sobota, 11 marca 2023

Garibaldi, czyli jak się struga bohatera z banana, by założyć bank

2 czerwca 1882 zmarł Giuseppe Garibaldi. Bohater dwóch kontynentów, którego nazywano niekoronowanym królem ludów. Przez czterdzieści lat wspierał różne narodowościowo-wyzwoleńcze kampanie wojenne.

Tak wygląda nauczanie historii w naszych podręcznikach. Uczymy się o niby bohaterach, którzy w rzeczywistości byli zwykłymi bandytami wystruganymi przez Londyn w celu likwidacji konkurencji.

 

11 maja 1860 roku, pod ochroną angielskich okrętów "Intrepid" i HMS "Argus", Garibaldi wylądował w Marsali na Sycylii.

Francesco Crispi w propagandowych podręcznikach występuje jako bohater i mąż stanu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Crispi

Serwowanych nam jako centralne nauczanie i powtarzanych przez osłów w naszych szkołach zwanych historykami. I potem głupia i naiwna młodzież jest podpuszczana pod różnymi hasłami do wywoływania powstań i zamieszek.

Tymczasem nasz Francesco to była zwykła menda oddelegowana do określonego zadania.

Po wylądowaniu werbuje każdego: złodziei, morderców i przestępców wszelkiego rodzaju. Ten sam patent zrobili Anglicy w Moskwie poprzez Kompanie Moskiewską werbując złodziei i zwykłych bandytów, których nazwano później oprycznikami, którzy grabili cerkwie i mordowali bojarów pod szczytnymi hasłami wrogów cara i obrony prawosławia.

Na tą imprezę przeznaczono finansowanie w wysokości trzech milionów franków. Tak samo wyglądała wyprawa na Wilno w 1391 r budżet i werbunek bandy do wywrotki. To samo było później w Rosji.

Te fundusze służyły Garibaldiemu na zakup precyzyjnych karabinów w Genui, bez których nie mogliby stawić czoła armii Burbonów, która była  dobrze zorganizowaną armią.


Letter of credit issued to Giuseppe Garibaldi by the National Bank of Scotland in 1860u

Aby łatwiej to zrozumieć i bardziej chodzi generalnie o długoletni plan likwidacji królestw poprzez zastąpienie ich rządami, które są najczęściej tworzone przez ludzi nic nierozumiejących obojętnie czy mają dobre czy złe intencje. I tak jak skutkami po rewolucji francuskiej finalnymi efektami było utworzenie banków centralnych tak w skrócie.

Garibaldi ze swoją bandą musiał mieć broń precyzyjną, na owe czasy najlepszą, gdyż obawiano się, że może on skończyć jak Carlo Pisacane, kolejny rewolucjonista z wypranym mózgiem, zainfekowany ideami. W naszej  Rzeczypospoliej to taki odpowiednik Chmielnickiego.

Cel Garibaldiego był jeden obalenia monarchii burbońskiej. I taki sam cel był w rewolucji francuskiej.

Zawsze w propagandzie edukacyjnej używa się argumentów o wyzwolenia ludzi spod ucisku i ciemnoty itp. To proszę zobaczyć jak to naprawdę wyglądało, ot choćby można wymienić:

1735: Pierwsza katedra astronomii we Włoszech, powierzona w Neapolu Pietro De Martino

1737: Pierwszy teatr na świecie (S.Carlo di Napoli) i pierwsze miasto we Włoszech dla liczby teatrów (Neapol), Teatro San Carlo jest najstarszym teatrem działającym w Europie.

1754: Pierwsza katedra ekonomii na świecie, powierzona w Neapolu Antonio Genovesi

1762: Akademia Architektury, jedna z pierwszych i najbardziej prestiżowych w Europie

1763: Pierwszy włoski cmentarz dla ubogich ("Cmentarz 366 dołów", w pobliżu Poggioreale w Neapolu, zaprojektowany przez Ferdinando Fugę)

1782: Pierwsza interwencja we Włoszech w profilaktyce przeciwgruźliczej

1789: Pierwsze zlecenie "mieszkań socjalnych" we Włoszech (San Leucio koło Caserty).

1792: Pierwszy atlas morski na świecie (Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Atlas morski Obojga Sycylii. (t. I) opracowany przez prestiżową Szkołę Kartografii Neapolitańskiej)

1801: Pierwsze na świecie Muzeum Mineralogiczne

1807: Pierwszy "ogród botaniczny" we Włoszech w Neapolu nowoczesnej koncepcji

1812: Pierwsza szkoła baletowa we Włoszech, przyłączona do San Carlo

1813: Pierwszy włoski szpital psychiatryczny (Royal Morotrofio of Aversa)

1818: Pierwszy parowiec Morza Śródziemnego "Ferdynand I"

1819: Pierwsze obserwatorium astronomiczne w Europie, w Capodimonte

1832: Pierwszy most wiszący ("Real Ferdinando" most nad Garigliano), w żelazie, w Europie kontynentalnej

1833: Pierwszy statek wycieczkowy w Europie "Francesco I"

1835: Pierwszy włoski instytut dla głuchoniemych

1836: Pierwsza kompania żeglugi parowej na Morzu Śródziemnym

1837: Pierwsze miasto we Włoszech z oświetleniem gazowym (pierwszy eksperyment w arkadach San Francesco di Paola)

1839: Pierwszy tunel kolejowy na świecie. Pierwsze oświetlenie gazowe włoskiego miasta (trzecie w Europie po Londynie i Paryżu) z 350 lampami

1840: Pierwsza fabryka obróbki metali we Włoszech pod względem liczby pracowników (1050) w Pietrarsa koło Neapolu

Itd. Resztę można sobie doczytać na :

https://belsalento.altervista.org/regno-borbonico-annovera-molti-primati/

Najważniejsze by widzieć schemat działania, którego dzisiejsze osły zwane historykami nic nie rozumieją świętując konstytucję 3 maja.

Aby tworzyć mit zatrudnia się pisarzy, których zadaniem jest tworzenie określonej narracji, którzy pomagając w tworzeniu mitu Takim pisarzem był Alexandre Dumas, który wychwalali czyny.

Współcześnie w Polsce do takich należy Pan Waldemar Łysiak i Jacek Komuda, wystarczy przeczytać ich narracje.

Oprócz wyzwalania Włoch (skąd my to znamy zawsze są biznesy które komuś przeszkadzają). Tym biznesem, który przeszkadzał był monopol siarkowy.

Na szczeblu międzynarodowym tarcia były między Wielką Brytanią a Królestwem Obojga Sycylii dotyczące tak zwanej kwestii siarki (1838-1840) nie ustąpiły, gdy Londyn, kierowany przez  sekretarza stanu Temple'a, zagroził odwetem na Neapolu i monarchii Ferdynanda II, który próbował uwolnić się od komercyjnej wyłączności na dostawy produktów siarczanów sycylijskich do Imperium Brytyjskie, zawierając korzystniejsze porozumienie z Francją. Właśnie wtedy, gdy kolonialni Brytyjczycy potrzebowali siarki do prochu strzelniczego, aby eksterminować rdzennych Indian na dalekim zachodzie Ameryki Północnej...

Skutkiem wszystkich działań Garibaldi zdołał opanować całą wyspę i zmusić Franciszka II do ucieczki. Rządy Burbonów na Sycylii stały się historią, a Giuseppe Garibaldi ogłosił się dyktatorem.

Działalność propagandowa Londynu odniosła też pożądany skutek w Ameryce. Zachęcając Amerykanów kampanią Garibaldiego na rzecz wyzwolenia Obojga Sycylii. Nawet niektórzy Amerykanie udali się do Włoch specjalnie po to, aby zaciągnąć się do jego armii, i że niektóre amerykańskie statki handlowe zostały mu przydzielone do transportu ochotników i prowiantu na Sycylię.

W niektórych amerykańskich miastach odbywały się wiece nie tylko w celu wyrażenia sympatii ludzi dla Garibaldiego, ale także w celu zebrania pieniędzy i materiałów wojennych.

Samo miasto Nowy Jork przekazało około stu tysięcy dolarów na rzecz sprawy Garibaldiego.

Z Genui, 5 lutego 1860 roku, generał Garibaldi wysłał następujący list do Włoskiego Komitetu Narodowego w Nowym Jorku:

"Komitet Narodowy Nowego Jorku. Kierując mi sto sztuk broni palnej, hojny prezent od pułkownika Colta, uhonorował mnie uczuciem sympatii i szacunku, aby każdy człowiek honoru był dumny!... Z wdzięcznością przyjmuję pochwałę – choć o wiele większą niż moje zasługi – i uważam ją za hołd dla świętej sprawy naszego kraju, a nie dla osoby, która z całej duszy pragnie móc jej ponownie służyć.

 

Poinstruowałem Centralne Kierownictwo o milion karabinów polisy i odbiór wspomnianej broni, kiedy dotrą do Genui, i pozostaje mi tylko wyrazić najserdeczniejszą wdzięczność za życzliwość i patriotyczne oddanie panów członków Komitetu"

Więcej  na : https://www.altaterradilavoro.com/documenti-italiani-e-americani/

 

I dzisiaj mamy to samo z Ukrainą i pajacem z Kijowa i jego bandą i ameryńskim ministrem finansów w rządzie kijowskim.

W praktyce działania Garibaldiego bezpośrednio przyczyniły się do likwidacji Państwa Kościelnego i do zmiany politycznej mapy Europy.

Dokładnie wcześniej z Anglii wcześniej Stuartów, potem rewolucja francuska i Sycylia. Rzeczą, o która jest mało znana u nas to PRAWO PICA.

Ustawodawstwo zostało zaproponowane w latem 1863 r. i stało się prawem obowiązującym w południowych Włoszech i na Sycylii, dopiero w sierpniu 1863 r. Nazwa pochodzi od wspieranego przez Piemont polityka południa o imieniu Giuseppe Pica.

Od wszystkich południowych Włochów Zgodnie z prawem byli potencjalni przestępcy, wszyscy złapani z jakąkolwiek bronią byli Z góry osądzeni przestępcy zaangażowani w działalność przestępczą, bandyci. Dlatego były podlega egzekucji doraźnej. Nie miało znaczenia, że biedni południowi Włosi Rolnicy potrzebowali broni i noży do prowadzenia działalności rolniczej. To również Nie miało znaczenia, że rolnicy wiejscy na południu tradycyjnie uzupełniali Ich normalne diety z dziczyzną z lasów regionu. A więc prawo stworzył wybór dla wiejskich rolników z południa egzekucji za nieprzestrzeganie prawa lub powolny głód dla rolnika i jego podopiecznych. Ponieważ nie było procesu Nie było obrony przed etykietowaniem jednostek jako bandytów.

Prawo podlegające aresztowaniu, uwięzienie lub egzekucja każdego, kto został uznany za wspólnika bandytów. Pośród Te zachowania, które uznano za wspierające rozbójnictwo, to; Osób którzy posiadali broń bez licencji rządowej, osoby złapane "pracujący" na polach bez przepustki, innymi słowy złowiony poza miastem lub granice wioski bez pozwolenia, także każda osoba, która niosła więcej jedzenia poza granicami wsi niż wystarczało na jeden posiłek, utrzymywany zbyt duży przechowywanie żywności w domu, obucie koni bez zezwolenia lub trzymanie lub noszenie podkowy.

Kolejny interesujący aspekt Właściwym protokołem egzekucji bandytów było to, że należało ich rozstrzelać w jako znak ich zdrady wobec państwa. Kiedy egzekucje nie poszły jak Planowane mogą być konsekwencje dla oficerów dowodzących.

Piemont z pomocą swoich sojuszników  przedstawia papieża i króla Franciszka jako diabła,

Więcej na:

http://www.sanfelesesocietynj.org/History%20Articles/The%20Assumption%20Articles/The_Adoption_of_Legge_Pica_Legislation_August_1863.htm

 

Gdzie tu jest haczyk, by lepiej to ogarnąć?

Cavour zadłużył Piemont u Jamesa de Rothschilda (James de Rothschild był najmłodszym z pięciu synów Mayera Amschela Rotszylda.

Camillo Benso di Cavour – wolnomularz, współtwórca ograniczeń wpływów duchowieństwa. Camillo Cavour został powołany na urząd premiera królestwa Piemontu. To taki dzisiejszy pajac z Polin Morawiecki.

Dążył do pełnej laicyzacji życia publicznego i prawodawstwa, w tym także prawa rodzinnego i małżeńskiego, usunięcia religii z edukacji i kultury. W chwili śmierci Cavoura 70 biskupów i kilkuset księży włoskich było uwięzionych lub wyrugowanych ze swoich diecezji, a 12 000 zakonników i zakonnic usuniętych z domów klasztornych.

Piemont, aby spłacić długi, którym pomógł mu Charles de Rothschild z dalszymi pożyczkami w wysokości 180 tysięcy scudi rocznie. W ten sposób Piemont i Cavour wkrótce znalazły się w rękach Rotszyldów. Był to pierwszy fundamentalny krok do osiągnięcia jedności Włoch siłą, jedności narzuconej przez samych Rotszyldów poprzez ich bankiera odniesienia z demokratycznymi politykami Augustem Belmontem i "statystami" Wiktorem Emanuelem II, Garibaldim, Cavourem, Mazzinim.

I to jest rok 1831

W roku 1844 upada duży bank Banca di Genova. W roku 1847 upada następny duży bank Banca di Torino. W 1849 roku w Piemoncie założono prywatny Banca Nazionale degli Stati Sardi. Cavour wymusza powierzenia bankowi zadania skarbu państwa.

Banca Nazionale degli Stati Sardi był zobowiązany zarówno do założenia dwóch oddziałów w Nicei i Vercelli, jak i do przejęcia funkcji kasjera państwowego. Prywatny bank emitował i zarządzał pieniędzmi państwowymi przed i po zjednoczeniu, przyjmując w 1861 r. nazwę Banca Nazionale w Królestwie Włoch, a w 1867 r. włączył zarówno Bank Parmy, jak i Bank Czterech Poselstwa.

W 1857 r weszli nowi akcjonariusze wraz z emisją obligacji pożyczki anglo – sardyńskiej Rothschilda  . W 1897 r. nadal posiadał w swoim portfelu obligayjnąi pożyczkę anglo-sardyńską Rothschilda z 1857 r. A konsorcjum Rothschilda trzeba czytać jako konsorcjum książąt niemieckich, które przejęło Citi of London.

Po przedsięwzięciu Garibaldiego prawie całe "neapolitańskie" bogactwo trafiło do Piemontu, a Camillo Benso, hrabia Cavour, był w stanie uregulować swoje ogromne długi wobec Rotszyldów.

Ustawy i rozporządzenia. Jeśli okres od 1861 do 1865 roku był ważny dla Administracji Długu Publicznego, ponieważ to w nim miało miejsce utworzenie Wielkiej Księgi Królestwa Włoch oraz ujednolicenie i włączenie do niej Wielkiej Księgi Długów starożytnych stanów Lombardii, Księstw Modeny i Parmy, Toskanii oraz prowincji neapolitańskiej i sycylijskiej, i położono, że tak powiem, podwaliny pod ustawodawstwo włoskiego długu publicznego; nie mniej bogaty w niezwykłe fakty i mający wielkie znaczenie dla tej administracji był okres od 1866 do 1870 r., podczas którego długi różnych przedsiębiorstw kolejowych i prowincji weneckich zostały włączone do długu publicznego Królestwa, a następnie przeprowadzono brzemienne w skutki negocjacje w sprawie podziału papieskiego długu publicznego między Włochami a rządem Stolicy Apostolskiej. rozpoczęto operacje unifikacji tego samego papieskiego długu publicznego dla całości zmniejszonej przez Włochy po przyłączeniu do Królestwa Prowincji Rzymskiej, a ostatecznie wprowadzono wstępne przepisy w celu wprowadzenia w 1871 r. dziesięcioletniej zmiany folderów na okaziciela skonsolidowanych 5 i 3 procent, wyczerpując półroczne kupony pierwszego z tym, który miał być należny 1 lipca, oraz w drugim z kuponem należnym w dniu 1 października tego roku.

Wraz z włoską jednością przeprowadzono szereg operacji na kilku frontach w szerszym międzynarodowym projekcie, starannie i długo przygotowanym. Władza finansowa poprzez politykę i moce okultystyczne wprowadziła formę pierwszego "resetu" we współczesnej historii. Z jednej strony dłużnik przeniósł się z domów rządzących do poddanych, którzy stali się poddanymi podatkowymi, z drugiej strony wraz z centralizacją siedmiu państw przed zjednoczeniem pod rządami Domu Sabaudzkiego, domu bankowego Rotszyldów, spłata długów była gwarantowana przez jednego dłużnika, liberalne rządy finansowane przez siebie. Wszystkie długi sprzed 1860 r., cały dług publiczny przedzjednoczeniowych "starożytnych państw", zostały rozłożone na ujarzmionych lub skolonizowanych. Nowi włoscy poddani pozostawali na łasce tych samych poprzednich wierzycieli, którzy kontrolując nowe rządy, działali odtąd w celu zapewnienia spłaty stale rosnących długów, nawet przy duszącej polityce fiskalnej, która po raz pierwszy upadła w 1865 r., Po czym nastąpił poważny kryzys gospodarczy w 1882 r. W ciągu 22 lat praktyka kradzieży, korupcji, nękania podatkowego, kradzieży, wszelkiego rodzaju przestępstw gospodarczych została skonsolidowana do fałszywego bilansu znanego "scandolo della Banca Romana".

Pisząc bardziej wprost zjednoczenie Włoch zostało zaplanowane by zlikwidować konkurencję i utworzyć półprywatny, bank centralny pod kontrolą prywatnych bankierów.

 

Dzisiejsza awantura na Ukrainie jest zwykła i zaplanowaną operacją finansową zbliżoną jak to miało miejsce we Włoszech.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz