sobota, 16 sierpnia 2014

Kroniki z XVI w


Pozostałe kroniki dziejów Polski.

Kronika Polska Marcina Bielskiego

Tom I


Tom II


Tom III

Kronika Bielskiego cd znaleziony w póżniejszych czasach


Kronika Macieja  Stryjkowskiego z 1582 r

Tom I

http://books.google.pl/books?id=p5IwAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Tom II


Pozycja  Aleksandra  Gwagnina  - Z Sarmacyi europejskiej (łac 1578 r, przetłumaczona  na polski 1611 r) wydanie z 1800 r


Kronika Pawła Piaseckiego biskupa  przemyskiego XVI w, wydanej w 1870 r. (bardzo niedoceniona  postać pisząca językiem bardzo bezkompromisowym)


Kronika Polska Stanisława Chwalczewskiego  z 1549 r wydana w 1829 r

http://books.google.pl/books?id=OR4NAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=kronika+Chwalczewskiego&hl=pl&sa=X&ei=6YTvU9CgBsPA0QXU6IHgDA&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

Wywód jedynowłasnego państwa świata rozprawa ks.Wojciecha Dębołęckiego, która ukazała się w Warszawie w 1633 roku. Dębołęcki napisał rozprawę, która wpisywała się w ideę sarmatyzmu. Według autora Królestwo Polskie było sukcesorem panowania Adama, Seta i Jafeta, i jako takie było predystynowane do panowania nad światem. Pochodzenie Polaków Dębołęcki wywodzi od Scytów, a język słowiański od języka, którym mówił biblijny Adam. Język słowiański miał dać początek grece, łacinie i innym językom

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=95333&from=publication (nie znalazłem lepszego wydania)

Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1380-1535)
Bernarda z Rachtamowic Wapowskiego
http://books.google.de/books?id=9Y4RAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza