sobota, 28 listopada 2020

Warunki przyjmowania oficerów armii obcych do Wojska Polskiego w 1919 r

 Czytelniku,

W naszym kraju stacjonują wojska obcej armii, na warunkach, które urągają wszystkiemu, co powinno stanowić interes obrony kraju uchwaloną przez bandę warszawskich żydówskich matołów wraz z pomocnikami.

Jak to zrobiono w 1919 r  poniżej. I proszę sobie porównać z tym, co dzisiaj mamy.


1919 wrzesień 15, Warszawa. – Warunki, na jakich mogą być przyjmowani oficerowie armii obcych do Wojska Polskiego 


Ministerstwo Spraw Wojskowych Warszawa, 15 IX 1919 r.                      Nr 1739/IV/tj. Odpis!

1. Pobyt oficerów w Armii Polskiej będzie określony specjalnym kontraktem z państwem polskim. Kontrakt ten zawierany będzie na okres 6 miesięcy, który może być 197 przedłużony za obopólną zgodą na dalsze 3 miesiące. Rozwiązanie kontraktu może nastąpić z miesięcznym wypowiedzeniem z jednej strony. Odszkodowania żadne wypłacane nie będą. 

II. Oficerowie armii obcych będą przyjmowani do Armii Polskiej ze stopniem przysługującym im w ich armii, podanym w dokumentach (listy służb, kwalifik. itd.). Kopie tych dokumentów należy dołączyć do prośby o przydzielenie do Armii Polskiej. Przyjmowani być mogą w zasadzie tylko oficerowie młodsi do kapitanów (wzgl. rtm.) włącznie, wojskowi wyszkoleni fachowo w różnych gałęziach technicznych, marynarka, artyleria, inżynieria, telegraf., konstrukcje betonowe, budowa kolei, awiacja, czołgi, automobilstwo etc. będą mieli przy zaciągu pierwszeństwo. 

III. Oficerowie armii obcych, służący w Armii Polskiej (wyjątkiem oficerowie armii francuskiej), pobierać będą: a) Żołd, pobierany przez oficerów Polaków, służących w tym samym stopniu. b) Dodatki w wysokości określonej dla oficerów Polaków. 

IV. Oficerowie obcy, służący w Armii Polskiej, będą mogli raz na rok korzystać z 60-dniowego urlopu na wyjazd do kraju rodzinnego. Pierwszy urlop otrzymać mogą po odsłużeniu przynajmniej ½ roku, przy czym dni zużyte na drogę do urlopu wliczane nie będą. Będzie im przysługiwało prawo bezpłatnego przejazdu kolejami polskimi. Opieka lekarska w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku będzie zapewniona na warunkach określonych przez odpowiednie przepisy. Wszelkie sprawy, prośby i podania oficerów cudzoziemców kierowane być winny do Dep. IV. MSWojsk, przy którym utworzony został specjalny wydział dla spraw oficerów cudzoziemców. Otrzymują: Gen. Adiutantura [Naczelnego Wodza], Nacz. Dow. Biuro Prezydialne, Dep. I, III, VII, IX, X, gen. broni Józef Haller oraz wszystkie przedstawicielstwa wojskowo-polityczne zagranicą.

                                                                                                

                                                                                            (–) Sosnkowski gen. ppor. II wiceminister

Za zgodność: 

szef Departamentu Hauser mp. gen. ppor. 

Za zgodność odpisu: [nieczytelny podpis] CAW I.303.4. Oddz. II SGWP, sygn. 7164. Odpis, maszynopis, s. 1. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz