rzymskimi (XVII, XVIII, XIX), dowodzonymi przez Publiusza Kwinktyliusza Warusa.

Bitwa ta zapoczątkowała siedmioletnią wojnę, która ostatecznie ustanowiła granicę na Renie jako granicę Cesarstwa Rzymskiego na okres 4 stuleci, aż do upadku Cesarstwa.
Dziś już wiemy z różnych badań, że germanie byli słowianami, ale o tym się nie mówi.

1 komentarz:

  1. Nośnikiem dla Godła czy Sztandaru powinno być pole Szkarłatne a nie czerwone.

    OdpowiedzUsuń