piątek, 26 sierpnia 2016

O św. Bonifacym słów kilka, czego Ci Niemiec nigdy nie powie

Ciekawostką, a właściwie jej brak w nauczaniu historii, że fakt, o którym Niemcy przemilczają i zamazują fakty, o które nie są dla nich wygodne. Czegokolwiek się nie dotknie to wychodza kłamstwa i przeinaczenia.
Rozprawmy się jednym z nich.

Bonifacy Winfrid, Święty Bonifacy, właśc. Wynfryd, cs. Swiaszczennomuczenik Wonifatij, archijepiskop Kreditonskij (ur. między 672 a 675 w Crediton lub Devon, w Wessex, zm. 5 czerwca 754 w Dokkum – biskup obrządku łacińskiego, benedyktyn, misjonarz, męczennik. Sprawy religijne odłużmy na bok.
W Niemczech nazywany jest także apostołem Niemców. Zadajmy sobie pytanie, czy oprócz pracy misjonarskiej, czy zrobił coś za co Niemcy zrobili go swoim Patronem.

Otóż Bonifacy przybywszy na tereny dzisiejszych Niemiec był załamany. Zastał tam lud ciemny, głupi i prymitywny. Niemcy byli tak tępi i niegramotni o ciężkim pomyślunku, że ściągnął w 745 r ne POLAKÓW - WENDÓW (WANDALI) -  słowian, aby nauczyli Niemców wszystkiego. Czego dokładnie możemy sobie przeczytać w podręczniku z którego uczyła szlachta przed rozbiorami.

,, Ze strony zachodniej Wendy dali się poznać uprawą roli i przemysłem. Św. Bonifacy niemiecki, w Moguncyi apostoł, ściągał (745 r) bałgochwalców Słowian - Wendów nad Ren dla uprawy ziemi. Wendy uczyli Niemców gospodarstwa domowego, uprawy roli, bartnictwa, chodowania trzód, zaprowadzili w Turyngii lepszy ród koni i chów stadnin; uczyli Niemców złotnictwa, odlewów, tkactwa i innych robót; Z jakimi na ów czas Niemcy wcale oswojeni nie byli''
s. 70, Teodora Wagi Historya Królów i Ksiązat Polskich krótko zebrana wznowiona z 1824 r

To jest jeden z powodów, dlaczego warto uczyć sie z historii przedrozbiorowej.
Jakieś pytania?

Uwaga !
Należy zwrócić uwagę na wstęp. Pojawia się tu znów Joachim Lelewel. Jest to wydanie kolejne, co oznacza, że głupot Lelewela nie było.
Joachim Lelewel to potomek zasłużonego rodu Lölhöffel von Löwensprung, który w swej głównej linii wydał wielu generałów pruskich i niemieckich:
  • Adolf Karl Lölhöffel von Löwensprung (1841-1928), Generalmajor
  • Erich Lölhöffel von Löwensprung (1845-1915), Generalleutnant
  • Friedrich Wilhelm Lölhöffel von Löwensprung (1717-1780), Generalleutnant
  • Johann Christoph Lölhöffel von Löwensprung (1780-1836), Generalmajor
  • Kurt Lölhöffel von Löwensprung (1844-1916), Generalmajor
Pan Lelewel musiał należeć do jakiejś niemieckiej masonerii lub jakiegoś zakonu świeckiego. Na niektórych stronach nazywają go masonem lub żydomasonem. Jedno jes faktem TO KOŃ TROJAŃSKI W NASZEJ HISTORII


Należy jeszcze zwrócić uwagę na drugi fakt, a właściwie zadać pytanie. Czy Św. Bonifacy sprowadzał by pogan? Wątpliwe, on sprowadził Wendów, którzy byli w innm obrządku najprawdopodobniej ariańskim lub innym.
3 komentarze: