piątek, 11 sierpnia 2017

Dr Jan Ciechanowicz Żydzi i Polacy w rewolucji bolszewickiej

Złożoność naszej historii wymaga podejścia z każdej strony. Posłuchania o złożoności naszej historii. Co było główną przyczyną przyczynienia się lichwiarzy żydowskich, kapitałów niemieckich i anglosaskich nie potrafimy do dziś jasno sobie odpowiedzieć. Naiwność zwykła doprowadziła do upadku państwo Rzeczypospolitej, co skutkowała samobójczymi decyzjami. Do dziś się nic nie zmieniło, co widać poprzez wkręcanie nas w kolejne awantury szczególnie USA, a analfabetyzm gospodarczy powoduje dymanie nas przez Niemców i UE.

Poniższy wykład zawiera kilka ogromnie ciekawych informacji naszych stosunkach z sąsiadami.
Oczywiście przez naszych rodzimych półgłówków, zwanych historykami wszystko jest kacapska propagandą. Ale żeby pojechać i poszukać po bibliotekach tego co się tam znajduje, a jest normalnie dostępne to nie, ale przepisywać i uczyć durnot niemieckich  i głupot żydowskich, szczególnie od Gieremka, który reprezentował masonerię Wielkiego Wschodu, czy innych matołów co po 1945 r do dziś siedzi na uniwersytetach to potrafią.


pobrano z https://www.youtube.com/watch?v=J7XpZZWwtos

1 komentarz: