niedziela, 17 sierpnia 2014

Chrześcijaństwo w Polsce przed 966 r.


Często zadajemy sobie pytanie: Czy Polacy nie mieli kontaktu ze światem Chrześcijańskim przed przyjęciem chrztu w 966r ?

Oczywiście, że mieli,  tylko  w innym obrządku, dlatego nie jest to wygodne historycznie dla pewnych kręgów.

Posłużymy się tutaj fragmentem z Kroniki biskupa przemyskiego Pawła Piaseckiego  z XVI w na  s. 36 wymienionej wcześniej (link do niej jest w kronikach z XVI w.)

„Polska wprawdzie jak i cała Słowiańszczyzna zawsze jakiś narodowy wstręt miała to tego, co Niemczyzną trąciło; a co tylko od Niemców pochodzi, jakiejkolwiek byłoby to wartości wszystko, wyjąwszy dzieła mechaniczne, za szkodliwe dla siebie poczytuje i jako podejrzane odrzuca. Stąd i wiary chrześcijańskiej nie chciała się uczyć od Niemców, ale z podania od wschodnich Greków Cyrylla i Metodyjusza z Konstatynopola za Mikołaja i Adryjana papieżów, a Michała III i Bazylego Macedończyka cesarzów zesłanych (o czem wspomina Boronijusz w tomie 10 roczników pod r. 867), później zaś od Francuzów i Włochów, chociaż odleglejszych poznać ją wolała’”

I mit, że Polska przed Mieszkiem nie miała kontaktu z chrześcijaństwem pękł jak bańka, miała tylko w innym obrządku – ot i cała tajemnica.

Dołączam link

 Cyryl i Metody – Streszczenie najnowszych poszukiwań, Autorzy Leonard Rettel z 1871r

 s.127 jak pogański książę siedzący w Wiślech (Wiślicy) przyjął wiarę chrześcijańską tylko w innym obrządku.

http://books.google.pl/books?id=rgY_AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza