niedziela, 1 września 2019

1 września 1939 r. i nasze straty ludnościowe w II wojnie światowej

Wybuch II wojny światowej 1 września obchodzimy jak co roku z bandą rządowych darmozjadów. . Przypomnijmy podsumowanie.


Wybuch II wojny światowej

W poniższym roczniku znaleźć możemy dane statystyczne.
http://istmat.info/files/uploads/51382/maly_rocznik_statystyczny_1939.pdf

Ale dokładniejszą liczbę ludności znajdziemy w poniższym roczniku statystycznym
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI wrzesień 1939 - czerwiec 1941 wydany przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji w Londynie w 1941 r

Tabela 9 s. 4
Wg szacunków dla 1939 r.  Stan w dniu 31 - 08 -1939 ludności wynosił przy powierzchni kraju 389 720 km2

    35 339 mln

Przechodzimy teraz na koniec drugiej wojny światowej i bierzemy poniższy rocznik statystyczny:

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
HISTORIA POLSKI W LICZBACH LUDNOŚĆ TERYTORIUM wydanej w Warszawie w 1994

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/18436/Historia%20Polski%20w%20Liczbach_1994%20198147.pdf

s. 138 tabela 118

Pierwszy powojenny spis ludności z 14 - 02-  1946 roku pokazał jakie straty poniósł nasz kraj.
W nowych granicach kraju o powierzchni 311 730 km2 urząd statystyczny podaje liczbę ludności:23 930 mln
s. 165 tabela 134

Od tej liczby należałoby jeszcze odjąć ludność niemiecką w liczbie 2 288 mln
Wg K. Piesowicza spośród ogółu  ludności niemieckiej przesiedlono w latach 1945 - 1950 3 382 mln podczas, gdy wg roczników  GUS 2 275 mln.
W tym spisie Polaków (wg narodowości ) było 20 520,2 mln

Należy oczywiście wziąć dodatkowo wszelkie poprawki wynikające z metodologii statystycznej.

Teraz przypomnijmy sobie ustawkę we wrześniu 1939 r 
A kto stał za finansowaniem stron uczestniczących


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz