sobota, 7 listopada 2020

Marszałek Michaił Tuchaczewski jak Szef Sztabu Generalnego Tadeusz Rozwadowski, czyli podobny sposób likwidacji zdolnych wojskowych

W historii Polski Niemcy użyli swoich agentów Lenina i Piłsudskiego podczas operacji przeciwko Denikinowi, który chciał się z Polakami dogadać i utworzyć sojusz przecikow Niemcom i bolszewikom, co banda półgłowków zwanych historykami nie widzi. Jak się już uporali z białymi standartowo przystąpili przystąpili do realizacji swoich planów. Właściwie do dziś nic się nie zmieniło, Jak się ogląda filmy na TVP z Piłsudskim nietrudno zgadnąć, kto z tyłu wykłada pieniądze. A niemiecka agentura obsadzając Klicha na stanowisko MON dziś zrobiła to samo, a obecnie rękoma żydka Maciarewicza czy drugiego agenta Błaszczaka robią wspólna robotę rozbrojenia wojska polskiego i przekierowania wg stałego scenariusza na Rosję.

Wracając na nasze podwórko, u fryców jeśli mają do czynienia z Rosją carską czy bolszewicką nie ma większego znaczenia, po prostu realizują swój plan.

U Polsce niemiecka agentura rękoma piłsudczykowskiej chołoty zlikwidowała gen. Rozwadowskiego wraz z jego otoczeniem. Podobny manewr zrobiono z sowieckim marszałkiem Michaiłem Tuchaczewskim preparując i podrzucając spreparowane dowody, co miało skutek w mordach w dowództwie armii czerwonej.  Pozostaje pytanie co było iskrą, która zapaliła proces czystki w wojsku rosjii sowieckiej. Tą iskrą był artykuł Tuchaczewskiego z 1935, który pokazał zagrożenie ze strony Niemiec, mimo wspólnych działań jakie były prowadzone w ówczesnym czasie

Publikacja Opublikowane z poprawkami: prawda. 31 marca 1935 

Przedruk z: Izwiestia Komitetu Centralnego KPZR. 1990. Nr 1. LL. 161-169. Maszynopis.

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012158

Plany wojenne  Hitlera

 

Po dojściu do władzy w styczniu 1933 roku Hitler oświadczył, że wyeliminowanie kryzysu i bezrobocia w Niemczech zajmie mu cztery lata. Ta demagogia narodowo-socjalistyczna  pozostała pustą demagogią. Ale, jak się teraz staje jasne, za tym demagogicznym planem krył się inny, znacznie bardziej realistyczny, czteroletni plan stworzenia gigantycznych sił zbrojnych.

Rzeczywiście, już w drugim roku władzy narodowych socjalistów potroiła się liczba podziałów, na które Niemcy zezwolił w traktacie wersalskim, osiągając 21.

Powstało lotnictwo wojskowe, zabronione przez ten sam traktat.

Niemiecki przemysł wojskowy wszedł praktycznie na ścieżkę postępowej mobilizacji. Dobrze znane są możliwe produkty zmobilizowanego niemieckiego przemysłu. Za rok lub dwa może uzbroić armię, która była Kaiserem pod koniec wojny imperialistycznej.

Praktycznym dopełnieniem tego programu jest ogłoszona przez rząd narodowo-socjalistyczny ustawa o powszechnej służbie wojskowej i utworzeniu 36 dywizji w czasie pokoju.

W ten sposób już w trzecim roku władzy Hitlera niemieckie siły zbrojne, tylko siły lądowe, dochodzą do potęgi przedwojennych Niemiec, biorąc pod uwagę, że rozmieszczenie mobilizacyjne w Niemczech jest obecnie potrojone, a nie podwojone (rozmieszczonych jest 21 z siedmiu dywizji). Obecność silnego lotnictwa wojskowego czyni tę armię jeszcze potężniejszą. Wrócimy do tego pytania nieco dalej.

Germańskie poglądy na współczesną wojnę.

Von Seeckt pierwsza niemiecka literatura wojenna podniosła pytanie, jaka „strategia wyznaczania daty docelowej pozwoli osiągnąć rozwiązanie za pomocą mobilnych, wysokiej jakości, zdolnych do prowadzenia sił operacyjnych - bez lub przed rozpoczęciem ruchu mas” 3 . W związku z tym Seeckt żąda, aby dywizje były w pełni gotowe do walki w czasie pokoju, tak aby po mobilizacji nie były do ​​nich wysyłane żadne posiłki, tj. aby w czasie pokoju walczyli zgodnie ze stanami wojny. Oprócz tego Seeckt uważa, że ​​konieczne jest wprowadzenie powszechnej służby wojskowej w Niemczech, aby rozwinąć potężne zdolności obronne kraju.

Ludendorff , który, jak wiecie, jest teraz zaangażowany w pracę w niemieckim Sztabie Generalnym, biorąc pod uwagę powszechną służbę wojskową i maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich Niemiec na wojnę, w ten sam sposób uważa, że ​​konieczne jest posiadanie armii inwazyjnej, aby zdezorganizować obronę wroga na jego terytorium i wykonać nagłe, błyskawiczne uderzenia.

Ludendorff jest niezadowolony z tempa pierwszego okresu wojny w 1914 roku: „Mobilizacja i koncentracja wojsk przeciągnęła się do 16 dnia mobilizacji”.

„Zaledwie cztery tygodnie po ogłoszeniu mobilizacji, Zagraj w bitwę pod Tannenbergiem”  .

Dlatego mówi Ludendorff:

„W toczeniu wojny wielkich potęg wojskowych przeciwko słabo uzbrojonym państwom, szybka mobilizacja, podobnie jak szybki postęp wojsk, będzie odgrywać wyjątkową rolę. Duże potęgi wojskowe, oprócz lotnictwa, będą wykorzystywać szybko poruszające się oddziały składające się z dywizji piechoty zmotoryzowanej i kawalerii, wzmocnione formacjami pancernymi i oddziałami pomocniczymi transportowanymi pojazdami, aby zakłócić mobilizację wroga.

Wszystko to wskazuje, że przygotowując się do wojny, należy kierować się innymi skalami w czasie i przestrzeni, niż których nauczyła nas dotychczas historia militarna ”  .

Podpułkownik Nering mówi w swojej właśnie wydanej książce:

„Kiedy mobilizujesz wojska mobilne i zmotoryzowane, razem z lotnictwem mają za zadanie zatrzeć własne granice i zapewnić ofensywę własnej armii, a także krótkie uderzenia zakłócają mobilizację i koncentrację wroga”  .

Generał Mezsch wyraził te same przemyślenia w swojej książce „Nowoczesna nauka wojskowa”, wydanej w 1934 roku pod redakcją słynnego niemieckiego pisarza wojskowego Kochenhausena. Generał Metzsch argumentuje, że strategicznym celem silnie uzbrojonego państwa jest przeniesienie działań wojennych na terytorium wroga w celu udaremnienia jego organizacji wojskowej od samego początku wojny. W tym celu należy przede wszystkim wykorzystać powietrze, a następnie szybko poruszające się, tj. głównie siły zmotoryzowane. Te mobilne siły muszą być śledzone przez duże masy żołnierzy, aby stworzyć solidną bazę operacyjną.

W niemieckiej literaturze wojskowej znajdujemy tyle stwierdzeń w tym duchu, ile nam się podoba. Nowa niemiecka doktryna wojskowa krystalizuje się i jest obecnie wspierana materialnie.

Marszałek Pétain w artykule opublikowanym w Revue des deux Mondes z 1 marca br. W ten sam sposób charakteryzuje niemiecką doktrynę wojskową. Mówi, że „pojawienie się nowej broni może nadać walce zupełnie inny obrót. Obecnie można sobie wyobrazić wojnę, która nagle zaczyna się metodami zdolnymi do zniszczenia pierwszego rzutu sił zbrojnych wroga, dezorganizacji jego mobilizacji i zniszczenia żywotnych ośrodków jego potęgi ”.

„Broń takiej wojny już istnieje” - dodaje marszałek Pétain i zwraca uwagę, że metoda ta jest szczególnie popularna w Niemczech.

Dlatego Niemcy organizują ogromne siły zbrojne, a przede wszystkim przygotowują te z nich, które mogą stworzyć potężną armię najeźdźców.

Spróbujmy scharakteryzować ten rozwój na podstawie danych prasowych i oficjalnych danych opublikowanych przez niemiecki rząd.

Ogólne wymiary broni germańskiej

Lotnictwo

Niemiecki rząd podejmuje szczególne wysiłki na rzecz rozwoju lotnictwa wojskowego.

Przemysł lotniczy jest w pełnym rozkwicie. Według francuskiego ministra wojny Moreina niemieckie fabryki samolotów produkują 15 samolotów dziennie. W rezultacie w 1935 roku zostanie wyprodukowanych ponad cztery i pół tysiąca samolotów.

Organizację i liczbę obecnie rozmieszczonych jednostek lotnictwa lądowego i morskiego przedstawia się w następujący sposób:

12 połączeń lotniczych na największych lotniskach, na których do dziś istniały regionalne grupy lotnicze. Uzbrojone są w aż 2100 bombowców i samolotów rozpoznawczych.

 

16 formacji lotniczych, zorganizowanych przez Goeringa , z oddziałami lotniczymi w największych punktach strategicznych. Jednostki te są uzbrojone w lotnictwo myśliwskie i pomocnicze, łącznie 1600 samolotów.

Łącznie w służbie lotnictwa lądowego i morskiego Niemiec, jak można wywnioskować z opublikowanych danych, powinno być w służbie do 3700 samolotów.

Personel tych sił powietrznych liczy 8 000 oficerów i 52 000 podoficerów i szeregowych. Ponadto niemieckie dowództwo szkoli do 60 000 personelu lotniczego w 16 grupach lotnictwa sportowego i na kursach lotnictwa cywilnego, co zwiększy łączną siłę lotniczą do 120 000.

W Niemczech dużo się mówi o planach Goeringa, aby zwiększyć lotnictwo do 16 000 samolotów.

Piechota

Niemcy ogłosiły utworzenie 12 korpusów i 36 dywizji piechoty. Personel tych połączeń musi być bardzo duży, ponieważ po pierwsze, jednostki te będą oczywiście stanowiły armie inwazyjne, a po drugie, muszą obejmować kadry do potrójnego rozmieszczenia. Ten stan najwyraźniej osiągnie 15 tysięcy osób, dla których są instrukcje z prasy. Potrzebny jest także duży personel dywizji na czas pokoju, ponieważ trzeba odrabiać straty z ostatnich 15 lat, tj. szybko zgromadzić wyszkolony zapas.

Oprócz pułków piechoty w skład dywizji wejdą najwyraźniej: dwa pułki artylerii (lekki i ciężki), batalion czołgów, batalion łączności, batalion inżynieryjny i kompania chemiczna.

Łącznie korpusy i dywizje piechoty będą liczyć do 546 000 ludzi.

W razie wojny Niemcy mogą natychmiast rozmieścić do 108 dywizji piechoty. Marszałek Pétain dzwoni pod numer do 100 oddziałów.

Kawaleria

Skład: 5 dywizji kawalerii i 10 pułków zmotoryzowanych, łącznie 51 000 ludzi.

Kawaleria oddziałów szturmowych i ochronnych pozwoli na dalsze formowanie dywizji kawalerii.

Artyleria

Oprócz artylerii, która jest częścią formacji piechoty i kawalerii, niemiecka Reichswehr najprawdopodobniej rozmieszcza co najmniej 12 pułków rezerwy dowództwa głównego, 12 pułków artylerii przeciwlotniczej i 12 ciężkich batalionów obrony wybrzeża o łącznej sile do 54000 ludzi.

Części opancerzone i zmotoryzowane

1 dywizja zmotoryzowana

15 000 osób

4 brygady zmechanizowane

12 000 osób

12 batalionów czołgów rezerwy dowództwa głównego

6000 osób

 

 

Całkowity:

33 000 ludzi, nie licząc czołgów piechoty i kawalerii

Jednostki czołgowe są coraz częściej wyposażane w najnowsze typy czołgów.

Oddziały sygnałowe, inżynieryjne i chemiczne, niebędące częścią formacji połączonych sił zbrojnych, muszą liczyć do 22 000 ludzi.

Wojskowe placówki oświatowe i różne instytucje Ministerstwa Obrony będą liczyć do 60 000 osób.

Marynarka wojenna

(z uwzględnieniem rezerwy i w budowie)

Liczba statków

Liczba ludzi

Pancerniki

Dziewięć 9000

Krążowniki osiem 4000

Niszczyciele 12 2000

Łodzie torpedowe 20  2000

Łódź podwodna 26 2600

Baza i zarządzanie

26  3000

Całkowity:23 000 7

Łączna liczba niemieckich sił zbrojnych do lata tego roku powinna więc osiągnąć 909 000 osób, a jeśli nie liczyć 60 000 studentów cywilnych instytucji lotniczych, to 849 000 osób.

Zakończenie organizacyjnego programu wojskowego Niemiec należy spodziewać się w 1939 roku.

Oprócz tych regularnych sił zbrojnych Niemcy mają znaczną liczbę ukrytych jednostek wojskowych, które mogą służyć mobilizacji i nowym formacjom, a mianowicie:

Liczba statków   21

 

Liczba ludzi          400 000

 

Oddziały szturmowe

Oddziały ochrony 7

Liczba ludzi           40 000

Służba pracy

 

Ilość jednostek 30

Liczba ludzi 300 000

Strażnik graniczny

Liczba jednostek 21

Liczba ludzi 50 000

Policja

Liczna ludzi 110 000

Całkowity:

Ilość ludzi 900 000

Armia Inwazyjna

W skład armii inwazyjnej z ogólnej liczby sił zbrojnych mogą wchodzić formacje zdolne do samodzielnych działań operacyjnych i składające się z państw bliskich wojennym.

Lotnictwo

Oprócz lotnictwa wojskowego co najmniej 1500 samolotów będzie mogło dziś wziąć udział w samodzielnych akcjach.

Części motocyklowe

Dywizja zmotoryzowana i 4 brygady zmechanizowane.

Kawaleria

5 dywizji kawalerii.

Piechota

1 szczebel, co najmniej 15 dywizji piechoty w pojazdach.

Niemcy mają 661 000 samochodów osobowych, 12 500 autobusów, 191 000 ciężarówek i 983 000 motocykli. Z tej liczby około 150 000 pojazdów należy do National Socialist Autocorpus (NSKK).

W tym roku personel tego korpusu przeszedł ponowne badanie lekarskie pod kątem zdolności do służby wojskowej.

Korpus podlega Ministerstwu Obrony.

Do przeniesienia niemieckiej dywizji piechoty potrzebna jest grupa transportu drogowego złożona z około 650 samochodów, 6700 ciężarówek i 1200 motocykli.

Jest dość oczywiste, że nawet biorąc pod uwagę pojazdy do organizacji obsługi zaplecza, niemieckie dowództwo będzie w stanie przenieść na potrzeby operacyjne piętnaście dywizji na znaczne odległości. W tym kierunku wykonuje się wiele pracy. W 1932 r. 200 000 ludzi zostało przetransportowanych za pomocą korpusu samochodowego w ciągu 17 godzin ze wszystkich części Niemiec do obszaru Tempelhof, co wymagało około 20 000 samochodów osobowych i ciężarowych.

 

Reszta dywizji w czasie pokoju utworzy drugi szczebel armii inwazyjnej.

Lotnictwo morskie i morskie

Atakujące  komunikację wroga i szlaki handlowe.

Ta inwazyjna armia, a zwłaszcza samoloty, sprzęt motorowy, kawaleria i okręty podwodne, będzie niewątpliwie intensywnie rozwijana przez narodowych socjalistów w najbliższych latach. Ale jednocześnie ta armia inwazyjna, już w tej formie, jest silniejsza niż cała armia francuska w czasie pokoju.

Plany Hitlera antyradzieckie i odwetowe

W swoim sprawozdaniu z VII Zjazdu Rad, towarzysz. Mołotow zacytował następujący fragment z książki Hitlera My Struggle:

„My, narodowi socjaliści, celowo wyznaczamy granicę przedwojennej niemieckiej polityki zagranicznej. Zaczynamy tam, gdzie Niemcy zakończyły sześćset lat temu. Położyliśmy kres nieustannemu przemieszczaniu się Niemców na południe i zachód Europy i kierujemy wzrok na naszych rodaków na wschodzie. Kończymy wreszcie politykę kolonialną i handlową okresu przedwojennego i przechodzimy do polityki przyszłości - do polityki podboju terytorialnego.

Ale kiedy mówimy obecnie o nowych ziemiach w Europie, możemy mieć na myśli przede wszystkim tylko Rosję i podlegające jej państwa graniczne.

Sam los niejako wskazuje w ten sposób ” .

Towarzysz Mołotow zadał pytanie, czy te aspiracje Hitlera są nadal aktualne?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w informacjach, które dotarły do ​​prasy, w rozmowach Hitlera z  Simonem . Według agencji „Radio” Hitler powiedział, że w stosunku do ZSRR sytuacja „zmusza Niemcy do zachowania swobody działania w przyszłości”. Jednocześnie, według prasy, Hitler żąda osłabienia zachodnich granic ZSRR. Hitler żąda również, aby Francja odmówiła współpracy z ZSRR.

Ta jasno wyrażona antyradziecka postawa Hitlera znajduje uznanie nawet w całej prasie burżuazyjnej.

Marszałek Pétain w cytowanym powyżej artykule mówi, że francuski system militarny, „przyjęty w latach 1927–1928, opierał się w całości na hipotezie, że nasz potencjalny wróg nie byłby w stanie w krótkim czasie wystawić potężnej armii i na nadziei, że kiedy się zbliży, znajdziemy czas się przygotować. Ta hipoteza nie odpowiada obecnym okolicznościom ”. I rzeczywiście, armia francuska ze swoimi 20 dywizjami i długimi okresami mobilizacji i gromadzenia jednostek nie będzie już w stanie aktywnie działać przeciwko Niemcom. Wręcz przeciwnie, przed rozpoczęciem takiej konfrontacji musiałaby tracić dużo czasu na rozmieszczanie swoich sił.

Ta zmieniona sytuacja na Zachodzie nasila antyradziecką politykę Hitlera. Hitler stara się uspokoić Francję i, jak donosiła prasa berlińska 25 marca, stwierdza, że ​​„Niemcy są gotowe do złożenia obietnic, że nie mają żadnych roszczeń wobec Francji i nie mają agresywnych zamiarów wobec swoich zachodnich sąsiadów”. [Hitler nie chciałby zwiększenia francuskiego uzbrojenia.] < Hitler usypia Francję, ponieważ nie chce podawać powodu zwiększenia francuskiego uzbrojenia. >

 

[Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, ale taki bieg wydarzeń przypomina nieco strategiczne położenie Niemiec w latach po wojnie francusko-pruskiej. Wytłumaczę ten pomysł słowami słynnego niemieckiego generała Hansa Kuhla.

„W latach następujących po wojnie 1870/71. można było śmiało oczekiwać, że Francuzi obronią się na wypadek wojny. Wszystkie wydarzenia francuskie sprowadzały się do tego ”  

Kuhl zwraca również uwagę, że z drugiej strony Moltke zawsze brał pod uwagę, jak trudno było Niemcom ostatecznie pokonać Francję w latach 1870/71.

Cytując kilka przemyśleń Moltkego na temat wyboru pierwszego i decydującego uderzenia, Kuhl mówi:

„Z tych warunków geograficznych i transportowych, zdaniem Moltkego, nieuchronnie wynikało, że na Zachodzie będziemy musieli uparcie bronić, a na Wschodzie będziemy w stanie obronić granicę ofensywą, a obszar koncentracji sił działających na tym froncie powinien być wybrany przed nieprzyjacielem. terytorium "  .

„Biorąc jednak pod uwagę fakt, że siły rosyjskie miały co tydzień silnie rosnąć, byliśmy opłacalni jako decydująca bitwa do osiągnięcia jak najszybciej”  .

Tak więc, spalony w 1914 roku podczas ofensywy na Francję i biorąc pod uwagę, że praktycznie w chwili obecnej Francja nie jest w stanie szybko podjąć aktywnej akcji, koła rządzące Niemiec kierują główną strzałę swoich działań przeciwko ZSRR. Jednocześnie Hitler liczy na swoją dyplomację i neutralność Francji.

Wielki przyjaciel nazistowskich Niemiec, Scruiter, pisze bezpośrednio na łamach Senday Times:

„Niemcy zdecydowały, że jeśli nie będą miały innego wyboru, jak tylko wojna, aby osiągnąć swoje cele i jeśli nadejdzie dogodny moment, to ta wojna musiałaby się odbyć na wschodzie Europy, a Wielka Brytania i, jeśli to możliwe, Francja powinny zająć neutralne stanowisko. Niemcy mają nadzieję na zwycięstwo, jeśli będziemy neutralni, a Francja nie zostanie zaatakowana ”.

Podobieństwo do sytuacji po wojnie francusko-pruskiej polega również na fakcie sojuszu Niemiec z Polską. Kul wskazuje, że duży wpływ miała decyzja Moltkego o pierwszym ataku na Rosjan, „sojusz z Austro-Węgrami w 1879 r. Interwencja Austrii mogła mieć miejsce tylko na wschodzie”  .

Fakt ten ma największe znaczenie dla antyradzieckiej polityki Hitlera. Nie wspominając już o tym, że przez Polskę prowadzą bezpośrednie trasy do ZSRR, armia tego ostatniego liczy w czasie pokoju 30 dywizji i oczywiście po mobilizacji bardzo szybko się podwoi.

Tak więc front antyradziecki rośnie i wzmacnia się finansowo. Siły zbrojne narodowosocjalistycznych Niemiec szybko rosną. Oprócz tego, co podano powyżej, możemy dodać, że Austria przygotowuje się do przekształcenia swoich sześciu brygad w sześć dywizji. W przypadku Anschlussu Niemcy otrzymają do 18 dywizji piechoty więcej po mobilizacji.

Jest rzeczą oczywistą, że imperialistyczne plany Hitlera mają nie tylko [jedną antyradziecką przewagę. Oczywiście, gdyby beznadziejne marzenie o pokonaniu ZSRR zostało zrealizowane, imperializm niemiecki zaatakowałby Francję z całych sił: potrzebuje francuskiej rudy. Musi także rozbudować swoją bazę morską. Doświadczenia wojny 1914-1918. pokazała wyraźnie, że bez mocnego posiadania portów Belgii i portów północnych Francji, morska rywalizacja z brytyjskim imperializmem Niemiec jest poza jej możliwościami.

Szalona, ​​szalona polityka niemieckiego narodowego socjalizmu popycha świat w nową wojnę. Ale w tej własnej szalonej militarystycznej polityce narodowy socjalizm wpada w zdecydowaną politykę pokojową Związku Radzieckiego. Ta polityka pokojowa jest wspierana przez dziesiątki milionów proletariuszy i ludzi pracy ze wszystkich krajów. Ale jeśli mimo wszystko kapitaliści i ich słudzy rozpalą płomień wojny i zaryzykują antysowiecką interwencję, wówczas nasza Armia Czerwona i cały nasz socjalistyczny kraj przemysłowy zamieni każdą najeżdżającą armię w armię zniszczenia żelaznymi ciosami i biada tym, którzy sami naruszają ich granice. Nie ma siły, która byłaby w stanie pokonać nasz socjalistyczny kraj kołchozowy, kraj z jego gigantycznymi zasobami ludzkimi i przemysłowymi, z wielką partią komunistyczną i wielkim towarzyszem przywódcą. STALIN.] <antysowieckie ostrze. Ta krawędź to wygodny ekran do ukrywania planów odwetowych na zachodzie (Belgia, Francja) i na południu (Poznań, Czechosłowacja, Anschluss). Między innymi nie można zaprzeczyć, że Niemcy potrzebują francuskiej rudy. Musi także rozbudować swoją bazę morską. Doświadczenia wojny 1914-1918. pokazał jasno, że bez trwałego posiadania portów Belgii i portów północnych Francji nie można zbudować morskiej potęgi Niemiec. W ten sposób do realizacji swoich planów odwetu i podboju Niemcy będą dysponować armią liczącą co najmniej 849 000 ludzi do lata tego roku, tj. armia, która jest o 40 proc. większa niż Francja i prawie taka sama jak ZSRR (ZSRR liczy 940 tys. ludzi, licząc wszystkie rodzaje wojsk). I to pomimo faktu że ZSRR ma 2½ razy więcej ludności i dziesiątki razy więcej terytorium niż Niemcy. Tak właśnie wygląda tak zwana równość broni>.

 

M. Tuchaczewski

Po powyższej publikacji nastąpił proces przygotowania falszywych materialów obciazajacych Tuchczewskiego sporzadzone przez Gestapo podrzucono czechosłowackiemu wywiadowi. Prezydent Czechosłowacji Benesz, przekazał te materiały bezposrednio Stalinowi.
Poniewaz rozpoczynała sie własnie obłedna paranoja Stalina wszedzie widzacego szpiegów i zdrajców rozpoczeła sie straszliwa rzez.
Tuchaczewski okrutnie torturowany „przyznał się” do zarzucanego szpiegostwa i zdrady stanu. W dwa tygodnie po aresztowaniu został oskarzony przed sądem o udział w „antysowieckiej wojskowej organizacji trockistowskiej”, zdradzie ojczyzny i szpiegostwie na rzecz niemieckiego Sztabu Generalnego. Tuchaczewskiego zabił kapitan NKWD Wasilij Błochin strzałem w kark. Ten Błochin co to masowo mordował pozniej Polakow. Ostatnie słowa Tuchaczewskiego brzmiały rzekomo: „Nie do mnie strzelacie. Rozstrzeliwujecie Armię Czerwoną”
Rozstrzelano tez jego zone, braci, szwagrow. Do ciezkich lagrow zesłano matke, córke, siostry i szwagierki.
Zamordowano:
-3 spośród 5 marszałków
-17 spośród 17 komisarzy wojskowych
-12 spośród 14 dowódców armii
-60 spośród 67 dowódców korpusu
-25 spośród 28 komisarzy korpusów
-136 spośród 199 dowódców dywizji
-221 spośród 397 dowódców brygad
-34 spośród 36 komisarzy brygad
- kilkadziesiat tysiecy oficerów niższych rang
Rejonowe komendy NKWD otrzymały wyznaczone "planowe" kwoty osób do rozstrzelania lub uwięzienia. Rozkaz tworzył „trójki NKWD” złożone z miejscowego oficera NKWD, przedstawiciela partii komunistycznej oraz rejonowego prokuratora. Wydawaly one "wyroki" śmierci lub wyrok 8-10 lat łagru. Oskarżonego sądzono zaocznie, bez udziału obrońcy i oskarżyciela. Rozpatrywanie sprawy jednej osoby trwało do 10 minut. Wyrok śmierci przez rozstrzelanie wykonywano natychmiast. Tak zamordowano okolo 2 mln ludzi. Lacznie roztrzelano 7 milionow ludzi. Skazani na 10 lat łągru bez prawa korespondencji byli w rzeczywistości natychmiast rozstrzeliwani.
Do 1941 roku ofiarami represji było blisko 40 milionow ludzi. Czesc z nich z zaharowania, głodu, wyczerpania i zimna oddała zycie w Obozach Koncentracyjnych czyli Lagrach.

Wieloletni rezydent i szef Abwehry na Polskę pułkownik Oskar Reile, w swojej książce "Geheime Ostfront" ("Tajny Front Wschodni") tak opisał prowokacje :
"W początkach 1937 roku Heydrich zwrócił się osobiście do Canarisa i poprosił o dostarczenie pisemnych danych dotyczących okresu wojskowej współpracy Niemiec ze Związkiem Radzieckim. Szczególnie zależało mu na tym, aby uzyskać podpisy oraz wzory pisma niemieckich generałów von Seecta oraz von Hammersteina, a także radzieckiego marszałka Tuchaczewskiego. Poza tym Heydrich prosił Abwehrę o pomoc w uzyskaniu specjalisty, posiadającego odpowiednie doświadczenie w podrabianiu pisma. Jakieś trzy miesiące później admirał zrozumiał, jak podłą grę prowadził Heydrich, gdy w Moskwie zaczęła się wielka czystka przeciwko całej czołówce dowódczej Armii Czerwonej, podczas której to czystki Tuchaczewski i cały szereg innych wysokich oficerów armii sowieckiej zostało skazanych na śmierć i straconych. Abwehra dowiedziała się później, że niemieckie Gestapo dostarczyło radzieckiej służbie tajnej
OGPU - za pośrednictwem służb informacyjno-wywiadowczych Czechosłowacji - sfałszowanych dowodów na piśmie. Świadczyły one o zdradzieckiej jakoby działalności Tuchaczewskiego i innych wysokich wojskowych radzieckich. Heydrich i jego ludzie byli przekonani, że wyrok skazujący Tuchaczewskiego był wynikiem ich gry wywiadowczej. (...) Heydrich był całkowicie pewny, że ówczesny szef OGPU Jeżow, dał się nabrać na dostarczone mu materiały. Heydrich chwalił się nawet tym w rozmowie z Canarisem. Gdy Canaris zapytał go, jaki sens miała właściwie cała ta akcja, Heydrich oświadczył, że pomysłodawcą tej akcji był sam Hitler, a jej celem było pozbawienie Armii Czerwonej czołowej kadry dowódczej i osłabienie jej w ten sposób na wiele lat.."
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz